Latvijas studentu apvienība

Piesaki nominantus LSA Gada balvai 2016!

LSA Gada Balva ir ikgadēja ceremoniāla apbalvošana, kuras laikā tiek godināti izcilākie studenti un atsaukti atmiņā aizvadītā gada spilgtākie notikumi un likstas, kas tieši vai netieši saistās ar augstākās izglītības politiku kopumā, katras augstākās izglītības iestādes norisēm, katra Latvijas studenta dzīvi, studentu pašpārvaldes ikdienu un to projektiem. LSA Gada balva ir pasākums, kur atsaucam atmiņā, novērtējam un sakām ‘paldies’ par padarīto.

LSA Gada Balva norisināsies 2017. gada 28. janvārī.

Katrai nominācijai ir konkrēti kritēriji, lai vērtēšana noritētu godīgi un objektīvi. Iepazīties sīkāk ar nominācijām un to kritērijiem var LSA Gada balvas nolikumā.

Gada balvas nominācijas ir:

 1. Gada students – students, kurš ir kā paraugs, kas ar saviem darbiem spējis iedvesmot citus studējošos vai sabiedrību kopumā. Izvirzot studentu šai nominācijai, jānorāda studenta vidējā svērtā atzīme par iepriekšējo studiju gadu, sabiedriskās aktivitātes un zinātniski pētnieciskā darbība vai sasniegumi sportā.
 1. Gada jaunais zinātnieks – students, kurš šī gada laikā sniedzis nozīmīgu pienesumu zinātniskajā darbībā, izstrādājot jaunu pētījumu vai produktu, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata.
 1. Gada studējošo pašpārvalde – Izvirzot Studējošo pašpārvaldi šai nominācijai, jānorāda tās nozīmīgākie notikumi un sasniegumi, pārstāvot studējošo intereses akadēmiskajos, sociālajos, materiālajos, internacionalizācijas un kultūras jautājumos, kā arī jauninājumi un panākumi, stiprinot studējošo pārstāvniecības kapacitāti.
 1. Studentu lieta – taisna un cieta! – Nominācijai tiek izvirzīts kāds notikums, kam sekojis būtisks, pozitīva rakstura pavērsiens visu studējošo un augstskolu dzīvē, kas ir mainījis vai ietekmējis procesus, kas saistīti ar augstāko izglītību.
 1. Gada domnieks – Izvirzot domnieku šai nominācijai, nepieciešams norādīt kandidāta ieguldījumu Domes un LSA darbā, iniciatīvas, kuras šis domnieks virzījis un laika periodu šī gada ietvaros, kuru kandidāts pavadījis domnieka statusā.
 1. Gada izaugsme – students, kura izaugsme šī gada laikā būtiski uzlabojusi studenta zināšanas un ieguldījumu studentijas izaugsmē un studējošo interešu pārstāvniecībā. Jānorāda konkrētas darbības, kuras veiktas, pārstāvot studējošo intereses, kā arī to rezultāts.
 1. Gada projekts – Izvirzot projektu šai nominācijai, jāapraksta projektā izvirzītie mērķi, cik lielā mērā tie tika sasniegti, projekta mērķauditorija un tas, kā projekts ietekmējis studējošos. Nepieciešamības gadījumā pielikumā var pievienot papildus dokumentus, informāciju, kura liecinātu, ka tieši šis projekts ir pelnījis iegūt titulu “Gada projekts”.
 1. Gada aktīvists – Izvirzot studentu šai nominācijai, jānorāda studenta iesaiste LSA darbībā un ieguldījums šā gada laikā LSA projektos un/vai darba grupās.
 1. Gada vecbiedrs – Izvirzot LSA vecbiedru šai nominācijai, nepieciešams norādīt vecbiedra sniegto palīdzību un ieguldījumu LSA darbā šī gada laikā, to, kā šī palīdzība ietekmējusi kādu konkrētu jautājumu, tā turpmāko virzību.
 1. Gada studentu atbalstītājs – persona vai organizācija, kas atbalstījusi studentus šī gada laikā.
 1. Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā – Šai nominācijai tiek izvirzīts projekts vai ideja, kas sniegusi nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanā.
 1. Gada ieguldījums sociālās dzīves uzlabošanā – Šai nominācijai tiek izvirzīts projekts vai ideja, kas sniegusi nozīmīgu ieguldījumu studentu dzīves sociālās jomas jautājumos.
 1. Gada ķeza – Notikums, negaidīts un nepatīkams pavērsiens, kurš negatīvi ietekmējis studējošo pārstāvniecības darbu vai studējošos.
Nominantus var iesniegt līdz 6. janvārim!

Lai pieteiktu kandidātus, nepieciešams aizpildīt anketu – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjJFg35kUADOZ9KnkmX2987e_ICX8ilzsR6kwjx43-8LfnIQ/viewform (ņemiet vērā, ka nav obligāti jāizvirza kandidāti visās nominācijas)!

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content