Latvijas studentu apvienība

Par LSA prezidentu ievēlēts Kristafers Zeiļuks

Foto no Kristafera Zeiļuka personīgajiem arhīviem

11. aprīļa notikušajās Latvijas Studentu apvienības (LSA) prezidenta vēlēšanās amatā ievēlēts Banku augstskolas studējošais Kristafers Zeiļuks. Jaunais organizācijas vadītājs ievēlēts uz laiku līdz nākamā gada aprīlim un pilnvaras no šī brīža prezidentes Katrīnas Sproģes pārņems 12. maijā. Zeiļuks bija vienīgais kandidāts uz prezidenta amatu, un to ieguva ar 75 balsīm “par” un 15 “pret”.

Pieteikumam pievienotajā darbības vīzijā kandidāts pauda uzskatu, ka iekšējā un ārējā darbības programmas ir vienlīdz svarīgas. Iekšējās darbības programmā Zeiļuks uzsvēra nepieciešamību LSA veidot uzticamu un iesaistošu vidi visām apvienības institūcijām, kas balstās uz savstarpējās uzticēšanās principiem, ļaujot organizācijai strādāt kopīgu mērķu sasniegšanai. Tika minēta nepieciešamība turpināt strādāt pie stratēģijas padomes izveides. Kandidāts norādīja, ka tieši ārējie procesi vieno visus organizācijas biedrus kopīgu mērķu sasniegšanai, tādēļ svarīgi turpināt aktīvi iesaistīties nacionāla mēroga politiskajos procesos, kas skar studējošo pašpārvalžu ietekmi uz lēmumu pieņemšanas procesiem augstākās izglītības iestādēs, kā arī jāstrādā pie jaunu mehānismu izveides un esošo pilnveides un turpināšanas COVID-19 seku mazināšanai attiecībā uz studējošajiem. Visbeidzot, kandidāts norādīja, ka ir svarīgi turpināt aktīvu iesaisti starptautiskajos politiskajos procesos un uzturēt sadarbību Baltijas, kā arī Ziemeļeiropas valstu līmenī, strādājot pie Latvijas studējošajiem svarīgiem jautājumiem.

Izsakoties par kandidātu, vairāku augstskolu studējošo pārstāvji pauda uzticību, izceļot Zeiļuka aktīvo iesaisti studentu pārstāvniecībā vēl pirms ievēlēšanas apvienības valdē kā akadēmiskā virziena vadītājam, kas veidojis izpratni par augstākās izglītības politiku valstī. 

Kristafers Zeiļuks kopš 2020. gada 7. marta līdz ievēlēšanai akadēmiskā virziena vadītāja amatā 23. janvāra domes sēdē Latvijas Studentu apvienībā iesaistījies kā revīzijas komisijas loceklis 2020./2021.g. un savā augstskolā pildījis pašpārvaldes priekšsēdētāja pienākumus.

LSA ir organizācija, kas pārstāv Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. LSA veido augstskolu un koledžu studējošo pašpārvaldes, un tās loma ir noteikta Augstskolu likumā.

Kongress ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no LSA biedru, studējošo pašpārvalžu, deleģētiem pārstāvjiem. Tajā piedalās vairāk nekā 100 studējošo pašpārvalžu pārstāvji no Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kuru studējošo pašpārvaldes ir LSA biedri.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content