Latvijas studentu apvienība

Students: tagadnes ieguldījums nākotnē

Latvijas Studentu apvienība ieguvusi  finansējumu 15415,54 eiro apmērā Sabiedrības integrācijas fonda rīkotā projektu konkursa “NVO fonds” ietvaros no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Tas ļāvis laikā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 31. oktobrim īstenot projektu “Students: tagadnes ieguldījums nākotnē”, kura ietvaros norisinājās aktivitātes, kas informēja studējošos par iesaistes iespējām studējošo interešu pārstāvniecībā, kā arī ļāva veiksmīgi īstenot ikgadējos studējošo pašpārvalžu aktīvistu kapacitātes celšanas projektus.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

  1. Latvijas Augstākās izglītības un kompetenču seminārs “LAIKS” – norisinājās 5.-6. aprīlī
  2. Studentu līderu forums – norisinājās 8.-11. augustā
  3. 10 LSA pārstāvji deleģēti dalībai Baltijas nacionālo studentu apvienību tikšanās reizē (Baltic Organizational Meeting) – 19.-22. augustā Klaipēdā, Lietuvā.
  4. Informatīvā kampaņa studentiem “Zināt, mācēt, darīt!” – norisinājās laikā no septembra līdz oktobrim.
  5. Seminārs “Kam rūp students?” – norisinājās 18.-20. oktobrī.

Projekta ietvaros sasniedzamie mērķi:

  • informēt 5000 studējošos par iespējām iesaistīties studējošo pārstāvniecībā;
  • piesaistīt 35  studējošos darbībai LSA un augstskolu studējošo pašpārvaldē;
  • sagatavot 80 iepriekš iesaistījušos studējošos līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos institucionālā vai nacionālā līmenī;
  • sagatavot studējošo priekšlikumus Latvijas augstākās izglītības sistēmas pilnveidei;
  • izstrādāt LSA darbības vadlīnijas 2020.-2024. gadam.

Projektu “Students: tagadnes ieguldījums nākotnē” finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Skip to content