Latvijas studentu apvienība

Pilnā sastāvā ievēlēta LSA valde

Latvijas Studentu apvienības (LSA) 23. maija domes sēdē notikušas valdes vēlēšanas. Jaunā valde ievēlēta pilnā sastāvā – sociālā virziena vadītāja pienākumus turpmāk pildīs Elīza Dāldere, akadēmiskā virziena vadītāja būs Alise Pokšāne, un darbu valdē turpinās iekšējā virziena vadītājs Igors Uhaņs un starptautiskā virziena vadītāja Katrīna Sproģe. LSA prezidenta pienākumus līdz rudenim turpinās pildīt Justīne Širina. 

Par sociālā virziena vadītāju ar 24 balsīm par 2 pret ievēlēta Latvijas Universitātes studente Elīza Dāldere. Viņa kā galvenās darbības jomas izvirza augstākās izglītības finansiālo pieejamību, dažādām studējošo grupām pieejamas un iekļaujošas augstskolu vides veidošanu – piemērotu jaunajiem vecākiem, studējošajiem ar invaliditāti, dienesta viesnīcās dzīvojošajiem, kā arī rūpju par studentu mentālo veselību nozīme. Visbeidzot, nepieciešams veicināt arī studiju sasaisti ar darba tirgu.

Alise Pokšāne, kas arī ir Latvijas Universitātes studente, ar 24 balsīm par, 0 pret un 2 “atturas” ievēlēta akadēmiskā virziena vadītāja amatā. Viņa kā svarīgākos darbības virzienus nosauca studentu ekspertu tīkla uzturēšanu, iesaisti jaunā doktorantūras modeļa izveidē un ieviešanā, studiju sasaistes gan ar zinātni, gan darba tirgu veicināšana.

Iekšējā virziena vadītāja pienākumus turpinās pildīt Igors Uhaņs (Ventspils Augstskola), bet starptautiskā virziena vadītāja amatā jau uz trešo termiņu vienbalsīgi ievēlēta Rīgas Tehniskās universitātes studente Katrīna Sproģe. Viņa turpinās darbu pie jau iepriekš iesāktā – ārvalstu studējošo integrācijas, Latvijas studentu interešu pārstāvēšanas starptautiski, arī gatavošanās Eiropas Augstākās izglītības telpas izglītības ministru konferencei, kas gaidāma rudenī.

Domes sēdē viesojās arī IZM parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš, kurš prezentēja ministrijas izstrādāto piedāvājumu atbalsta mehānismu klāsta paplašināšanai studējošajiem. Šobrīd plānotie pasākumi:

  • Šoruden izsniegto valsts galvoto studiju un studējošo kredītu skaita palielināšana par 500 (uz 2500);
  • Atbalsts jaunajiem speciālistiem – profesionālo skolu un augstskolu absolventiem, kuriem trūkst darba pieredzes bezdarbnieka pabalsta ieguvei – gandrīz 5000 personām 180 eiro līdz 4 mēnešiem;
  • Stipendiju apmēra palielināšana 5000 studējošiem – budžeta vietās studējošajiem bakalauriem un maģistrantiem ar augstākajiem akadēmiskajiem rādītājiem no 99,6 eiro uz 200 eiro (sākot no rudens semestra).

Abu pušu sarunas par piedāvājuma pilnveidošanu joprojām turpināsies – īpaši svarīgi tas ir tāpēc, ka nepieciešams lemt par atbalsta mehānismu studējošajiem, kuriem Covid-19 krīzes ietekmē steidzami vajadzīgs finansiāls atbalsts.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content