Latvijas studentu apvienība

Politiķiem nosūtīta atklāta vēstule par Valsts aizsardzības dienestu

Š.g. 13. oktobrī Latvijas Studentu apvienība nosūtīja atklātu vēstuli Latvijas Republikas Saeimas Aizsardzības, Iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai par Valsts aizsardzības dienesta likuma nepilnībām un apvienības priekšlikumiem, ko likumā nepieciešams uzlabot.

LSA 2022. gada 6. augustā domes sēdē vienbalsīgi pieņēma nostāju, ka Latvijai ir jāstiprina savas spējas aizsargāt savu suverenitāti un konceptuāli neiebilst Valsts aizsardzības dienesta ieviešanai. LSA norāda, ka iniciatīva būtu jāveido ar mērķi stiprināt izpratni par valsts aizsardzību, papildinot kritiski svarīgo nozaru studiju kursus ar mācību vielu, kas valsts apdraudējuma gadījumā izglītību ieguvušam speciālistam ļautu piedalīties valsts aizsardzībā, tajā pašā laikā izvērtējot iespējas papildināt obligāti apgūstamo civilās aizsardzības studiju kursu ar tēmām, kas ir nozīmīgas. Savukārt, ja, noritot brīvprātīgas iesaukšanas principam nav iespējams aizpildīt VAD paredzētās iesaucamo vietas, LSA aicina no saraksta izkļaut studējošos un augstāko izglītību ieguvušas personas. 

LSA vēstulē norāda, ka likumā pie augstskolu studējošo speciālās militārās apmācības ir saskatāmi virkne trūkumu – augstskolu studējošo speciālajām militārajām apmācībām pieteikties varēs tikai augstskolu studējošie, kuri dienestā pavadīs 4 gadus, līdz ar to, 3 gadu studiju programmās studējošajiem tiek liegta pieeja augstskolu studējošo militārajai apmācībai. Studējošie, kuri studē pilna laika studijās sev vēlamā studiju procesā, nebūs pilnībā motivēti apgūt padziļinātu militāro apmācību, kuras iemaņu apgūšana prasīs laiku, tā vietā, lai studējošais varētu veltīt laiku sava profesionālā izglītības grāda apgūšanā vai celšanā. Augstskolu studējošo speciālās militāras apmācības plānā ir uzsvērts, ka personām, kuras būs apguvušas augstskolu studējošo speciālo militāro apmācību dienestu, katru gadu būtu jāpilda līdz 50 dienām – studējošie varētu pildīt tikai vasaras brīvlaikā, jo tekošajā studiju gadā, piemēram, maģistra studijās, studējošajiem brīvdienās notiek lekcijas, taču brīvdienu samazināšanas gadījumā tiktu apdraudēta studējošo mentālā un fiziskā veselība. Visbeidzot, pie dienesta veidiem tiek minēts – par karavīru tiks veiktas arī sociālās apdrošināšanas iemaksas likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, kā arī iesauktajam ir plānots nodrošināt darba vietas saglabāšanu, ja iesauktais jau ir paspējis uzsākt darba gaitas, taču VAD iesaukšanā šādi punkti nav minēti, līdz ar to, VAD piedāvātas iespējas nav savstarpēji vienādas, veicinot iesaucamo iespējamu šķirošanu. 

Latvijas Studentu apvienība aicina Latvijas Republikas Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju izskatīt LSA piedāvātos priekšlikumus likumā – VAD izpildi aizstāt ar studiju procesā iekļautiem militārās apmācības kursiem atbilstoši studiju specialitātei, kā arī katra studiju gada sākumā VAD nolūkos Nacionālie Bruņotie spēki veic prioritāšu pārbaudi, kuras atbilstoši nepieciešamībai tiek iekļautas izglītības procesa apguvē.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content