Latvijas studentu apvienība

Par RPIVA iespējamo likvidāciju nav noticis demokrātisks dialogs ar nozari

Latvijas Studentu apvienība (LSA) negatīvi vērtē un uzskata par nekorektu Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) līdzšinējo komunikāciju ar iesaistītajām pusēm par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) likvidāciju (sākumā tika pausta informācija par reorganizāciju), pievienojot to Latvijas Universitātei (LU). Nav noticis demokrātisks dialogs, kura ietvaros notiktu savstarpēji saskaņotas, plānveidīgas, finansiāli un  sociāli izvērtētas diskusijas kopā ar ieinteresētajām pusēm par augstskolu tīkla sakārtošanu un kādu augstskolu reorganizācijas jautājumiem.

LSA iestājas par to, ka diskusijas par augstskolu konsolidāciju nedrīkst notikt bez Augstākās izglītības padomes viedokļa uzklausīšanas.

Reformas augstākajā izglītībā jāveic izanalizēti un saplānoti ilgtermiņā kopā nozares pārstāvjiem, tai skaitā arī LSA. Nav pieļaujams, ka bez stratēģiskām diskusijām un pamatojumiem tiek pieņemti kādi lēmumi, kas skar augstskolas. Valdības lēmumiem jākalpo kā rīkam, kas palīdz sakārtot augstākās izglītības telpu un ceļ izglītības kvalitāti, un to nekādā gadījumā nedrīkst izmantot politiskās varas gūšanā un stiprināšanā Latvijas augstākās izglītības telpā. Dzīvojot demokrātiskā valstī, nepieciešams demokrātiskas vērtības nodrošināt visos procesos — gan izstrādājot un pieņemot lēmumus, gan pēc tam tos realizējot. Diemžēl, jautājumu par RPIVA iespējamo likteni IZM sākumā paši pieņēma un pēc tam tikai ar šo faktu iepazīstināja akadēmijas pārstāvjus un studentus, tā situāciju komentē LSA prezidente Maira Belova.

LSA uzsver, ka RPIVA reorganizēšanas vai likvidēšanas gadījumā nekādā gadījumā nedrīkst ciest studenti. Lai arī kāds būtu lēmums šajā jautājumā, studentiem ir jādod iespēja pabeigt studijas tieši tajā studiju programmā, kurā viņi studijas ir uzsākuši, un pēc tam turpināt darbu izvēlētajās profesijās.

Šodien, 25. janvārī, notika RPIVA studentu un mācībspēku gājiens, kura ietvaros tika pausta akadēmijas pārstāvju attieskme, ka nav atbalstāma IZM vēlme likvidēt RPIVA. Gājiena laikā Saeimā, IZM, AIP  un Ministru kabinetā tika iesniegtas vēstules ar vairāk nekā 4 000 parakstu.

LSA uzskata, ka valdībai ir jāpieņem pārdomāts lēmums un kategoriski nedrīkst sasteigti un nepārdomāti pieņemt lēmumus, kuru sekas būs jūtamas vēl tikai nākotnē.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content