Latvijas studentu apvienība

Senatoru un domnieku seminārs

Senatoru un domnieku seminārs tiek organizēts ar mērķi veicināt studentu padziļinātu izpratni par senatoru un domnieku darbu, kā arī uzlabot zināšanas par augstāko izglītību politiskajā kontekstā. Mijoties lekcijām, praktiskām aktivitātēm, simulācijām un diskusijām, dalībniekiem ir iespēja gūt, papildināt un stiprināt zināšanas par augstākās izglītības iestāžu uzbūvi un lēmējinstitūciju ietekmi augstskolu darbībā, salīdzināt augstskolu pārstāvniecību sistēmu un studējošo pieredzi tajā, kā arī studentu interešu apzināšanas un pārstāvēšanas veidus. Semināra nodarbībās iekļautās lekcijas attīsta dalībnieku individuālās prasmes kā, piemēram, argumentācijas prasmes, lobēšanas mākslu un diskusiju iemaņas. Galvenie diskusijas temati katru gadu ir par Latvijas augstākās izglītības pārmaiņām, tās attīstības faktoriem, augstskolu autonomiju un pārvaldības modeļiem.

Skip to content