Latvijas studentu apvienība

Nākotnes Studiju forums

Nākotnes Studiju forums 2019: Rītdienas akadēmiskā sabiedrība

Šogad norisinājies jau trešais Latvijas Studentu apvienības organizētais Nākotnes Studiju forums. Foruma mērķis ir kopā ar augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem un politikas veidotājiem diskutēt par rītdienas akadēmisko sabiedrību un tās izaicinājumiem. Forums notika 8. martā Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē.

Foruma galvenais notikums bija četras debates par nākotnes akadēmisko sabiedrību. Tajās interaktīvi varēja iesaistīties arī foruma dalībnieki, izvērtējot debatēs paustos viedokļus. Tāpat forumā bija iespēja noklausīties ārvalstu eksperta vieslekciju, apmainīties viedokļiem un satikt dažādu augstskolu un ar augstāko izglītību saistītu organizāciju pārstāvjus.

Nākotnes Studiju forums ir daļa no Latvijas Studentu apvienības veidotu pasākumu kopas, kas vērsta uz pārmaiņu iniciēšanu Latvijas augstākās izglītības nākotnē. Nākotnes studiju forums 2019 tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas Rektoru padomi, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību un Rīgas Tehnisko universitāti. Forums norisinās jau trešo gadu.

Forumu ar vieslekciju “Tehnoloģiju un nākotnes augstākās izglītības mijiedarbība” atklāja viesis no Lielbritānijas – Ross Rentons (Ross Renton), kas ir prorektora vietnieks Vorčesteras Universitātē (University of Worcester) Apvienotajā Karalistē. Rentona ikdienas darbs starp daudziem citiem pienākumiem iekļauj rūpes par izcilas studiju pieredzes nodrošināšanu. Rentons par izcilu darbu ar studentiem nominēts “THE Awards 2018” balvai, kas apbalvo pasaules labākās universitātes un to darbiniekus. Viņš regulāri sniedz lekcijas par augstākās izglītības nākotni, tostarp uzstājoties TEDxMalvern.

Par debatēm

Debatēs apspriesti četri nozīmīgi aspekti, ar kuriem ikdienā saskarsies katrs nākotnes akadēmiskās sabiedrības pārstāvis – mācīšanu un mācīšanos, zināšanu jaunradi, zināšanu pārnesi un zināšanu integrāciju. Katrā no šiem tematiem pasniedzēji, pētnieki, industrijas pārstāvji, izglītības politikas veidotāji un citas iesaistītās puses spriedīs par to, kā veidot akadēmisko vidi Latvijā, lai rītdienas akadēmiskais personāls būtu sagatavots nākotnes izaicinājumiem. Var sagaidīt, ka rītdienas akadēmiskajā sabiedrībā, kuru  veido pasniedzēji, pētnieki, zinātnes pārvaldības pārstāvji un studenti, arvien vairāk izzūd robežas starp iepriekš noteiktām, stingri nodalītām lomām.

Katrā no četrām debatēm tika piedāvāts viens strīdīgs konceptuāls apgalvojums. Debatētāji tika aicināti uzsvērt svarīgākās problēmas un veidot argumentētu pozīciju saistībā ar izvirzīto apgalvojumu, pārstāvot vienas vai otras puses pozīciju debatē. Foruma dalībniekiem ar moderatora palīdzību bija arī iespēja uzdot jautājumus debatētājiem. Debates izskaņā ikviens auditorijas pārstāvis varēja veikt balsojumu par pārliecinošāko pozīciju.

