Latvijas studentu apvienība

Par LSA

Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. LSA loma ir nostiprināta Augstskolu likumā. Organizācija ir Eiropas Studentu apvienības (ESU) biedrs.

Apvienības ilggadējs un nemainīgs sauklis ir „Studentu lieta – taisna un cieta!”.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu likumu, studējošo pārstāvniecībai un viedokļa paušanai augstskolu studējošo pašpārvaldes izveido Latvijas Studentu apvienību. Latvijas Studentu apvienība ir studējošo pašpārvalžu koleģiāla apvienība, kurā ietilpst visu akreditēto augstskolu studējošo pašpārvalžu pārstāvji.

Latvijas Studentu apvienība:

  1. Sniedz atzinumus par studējošo intereses skarošo normatīvo aktu projektiem;
  2. Izvirza studējošo pārstāvjus Augstākās izglītības padomē un citās institūcijās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  3. Nodrošina Latvijas studējošo pašpārvalžu pārstāvību ārvalstīs;
  4. Savas kompetences ietvaros risina citus ar studējošo interešu pārstāvniecību saistītus jautājumus.

Skip to content