Latvijas studentu apvienība

Piesakies par LSA Sabiedrisko attiecību vai Finanšu un sadarbības vadītāju!

Latvijas Studentu apvienība (LSA) izsludina pieteikšanos Sabiedrisko attiecību un Finanšu un sadarbības vadītāja apmaksātajām vakancēm uz pusslodzi.

Sabiedrisko attiecību vadītāja pienākums ir nodrošināt, lai LSA darbojas atbilstoši vienota tēla vīzijai un LSA viedoklis par jebkuru jautājumu, kas skar studentu intereses, tiek sadzirdēts, pamanīts un saprasts publiskajā telpā, kā arī veicināt sabiedrības pārliecību, ka LSA ir neatņemama un būtiska sastāvdaļa studējošo dzīves kvalitātes celšanā.

Amatā veicamie uzdevumi: sociālo tīklu pārvaldība, publiskā tēla veidošana, rakstu un relīžu rakstīšana, mājaslapas pārvaldība, vizuālo materiālu veidošana, sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana un rīkošana, sadarbības veicināšana ar informatīvajiem medijiem, interesantu informēšana par LSA aktualitātēm.

Sabiedrisko attiecību vadītāja kandidātiem līdz š.g. 13. aprīļa plkst. 17:00 jāiesūta uz elektronisko pasta adresi lsa@lsa.lv šādi dokumenti:
• Amata kandidāta Curriculum Vitae (CV).
• Amata kandidāta motivācijas vēstule ar ietvertu vīziju par izvēlētā amata darbību.
• Preses relīzi par vienu no tēmām:
“Akadēmiskā godīguma princips studentu un akadēmiskā personāla vidū”;
“Augstākās izglītības iekšējās kvalitātes nodrošināšana – studentu iespējas”;
“Studentcentrēta izglītība. Labie piemēri un izaicinājumi Latvijas augstākajai izglītībai”.
• Portfolio (kur iespējams iepazīties oriģināldarbiem – maketi, relīzes, ziņu lapas u.c.).
• Citi dokumenti pēc amata kandidātu ieskata.

Finanšu un sadarbības vadītāja pienākums ir pārvaldīt LSA finansiālos līdzekļus, nodrošinot efektīvu finanšu plūsmu un budžeta izlietojumu, kā arī veicināt mantas un finansiālo līdzekļu piesaisti.

Amatā veicamie uzdevumi: pārraudzīt LSA finanšu plūsmu un budžeta izlietojumu, veidot sadarbības piedāvājumus potenciālajiem LSA atbalstītājiem sponsoriem, veicināt biedra naudu maksājumus, nodrošināt projektu finansiālo uzraudzību un regulēšanu.

Finanšu un sadarbības vadītāja kandidātiem līdz š.g. 13. aprīļa plkst. 17:00 jāiesūta uz elektronisko pasta adresi lsa@lsa.lv šādi dokumenti:
• Amata kandidāta Curriculum Vitae (CV).
• Amata kandidāta motivācijas vēstule ar ietvertu vīziju par izvēlētā amata darbību.
• LSA sadarbības piedāvājuma paraugs atbalstītāju un sponsoru piesaistei.
• Citi dokumenti pēc amata kandidātu ieskata.

No kandidātiem tiek sagaidīta spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, pašiniciatīva, veicot uzdevumus, spēja iekļauties termiņos, ātri reaģēt un risināt problēmjautājumus.

Lūgums, pirms kandidatūras pieteikšanas, rūpīgi iepazīties ar LSA biroja darbinieku amatu aprakstiem!

Kandidātu izvērtēšana tiks organizēta divās kārtās – izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī pretendentu sniegumu intervijā.

Jautājumu gadījumā, lūgums sazināties ar LSA prezidenti Mairu Belovu (maira.belova@lsa.lv).

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content