Latvijas studentu apvienība

Paziņojums par situāciju Ukrainā / Statement on the situation in Ukraine

English below

Tāpat kā visa pārējā pasaule, arī mēs šorīt pamodāmies ar ziņām par Krievijas karaspēka iebrukumu Ukrainā. Latvijas Studentu apvienība (LSA) pauž solidaritāti ar Ukrainā studējošajiem un visiem Ukrainas iedzīvotājiem savas neatkarības un visas Eiropas drošības aizstāvēšanā. 

LSA uzsver esošās situācijas nopietnību un tūlītējās, kā arī ilgtermiņa postošās konflikta sekas, ko tas atstās uz Ukrainu, tās iedzīvotājiem un Eiropu kopumā. Kā daļa no starptautiskās akadēmiskās kopienas esam īpaši satraukti par studējošo, akadēmiskā personāla un zinātnes darbinieku drošību Ukrainā.

LSA mudina Latvijas studējošos steidzami atgriezties Latvijā no Ukrainas, kā arī aicinām Latvijas valdību un augstākās izglītības iestādes nodrošināt iespēju turpināt studiju procesu Latvijā no Ukrainas uzņemtajiem studējošajiem.

Aicinām visus studējošos būt aktīviem un skaidrot šobrīd notiekošo apkārtējiem, vienlaikus izvērtējot esošās informācijas un tās avotu ticamību, ko patērējam un nododam citiem. Šī ir situācija, kurā nedrīkstam klusēt un atļaut maldinošam viedoklim būt skaļākam.


[English]

Like the rest of the world, this morning, we woke up with news of Russia’s invasion of Ukraine. LSA expresses it’s solidarity with Ukrainian students and all Ukrainian citizens in defending their independence and the security of Europe as a whole.

LSA would like to emphasize the seriousness of the current situation and the immediate and devastating consequences it will leave for Ukraine, its people, and Europe as a whole. As a part of the international academic community, we are particularly concerned about the safety of students, academic staff, and researchers in Ukraine.

LSA urges Latvian students to return to Latvia from Ukraine and invites the Latvian government and Higher education institutions to ensure the chance of continuation of the study process in Latvia for those students who come from Ukraine.

We ask all students and our global community to be active, spread the news about what is going on around them, in the meantime evaluate the reliability of the existing information and its sources, which You consume and pass on to others. This is a situation where one must not remain silent and allow a misleading opinion to be louder.

Did you like this article? Share it with your friends!

2 komentāru

 • Skolnieciņš no sidrabbirzs

  Vakardienas rīts, 24. februāra rīts, iesākās traģiski. Krievijas Federācija oficiāli pasludināja karu pret Ukrainas Republiku. Krievija kā agresorvalsts iebruka Ukrainā. Pašlaik notiek aktīva karadarbība, ukraiņi aizstāvas pret krievu iebrukumu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis ir kopā ar savu tautu. Šajā liktenīgajā laikā iedegsim savas mājas logā divas svecītes – vienu dzeltenu, bet otru zilu. Atbalstīsim Ukrainu un ukraiņu tautu ar savām labajām domām un labajiem vārdiem. Aizlūgsim Slāvu Dievus pār Ukrainu un ukraiņu tautu. Lūgsim visvareno Dievu Svarogu – Debesu uguns Tēvu – lai visu cienītais un visu godātais Dievs Svarogs pasargā Ukrainu un ukraiņu tautu no iebrucējiem un naidniekiem! Lai ticība Dievam Svarogam kļūst par vairogu ukraiņu rokās! Lūgsim visvareno Dievu Perūnu – Debesu kārtības Aizstāvi – lai visu cienītais un visu godātais Dievs Perūns stāv klāt ukraiņu tautai šajā smagajā laikā! Lai ticība Dievam Perūnam kļūst par zobenu ukraiņu rokās! Lūgsim visvareno Dievu Černobogu – Veļu valstības valdnieku – lai mūžam viedais Dievs Černobogs dāvā ukraiņu tautai viedumu un drosmi aizstāvēt savu valsti! Ticība Dievam Černobogam kalpo ukraiņu tautai par neizsīkstošu gudrības un drosmes avotu! Dievi un Dievietes visu redz. Atbalstīsim Ukrainu šajā grūtajā laikā! Slava Ukrainai! Varoņiem slava!
  Ar Slāvu Dievu spēku, Skolnieciņš no sidrabbirzs
  Slava Ukrainai! Varoņiem slava!
  #VolodimirsZeļenskis #Ukraina #UkrainasRepublika #ukraiņi #drosme #patriotisms #spēks #SlāvuDievi #DievsSvarogs #DievsPerūns #DievsČernobogs #ticība #vienotība #drošsirdība #Skolnieciņš #sidrabbirzs

 • Сколниециньщь из святорощи

  Вчерашнее утро, утро 24. февраля, началось трагично. Российская Федерация в открытую объявила войну против Украинской Республики, против Украинского государства. Россия как страна агрессор вторглась на территорию Украины. Сейчас происходят ожесточённые военные действия, украинцы отважно защищаются от набега русских. Президент Украины Володимер Зеленский един со своим народом. В это судьбоносное время зажжём две свечечки на своем подоконнике – одну жёлтую, а другую синею. Поддержим Украину и украинцев добрым словом и добрым делом. Вознесём свои молитвы Славянским Богам за здравие Украины и украинцем! Вознесём свои молитвы Богу Сварогу – Отцу небесного огня – пусть всеобъемлющая сила Сварога защитит Украину и украинцев от супостатов! Пусть вера в Бога огня Сварога станет щитом в руках украинцев! Вознесём свои молитвы Богу Перуну – небесному защитнику – пусть молнии Перуна защитят Украину и украинцев от злыдней, убийц, насильников и мародёров! Пусть вера в громовержца Перуна станет мечом в руках украинцев! Вознесём свои молитвы Богу Чернобогу – владыке Навьего царства – пусть мудрость Чернобога дарует отвагу Украине и украинцам! Пусть вера в Чернобога станет источником отваги и храбрости! Высшие Силы – Боги и Богини – всё видят. Поддержим Украину в это трудное время! Слава Украине! Слава героям!
  С благословением Славянских Богов, Сколниециньщь из святорощи
  Слава Украине! Героям слава!
  #ВолодимерЗеленский #Украина #УкраинскаяРеспублика #украинцы #отвага #патриотизм #сила #СлавянскиеБоги #Сварог #Перун #Чернобог #вера #единство #храбрость #Skolnieciņš #святороща

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content