Pašpārvaldes

Banku augstskolas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: basp@ba.lv
Vadītāja vietas izpildītāja: Eva Ūbele
Tālrunis: +371 28330395
Eva.Ubele@ba.lv

Biznesa augstskolas “Turība” Studējošo pašpārvalde
Mājaslapa | Facebook | Instagram
E-pasts: info@batsp.lv
Vadītāja: Nikola Kovaļevska
Tālrunis: +371 25463233

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: riseba.sc@gmail.com
Vadītājs: Ieva Skrastiņa
Tālrunis: 26333243
ieva.skrastina@riseba.lv

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Studējošo pašpārvalde
E-pasts: bsa.studentu.parlaments@gmail.com
Vadītāja: Tatjana Vinogradova
Tālrunis: +371 28 948 898

Daugavpils Universitātes Studentu padome
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: studentupadome@du.lv
Priekšsēdētāja: Veronika Okmane
Tālrunis: 26762752
nika1011@inbox.lv

Ekonomikas un kultūras augstskolas Studentu pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: ekassp@gmail.com
Vadītāja: Elizabete Caune
Tālrunis: +371  20235689

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Studentu pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook
E-pasts: sp@isma.lv
Vadītāja: Elizabete Veidiņa
Tālrunis: +371 22371637

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook
E-pasts: jvlmasp@gmail.com
Vadītāja: Viktorija Pakalniece
Tālrunis: +371 29905517
Viktorija.pakalniece@jvlma.lv

Lutera Akadēmijas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā
Vadītājs: Andrejs Irbe
E-pasts: andrejsirbe@hotmail.com
Tālrunis: 25556914

Liepājas Universitātes Studentu padome
Augstskolas mājaslapā | Facebook
E-pasts: studentu.padome@liepu.lv
Vadītāja: Anna Margreta Vērdiņa
Tālrunis: +371 27000178
annaverdina@icloud.com

Latvijas Jūras akadēmijas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
Vadītājs: Austris Pumpurs
Tālrunis: 28316830
E-pasts: Austris.Pumpurs@latja.lv

Latvijas Kultūras akadēmijas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: sp@lka.edu.lv
Vadītāja: Anna Paula Veidemane
Tālrunis: 27494939

E-pasts: Annapaula3@inbox.lv

Latvijas Kultūras koledžas Studējošo pašpārvalde
Koledžas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: lkkpasparvalde@gmail.com

Latvijas Kristīgās akadēmijas Studentu padome
Augstskolas mājaslapā
Vadītājs: Valters Dolacis
Tālrunis: 29338605
E-pasts: doladze@hotmail.com

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Studentu pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: llu.studejoso.pasparvalde@gmail.com
Vadītājs: Ernests Brēdiķis
Tālrunis: +371 28818046

E-pasts: ernestsbredikis@gmail.com

Latvijas Mākslas akadēmijas Studentu padome
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: studenti@lma.lv
Vadītāja: Keita Konstantinoviča
Tālrunis: +371 28373441

 

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas Krīvu padome
Augstskolas mājaslapā
E-pasts: krivu.padome@gmail.com
Vadītājs: Jēkabs Olafs Rukmans
Tālrunis: 25553779
jekabs.rukmans@mil.lv 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: pasparvalde@lspa.lv
Vadītāja: Adrija Andersone
Tālrunis: 20667396

Latvijas Universitātes Studentu padome
Mājaslapa | Facebook | Instagram
E-pasts: lusp@lusp.lv
Priekšsēdētājs: Deniss Celuiko
Tālrunis: 28622402

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studējošo padome
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: studpadome@rta.lv
Vadītājs: Sandis Proms
Tālrunis: 26085005
promssandis@gmail.com

Rīgas Aeronavigācijas institūta Studentu pašpārvalde
E-pasts: sp.rai@rai.lv

Rīgas Celtniecības koledžas Studentu pašpārvalde
Facebook
Vadītāja: Elvita Loginova
Tālrunis: 22831570
E-pasts: rckpasparvalde@gmail.com

Rīgas Ekonomikas augstskolas Studentu asociācija
Mājaslapa | Facebook | Instagram
E-pasts: info@association.lv
Vadītāja: Kristīne Polija

Rīgas Juridiskās augstskolas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram

Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvalde
Mājaslapa | Facebook | Instagram
E-pasts: sp@rsu.lv
Vadītāja: Paula Feldmane
Tālrunis: 26584324

Paula.feldmane@rsu.lv 

Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments
Mājaslapa | Facebook | Instagram
E-pasts: info@rtusp.lv
Prezidente: Aneta Tarasova
Tālrunis:  26017458
E-pasts: aneta.tarasova@rtusp.lv

Transporta un sakaru institūta Studentu pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: tsistudentcouncil127@gmail.com
Vadītājs: Zhanat Chokin
Tālrunis: 28790313

Ventspils Augstskolas Studentu padome
Augstskolas mājaslapā | Facebook
Vadītāja: Marta Vinniņa

Tālrunis: +371 28615197

Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība
Augstskolas mājaslapā | Facebook
E-pasts: valde@va.lv
Vadītāja: Annija Skudra
Tālrunis: 26144620
E-pasts: annija.skudra@va.lv

Skip to content