Latvijas studentu apvienība

Piesakies sociālajai stipendijai “Studētgods”!

Ministru kabinets 2023. gada septembrī pieņēma noteikumu grozījumus, kas paredz, ka 2023./2024. akadēmiskajā gadā ikviens pilna laika klātienes koledžas un bakalaura studiju līmenī studējošais atbilstoši kritērijiem var pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”. Stipendijas apmērs ir 175 EUR/mēnesī 10 mēnešus gadā. Piesakies līdz 20. februārim!

Sociālo stipendiju “Studētgods” pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” var saņemt ikviens koledžas un bakalaura studiju līmenī studējošais, kurš atbilst kādam no šiem kritērijiem: 

 • Ir daudzbērnu ģimene vai esi no tās;
 • Ir ar I vai II grupas invaliditāti;
 • Ir bārenis vai bez vecāku apgādības palikušais;

un atbilst visiem šiem kritērijiem: 

 • ir līdz 25 gadus vecs (ieskaitot);
 • nav uzturlīdzekļu parādu;
 • centralizēto eksāmenu rezultāti matemātikā nav zemāki par 30 %, latviešu valodā – par 40 %;
 • mācību priekšmetu vidējā atzīme vidējās izglītības dokumentā nav zemāka par 6 ballēm;
 • iepriekš nav ieguvis augstāko izglītību (izņemot īsā cikla profesionālo augstāko izglītību);
 • studē Latvijas valsts dibinātajā augstākās izglītības iestādē;
 • studē budžeta vai maksas studiju vietā;
 • studē pilna laika klātienē;
 • augstākās izglītības iestādē ir sekmīgs, bez akadēmiskajiem parādiem;
 • vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī nav zemāka par 6 ballēm;
 • nav konstatēti augstākās izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos norādītie pārkāpumi;
 • neatrodas studiju pārtraukumā.

Sociālās stipendijas “Studētgods” apmērs ir 175 EUR/mēnesī, kuru augstākās izglītības iestāde izmaksā reizi mēnesī, 10 mēnešus gadā, pārskaitot to uz studējošā pieteikumā norādīto norēķinu kontu. Stipendiju piešķir studijām vienā augstākās izglītības iestādē un vienā studiju programmā.

Studējošais, kas pretendē uz stipendiju, katru mācību gadu – rudens semestrī līdz 20. septembrim un pavasara semestrī līdz 20. februārim – iesniedz pieteikumu izmantojot Latvija.lv pakalpojumu “Studētgods”.

Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt uz lsa@lsa.lv.

Vairāk informācijas, vai atbilsti kritērijiem pēc MK noteikumiem nr. 740 un kā pieteikties stipendijai, meklē Izglītības un zinātnes ministrija mājaslapā: https://www.izm.gov.lv/lv/studetgods vai https://www.viaa.gov.lv/lv/jaunums/iespeja-pieteikties-socialajai-stipendijai-studetgods.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content