Latvijas studentu apvienība

Pieejams apskats par augstākās izglītības modernizāciju Eiropā

Latviešu valodā izdots apskats par augstākās izglītības modernizāciju Eiropā, kas kodolīgi izskaidro svarīgākos aspektus par studiju pieejamību, studentu piesaistīšanu un nodarbinātību. Visi šie aspekti ir aplūkoti no studentu skatupunkta kā vienota un savstarpēji saistīta politikas tēma.

Šis ir otrs ziņojums sērijā, kas atbalsta Eiropas Komisijas modernizācijas programmu Eiropas augstākajā izglītībā. Ziņojumā iekļautā informācija iegūta no 36 izglītības sistēmām (visas ES dalībvalstis, izņemot Luksemburgu un Nīderlandi, kā arī Islande, Lihtenšteina, Melnkalne, Norvēģija un Turcija).

Ziņojumā ir atspoguļota pašlaik īstenotā nacionālā un institucionālā politika un prakse, kuru nolūks ir veicināt un paplašināt studiju pieejamību, samazināt studentu atbirumu un uzlabot augstskolu beidzēju nodarbinātību Eiropā. Publikācijas pamatmērķis ir atbalstīt ES dalībvalstu reformu pasākumus, izklāstot un analizējot valstu politiku un akcentējot uz pierādījumiem balstītu darbību, kas sekmē pozitīvu rezultātu sasniegšanu. Īpaša uzmanība ziņojumā veltīta tam, kā valstu politika un prakse iespaido netradicionālas grupas augstākajā izglītībā.

Apskatu veidojis Eurydice tīkls, kura uzdevums ir saprast un izskaidrot kā organizētas un darbojas dažādās izglītības sistēmas Eiropā. Tīkls nodrošina valstu izglītības sistēmu aprakstus, īpašiem tematiem veltītus salīdzinošus ziņojumus, rādītājus un statistikas datus. Visas tīkla publikācijas ir pieejamas bez maksas Eurydice mājaslapā vai arī drukātā veidā pēc pieprasījuma. Eurydice tīkla mērķi ir veicināt izpratni, sadarbību, uzticamību un mobilitāti gan Eiropas, gan starptautiskā līmenī. Tīklu veido Eiropas valstu nacionālās nodaļas, kuru darbu koordinē ES Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra.

Gan īsais apskats, gan pilnais ziņojums, kā arī citas Eurydice publikācijas atrodamas Valsts izglītības attīstības aģentūrās mājaslapas sadaļā “Eurydice publikācijas”.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content