Latvijas studentu apvienība

Pasaules Bankas eksperti tiekas ar Latvijas augstskolām

No 28. jūnija līdz 30. jūnijam vairākās Latvijas augstākās izglītības iestādēs viesojās Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības bankas (Pasaules Bankas) eksperti. Vizīšu laikā eksperti tikās ar augstskolu vadību, dekāniem, dažādu struktūrvienību vadītājiem, studējošo pašpārvaldēm un citām pētījumā iesaistītajām pusēm.

Viesošanās mērķis bija veikt pētījumu par augstākās izglītības pārvaldību un modernizāciju, kā arī īstenot pētījumu par Eiropas valstīs izmantotu, uz rezultātiem balstītu, efektīvu iekšējās pārvaldības, tai skaitā akadēmiskās integritātes, internacionalizācijas, resursu un akadēmiskā personāla vadības, modeļu piemērotību Latvijas valsts dibinātajām augstskolām un sagatavotu rekomendācijas šo augstskolu pārvaldības pilnveidei.

Kopumā pētnieki tikās ar septiņām Latvijas augstskolām – Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Vidzemes augstskolu, Rīgas Stradiņa universitāti, Daugavpils universitāti, Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju.

Pētījuma rezultāti tiks izmantoti, lai sagatavotu augstākās izglītības attīstības finansējuma programmu saturu un nosacījumus. Tie veicinās Latvijas augstskolu stratēģisku specializāciju un konkurētspēju, studiju programmu un studiju virzienu efektīvu īstenošanu, akadēmiskā personāla izaugsmi.

Pētījums tiks īstenots no 2016. līdz 2018.gadam un ietvers augstskolu iekšējās pārvaldības un finanšu vadības izvērtējumu kontekstā ar Latvijā noteikto augstākās izglītības finansēšanas trīs pīlāru modeli.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content