Paziņojums par situāciju Ukrainā / Statement on the situation in Ukraine

English below

Tāpat kā visa pārējā pasaule, arī mēs šorīt pamodāmies ar ziņām par Krievijas karaspēka iebrukumu Ukrainā. Latvijas Studentu apvienība (LSA) pauž solidaritāti ar Ukrainā studējošajiem un visiem Ukrainas iedzīvotājiem savas neatkarības un visas Eiropas drošības aizstāvēšanā. 

LSA uzsver esošās situācijas nopietnību un tūlītējās, kā arī ilgtermiņa postošās konflikta sekas, ko tas atstās uz Ukrainu, tās iedzīvotājiem un Eiropu kopumā. Kā daļa no starptautiskās akadēmiskās kopienas esam īpaši satraukti par studējošo, akadēmiskā personāla un zinātnes darbinieku drošību Ukrainā.

LSA mudina Latvijas studējošos steidzami atgriezties Latvijā no Ukrainas, kā arī aicinām Latvijas valdību un augstākās izglītības iestādes nodrošināt iespēju turpināt studiju procesu Latvijā no Ukrainas uzņemtajiem studējošajiem.

Aicinām visus studējošos būt aktīviem un skaidrot šobrīd notiekošo apkārtējiem, vienlaikus izvērtējot esošās informācijas un tās avotu ticamību, ko patērējam un nododam citiem. Šī ir situācija, kurā nedrīkstam klusēt un atļaut maldinošam viedoklim būt skaļākam.


[English]

Like the rest of the world, this morning, we woke up with news of Russia’s invasion of Ukraine. LSA expresses it’s solidarity with Ukrainian students and all Ukrainian citizens in defending their independence and the security of Europe as a whole.

LSA would like to emphasize the seriousness of the current situation and the immediate and devastating consequences it will leave for Ukraine, its people, and Europe as a whole. As a part of the international academic community, we are particularly concerned about the safety of students, academic staff, and researchers in Ukraine.

LSA urges Latvian students to return to Latvia from Ukraine and invites the Latvian government and Higher education institutions to ensure the chance of continuation of the study process in Latvia for those students who come from Ukraine.

We ask all students and our global community to be active, spread the news about what is going on around them, in the meantime evaluate the reliability of the existing information and its sources, which You consume and pass on to others. This is a situation where one must not remain silent and allow a misleading opinion to be louder.

Did you like this article? Share it with your friends!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content