Pašpārvaldes

Banku augstskolas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: basp@ba.lv
Vadītājs: Kristafers Zeiļuks
Tālrunis: +371 25860895
Kristafers.Zeiluks@ba.lv

Biznesa augstskolas “Turība” Studējošo pašpārvalde
Mājaslapa | Facebook | Instagram
E-pasts: info@batsp.lv
Vadītāja: Krista Ribakova
Tālrunis: 28899477
ribakova.krista@gmail.com

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: riseba.sc@gmail.com
Vadītājs: Guntis Kalniņš
Tālrunis: 20005880
KalninsGun@riseba.lv

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Studējošo pašpārvalde
E-pasts: bsa.studentu.parlaments@gmail.com
Vadītāja: Tatjana Vinogradova
Tālrunis: +371 28 948 898

Daugavpils Universitātes Studentu padome
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: studentupadome@du.lv
Priekšsēdētāja: Veronika Okmane
Tālrunis: 26762752
nika1011@inbox.lv

Ekonomikas un kultūras augstskolas Studentu pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: ekassp@gmail.com
Vadītāja: Ieva Iraida
Tālrunis: 22047875
ievairaida@gmail.com

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Studentu pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook
E-pasts: sp@isma.lv
Vadītāja: Elizabete Veidiņa
Tālrunis: +371 22371637

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook
E-pasts: jvlmasp@gmail.com
Vadītāja: Viktorija Pakalniece
Tālrunis: +371 29905517
Viktorija.pakalniece@jvlma.lv

Lutera Akadēmijas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā
Vadītājs: Andrejs Irbe
E-pasts: andrejsirbe@hotmail.com
Tālrunis: 25556914

Liepājas Universitātes Studentu padome
Augstskolas mājaslapā | Facebook
E-pasts: studentu.padome@liepu.lv
Vadītāja: Anna Margreta Vērdiņa
Tālrunis: +371 27000178
annaverdina@icloud.com

Latvijas Jūras akadēmijas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
Vadītāja: Lāsma Madara Bedikere
Tālrunis: 26646664
E-pasts: madarabedikere@gmail.com

Latvijas Kultūras akadēmijas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: sp@lka.edu.lv
Vadītāja: Tīna Žmuida
Tālrunis: 25763689
zmuidatina@gmail.com

Latvijas Kultūras koledžas Studējošo pašpārvalde
Koledžas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: lkkpasparvalde@gmail.com
Prezidents: Daniels Balodis
Tālrunis: 20402230
danielsbalodis1999@gmail.com

Latvijas Kristīgās akadēmijas Studentu padome
Augstskolas mājaslapā
Vadītājs: Valters Dolacis
Tālrunis: 29338605
E-pasts: doladze@hotmail.com

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Studentu pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: llu.studejoso.pasparvalde@gmail.com
Vadītāja: Agnese Vasiļjeva
Tālrunis: 29461091
agnesev00@gmail.com

Latvijas Mākslas akadēmijas Studentu padome
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: studenti@lma.lv
Vadītāja: Santa Leimane
Tālrunis: 26261744
santa.leimane@gmail.com

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas Krīvu padome
Augstskolas mājaslapā
E-pasts: krivu.padome@gmail.com
Vadītājs: Jēkabs Olafs Rukmans
Tālrunis: 25553779
jekabs.rukmans@mil.lv 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: pasparvalde@lspa.lv
Vadītāja: Rolanda Ķīkule
Tālrunis: 20284463

Latvijas Universitātes Studentu padome
Mājaslapa | Facebook | Instagram
E-pasts: lusp@lusp.lv
Priekšsēdētājs: Deniss Celuiko
Tālrunis: 28622402

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studējošo padome
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: studpadome@rta.lv
Vadītājs: Sandis Proms
Tālrunis: 26085005
promssandis@gmail.com

Rīgas Aeronavigācijas institūta Studentu pašpārvalde
E-pasts: sp.rai@rai.lv

Rīgas Celtniecības koledžas Studentu pašpārvalde
Facebook
Vadītāja: Elvita Loginova
Tālrunis: 22831570
E-pasts: rckpasparvalde@gmail.com

Rīgas Ekonomikas augstskolas Studentu asociācija
Mājaslapa | Facebook | Instagram
E-pasts: info@association.lv
Vadītāja: Sāra Zdanovska

Rīgas Juridiskās augstskolas Studējošo pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
Vadītāja: Paula Kellija

Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvalde
Mājaslapa | Facebook | Instagram
E-pasts: sp@rsu.lv
Vadītāja: Anna Jete Gauja
Tālrunis: 25466290
anna.gauja@rsu.lv

Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments
Mājaslapa | Facebook | Instagram
E-pasts: info@rtusp.lv
Prezidente: Lāsma Līga Reisa
Tālrunis:  22472233​
E-pasts: lasma.reisa@rtusp.lv

Transporta un sakaru institūta Studentu pašpārvalde
Augstskolas mājaslapā | Facebook | Instagram
E-pasts: tsistudentcouncil127@gmail.com
Vadītājs: Zhanat Chokin
Tālrunis: 28790313

Ventspils Augstskolas Studentu padome
Augstskolas mājaslapā | Facebook
Vadītājs: Oskars Vasmuss
E-pasts: sp@venta.lv
 s8_vasmus_o@venta.lv

Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība
Augstskolas mājaslapā | Facebook
E-pasts: valde@va.lv
Vadītāja: Rasa Paula Pudāne
Tālrunis: 26413064
paularasa.pudane@va.lv

Skip to content