 • Debatēs “Mācīšana un mācīšanās” tika diskutēts par apgalvojumu “par studiju procesā noteikto rezultātu sasniegšanu lielāka atbildība ir katram studējošajam, nevis mācībspēkiem”. Debašu dalībnieki bija Nora Jansone-Ratinika, Alla Anohina-Naumeca un Inguna Blese, moderators  Arkādijs Zvaigzne.
  Studenta atdeve un mērķtiecība būtiski ietekmē spēju sasniegt augstus studiju rezultātus, tomēr, ja docētājam nav pedagoģisko kompetenču, studiju process netiks īstenots efektīvi. No otras puses, visizcilākais pedagogs nespēs likt neieinteresētam studentam sasniegt augstus rezultātus. Diskusijas dalībnieki mēģinās atbildēt uz diviem jautājumiem – kurai pusei jāuzņemas lielāka atbildība par studiju procesā noteikto rezultātu sasniegšanu un kā rīkoties gadījumos, kad docētājs vai studējošais nav spējīgs un ieinteresēts kvalitatīvi mācīt vai mācīties.

 • Debatēs “Zināšanu jaunrade” tika diskutēts par apgalvojumu “valsts zinātnes finansējums jāsadala, balstoties uz līdzšinējiem rezultātiem”. Debašu dalībnieki bija Andris Freimanis, Guntars Kitenbergs un Inga Šīrante, moderators – Tālivaldis Kronbergs.
  Pētījumu veikšanai ir nepieciešams finansējums. Tā sasaiste ar rezultātiem motivē sasniegt arvien labākus rezultātus, tomēr, sasaistot finansējumu ar rezultātiem, zūd stabilitāte, kas ir svarīga riskantu un augstvērtīgu pētījumu veikšanai. Debatē plānots noskaidrot, vai finansējuma modelis, kas balstās tikai uz līdzšinējiem rezultātiem, ir vienlīdz efektīvs visās studiju nozarēs, vai tomēr pastāv atšķirība starp eksakto zinātņu un mākslu, humanitāro zinātņu bloku. Vai nākotnē tas neradītu vienas nozares pētījumu pārsvaru?

 • Debatēs “Zināšanu integrācija” tika diskutēts par apgalvojumu “starpdisciplinaritāte un multidisciplinaritāte ir uzspiestas tendences”. Debašu dalībnieki bija Kitija Bite, Andris Šternbergs un Kristaps Jaudzems, moderators – Ansis Pētersons.
  Publiskajā telpā bieži izskan, ka Latvijas zinātniekiem vairāk jārealizē starpdisciplināri pētījumi. Debatē plānots noskaidrot, vai starpdisciplināri pētījumi tiešām ļauj kvalitatīvāk un efektīvāk pētīt sarežģītas problēmas, vai tomēr starpdisciplinaritāte vienkārši kļuvusi par pašmērķi, kuras rezultātā cieš fundamentāli pētījumi vienas nozares ietvaros.

 • Debatēs “Zināšanu pārnese” tika diskutēts par apgalvojumu “augstskolas akadēmiskajam personālam jāuzņemas iniciatīva un galvenā loma zināšanu pārneses vadīšanā”. Debašu dalībnieki bija Mārtiņs Borodušķis un Dainis Jakovels, moderatore – Laura Bužinska.
  Veiksmīgai sabiedrības attīstībai ir nepieciešama zināšanu apmaiņa starp starp augstskolām un industriju. Kurai pusei jāuzņemas atbildība par sadarbību? Ideālā gadījumā tas būtu jādara abām pusēm, tomēr ir skaidrs, ka tas ne vienmēr notiek un kādam ir jāuzņemas iniciatīva. Debatē plānots noskaidrot, kam jāuzņemas galvenā loma – augstskolas akadēmiskajam personālam, jo tieši viņi veic pētniecības procesu, atsevišķai augstskolas struktūrvienībai, vai tomēr industrijai, norādot, ko tā vēlas sagaidīt no zinātnes?

Nākotnes Studiju foruma galvenais sadarbības partneris ─ British Council pārstāvniecība Latvijā. Foruma sadarbības partneri: Dirty Deal teatro, Ģertrūdes ielas teātris, Latvijas Rektoru padome, Swedbank, Liberts, Karameļu Darbnīca, Durbes Vīni, Cannelle, Mansards, Ezītis Miglā, Pergale, Dabas dots.

Foruma informatīvais atbalstītājs – vadošais ziņu portāls Latvijā DELFI.

Uzzini vairāk par NSF norisi 2017. un 2018. gadā!

Skip to content