Latvijas studentu apvienība

Pieņemts jauns augstākās izglītības finansēšanas modelis

Šī gada 28.jūlijā Valdība mainīja kārtību, kā augstākā izglītība (AI) tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem. Nozīmīga ir uz zinātni, attīstību un sadabību balstīta augstākā izglītība, tomēr līdz pilnībā sakārtotai AI finansēšanas kārtībai vēl ir ejams ceļš, atzīst Latvijas Studentu apvienības (LSA) prezidente Ilva Grigorjeva.

Apstiprinot AI finansēšanas modeļa ieviešanu un paredzot tam papildus finansējumu 5.5 miljoni eiro apmērā šogad un turpmāk – 6.5 miljoni eiro gadā, Ministru kabinets apliecināja, ka augstskolu centieni – atbalstīt studentu un jauno zinātnieku attīstību, atbalstot studentu īstenotos inovāciju projektus, pētniecību un radošo darbu – ir jāatbalsta.

“Šobrīd piešķirtais finansējums nodrošina tikai ierobežotas izaugsmes scenāriju un tas nozīmē, ka finansējums nenodrošina pilnvērtīgu studiju kvalitātes un zinātnes attīstību. Mēs tiecamies uz zināšanu sabiedrības attīstības scenāriju, kas ir labākais no visiem piedāvātajiem variantiem, tas nodrošinātu to, ka Latvijas AI var nopietni attīstīties,” stāsta LSA Akadēmiskā virziena vadītājs Aivars Šāblis. Pasaules banka pētījumā par AI Latvijā iezīmēja trīs iespējamos attīstības scenārijus – nepietiekamības scenāriju, ierobežotas izaugsmes scenāriju un zināšanu attīstības scenāriju.

Tāpat jāatzīmē, ka šis ir tikai viens solis uz sakārtotu un pilnīgu AI finansēšanu, nākamajam solim jābūt balstītam uz pirmā pilāra jeb bāzes finansējuma šī brīža nepilnībām. “Valsts dotācija studentiem, kas studē par valsts budžeta līdzekļiem, netiek atmaksāta pilnā apmērā un tiek rēķināta pēc novecojušiem kritērijiem. Valsts finansējums ir vien 50 – 55% no faktiskajām studiju vietu izmaksām, ko Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pasūtītajā pētījumā par studiju izmaksu koeficentu augstākajā izglītībā aktualizēšanu un priekšlikumu sagatavošanu to konsolidēšanai noskaidroja eksperti. Atrodot izeju no šīs problemātiskās situācijas, varam rēķināties ar uzlabojumiem studiju kvalitātē,” norāda I.Grigorjeva.

Jaunais AI finansēšanas modelis sastāv no trīs pilāru sistēmas. Pirmais pilārs paredz studiju bāzes vietas izmaksu pielāgošanu šī brīža vajadzībām un studiju koeficenta maiņa. Modeļa otrais un trešais pilārs paredz, ka papildus atbalstu iegūs tās augstskolas, kas ir spējīgas piesaistīt ārfinansējumu un veicina zinātnisko un inovatīvo darbību, tādējādi studentiem būs plašāka iespēja iesaistīties zinātniskajā darbībā.

Mainot AI finansēšanas modeli, svarīgi ir visi faktori, jo tie darbojas kopā un ietekmē cits citu. LSA iestājas par kvalitatīvu valsts finansētu augstāko izglītību.

Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. LSA loma ir atrunāta Augstskolu likumā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content