Latvijas studentu apvienība

Par LSA Prezidentu ievēlēts Rūdolfs Aleksandrs Strods

26. marta notikušajās Latvijas Studentu apvienības (LSA) prezidenta vēlēšanās amatā ievēlēts Latvijas Universitātes studējošais Rūdolfs Aleksandrs Strods. Jaunais organizācijas vadītājs ievēlēts uz laiku līdz nākamajam kongresam un pilnvaras no šī brīža prezidenta Kristafera Zeiļuka pārņems 6. aprīlī. Strods bija vienīgais kandidāts uz prezidenta amatu, un viņa kandidatūru atbalstīja 81 no 84 kongresa delegātiem.

Pieteikumam pievienotajā darbības vīzijā kandidāts norādīja, ka iekšējā un ārējā darbības programmas ir vienlīdz svarīgas. Iekšējā darbības programmā Strods uzsvēra nepieciešamību LSA veidot uzticamu un iesaistošu vidi visām apvienības biedrorganizācijām, kas balstās uz savstarpējās uzticēšanās principiem, ļaujot organizācijai strādāt kopīgu mērķu sasniegšanai. Kandidāts minēja nepieciešamību turpināt strādāt pie stratēģijas padomes izveides nākamajam gadam, vadlīniju izveides, kā arī normatīvo aktu aktualizēšanas un pārskatīšanas un finansiālā stāvokļa optimizēšanas. Papildus, kandidāts piedāvāja valdes un biroja modeļa izmaiņas nākamajam gadam jaunā sastāvā – prezidents, viceprezidents, akadēmiskā virziena vadītājs, sociālā virziena vadītājs, sabiedriskās līdzdalības un starptautiskais virziena vadītājs, biroja vadītājs, sabiedrisko attiecību vadītājs un finanšu un projektu virziena vadītājs, lai nodrošinātu organizācijas pārstāvniecību un iesaisti visos studējošajiem aktuālajos jautājumos.

Strods norādīja, ka tiks turpināts darbs pie ārējās darbības programmas pilnveides, veidojot jaunas un izmantojot jau esošās sadarbības saiknes ar nozares organizācijām, tādējādi veicinot pārmaiņas ikviena studējošā dzīvē – darbs pie atbalsta mehānismiem studējošajiem, vides, pilsoniskās sabiedrības jautājumiem, finansēšanas modeļa izmaiņas, institucionālo akreditāciju ieviešana, Boloņas procesa turpināšanās u.c. Visbeidzot, kandidāts uzsvēra, ka ir svarīgi turpināt aktīvu iesaisti starptautiskajos politiskajos procesos un uzturēt sadarbību Baltijas un Ziemeļeiropas valstu līmenī, strādājot pie Latvijas studējošajiem svarīgiem jautājumiem, kā arī sniegt tik nepieciešamo atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā agresora, proti, Krievijas, sāktā kara dēļ. 

Rūdolfs Aleksandrs Strods kopš 2020. gada 26. maija līdz ievēlēšanai akadēmiskā virziena vadītāja amatā 2021. gada 8. maija ārkārtas domes sēdē savā augstskolā pildījis senatora u.c. pienākumus. Papildus LSA akadēmiskā virziena vadītāja pienākumiem, kandidāts ir LSA pārstāvis Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) stipendiju piešķiršanas komisijā, Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomē un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Finanšu pratības stratēģijas 2021–2027 izstrādes un īstenošanas darba grupā.

LSA ir organizācija, kas pārstāv Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. LSA veido augstskolu un koledžu studējošo pašpārvaldes, un tās loma ir noteikta Augstskolu likumā.

Kongress ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no LSA biedru, studējošo pašpārvalžu, deleģētiem pārstāvjiem. Tajā piedalās vairāk nekā 80 studējošo pašpārvalžu pārstāvji no Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kuru studējošo pašpārvaldes ir LSA biedri.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content