Latvijas studentu apvienība

Pētījuma ietvaros Latvijā viesojās Pasaules bankas eksperti

Pagājušonedēļ, no 4. līdz 8. septembrim, Latvijā viesojās Pasaules bankas eksperti, turpinot veikt pētījumu par augstākās izglītības pārvaldes efektivizāciju, šoreiz padziļināti pētot tādus jautājumus kā mācībspēku ataudze un iesaiste zinātnē. Ekspertu vizītes ietvaros notika tikšanās gan ar Latvijas Studentu apvienību (LSA), gan arī ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību (LJZA), pirms eksperti devās vizītēs uz Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Mākslas akadēmiju, Daugavpils Universitāti, Vidzemes Augstskolu un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju.

Nedēļa iesākās ar LSA un LJZA tikšanos ar Pasaules bankas ekspertiem. Tikšanās laikā tika aktualizētu tādi jautājumi kā doktorantu darbība zinātniskajos institūtos, akadēmiskā un zinātniskā personāla tālākizglītība, karjeras iespējas jaunajiem zinātniekiem. Eksperti arī izrādīja interesi par obligāto profesoru pārvēlēšanu ik pēc sešiem gadiem, uz ko  LSA un LJZA raugās pozitīvi, jo tas veicina konkurenci uz akadēmiskajiem amatiem, kā arī sniedz iespējas jaunajiem zinātniekiem un pasniedzējiem. Kopumā LSA un LJZA tikšanās reizē ar ekspertiem aktualizēja jautājumus, kuriem būtu nepieciešams pievērst uzmanību ekspertu vizītēs augstskolās.

Par ekspertu vizītēm augstskolās komentē Latvijas Mākslas akadēmijas Studentu padomes akadēmiskā virziena vietniece Linda Teikmane:”Pasaules Bankas eksperti interesējās par doktorantūras studiju procesu, studentu iespējām studentcentrētā izglītībā, kā arī studiju kvalitātes nodrošināšanas iespējām. Stāstot par doktorantūras pieredzi, studenti atzīmēja internacionalizācijas nozīmi, ka arī laika menedžmenta nozīmi, nodarbinātības dēļ neatliekot akadēmisko izaugsmi. Docente Aija Freimane atzīmēja katastrofālo situāciju zinātnes finansējuma jomā, kas ne tikai neaug, bet diemžēl arī nav atguvis pirmskrīzes līmeni. Latvijas Mākslas akadēmijas Studentu padomes pārstāvji atbalstīja vajadzību sasniegta pirmskrīzes līmeni zinātnes finansējumā, jo no tā ir atkarīgas gan studējošo internacionalizācijas, konferenču apmeklēšanas un publikāciju iespējas, gan iespēja institucionāli celt studiju kvalitāti, pieaicinot ārzemju vieslektorus. Nākotnē Latvijas Mākslas akadēmijas studenti vēlētos piedzīvot arī pētniecībā balstītās mākslinieciskās prakses doktorantūras ieviešanu, kas ļautu pabeigt trešo studiju ciklu arī māksliniekiem.”

Savukārt jau 8. septembrī eksperti tikās ar Augstākās izglītības padomes pārstāvjiem, kuras sastāvā ir arī studējošie. Guvuši pieredzi vizītēs, eksperti pauda prieku par to, ka latviešu studējošie un zinātnieki uzskata šībrīža promocijas procesu par taisnīgu un caurredzamu. Tomēr eksperti norādīja uz vairākām nepilnībām, kas būtu jāuzlabo. Tā, piemēram, Latvijas augstskolām būtu vairāk jāpiedomā pie kopējas cilvēkresursu stratēģijas augstskolas līmenī, jo, ekspertuprāt, tas bija viens no būtiskākajiem trūkumiem. Līdzīgas nepilnības konstatētas arī pasniedzēju atalgojumu sistēmās, kuru ietvaros pasniedzēju atalgojums ir vairāk atkarīgs no zinātniskās darbības, nevis pedagoģiskās izcilības. Apspriežoties ar augstskolām, studējošajiem un jaunajiem zinātniekiem, eksperti pauda domu, ka, iespējams, būtu vērts izskatīt iespēju ierobežot profesoru vecumu, kā tas ir daudzās citās Eiropas Savienības valstīs, bet kas Latvijā tika atcelts 2003. gadā ar Satversmes tiesas spriedumu. Tā būtu iespējams izveidot sistēmu, kurā paredzamā veidā rodas vakances uz profesora amatiem, aizvietojot obligāto profesoru pārvēlēšanu ik pēc sešiem gadiem.

Pēc ekspertu viesošanās Latvijā LSA un LJZA tiem nosūtīja abu organizāciju vasarā veiktā pētījuma par jauno zinātnieku akadēmiskās karjeras attīstību rezultātus. Viens no svarīgākajiem secinājumiem, kas radās, bija nepieciešamība pilnveidot akadēmiskā personāla tālākizglītības un motivācijas sistēmas.

Latvijas Studentu apvienība pozitīvi vērtē ikvienu centienu padziļināti pētīt Latvijas augstāko izglītību un gaida ekspertu ziņojuma publisko apspriešanu, lai nodrošinātu, ka ikviena reforma Latvijas augstākajā izglītībā nāktu par labu studējošajiem.

 

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content