Latvijas studentu apvienība

Zināt, mācēt, darīt!

Neatkarīgi no tā, vai esi kļuvis par studentu tikai nesen, vai augstāko izglītību iegūsti jau kādu laiku, ir svarīgi zināt, kā aizstāvēt savas intereses augstskolas vai koledžas vidē. Vai zini, kādas ir tavas tiesības un pienākumi? Kā tavas intereses var aizstāvēt studējošo pašpārvalde? Kā tu tajā vari iesaistīties un kļūt par vienu no studentu interešu pārstāvjiem? Atbildes uz šiem jautājumiem noskaidrosi Latvijas Studentu apvienības rīkotās informatīvās kampaņas “Zināt, mācēt, darīt” ietvaros.

Aicinām noskaidrot:

Kādas ir studentu tiesības un pienākumi?

Kādas tiesības likums piešķir studentu pašpārvaldēm?

Kādi ir pašpārvalžu pienākumi?

Vai tavas augstskolas pašpārvalde ir demokrātiska?

Kāpēc pašpārvaldēm tiek piešķirts finansējums?

Kāda ir atšķirība starp LSA un augstskolu pašpārvaldēm?


“Zināt, mācēt, darīt” ir informatīvā kampaņa Latvijas augstākās izglītības iestāžu studējošajiem par studējošo tiesībām un iespējām iesaistīties institucionāla un nacionāla līmeņa demokrātiskajos procesos savu tiesību un interešu pārstāvēšanā un veiksmīgā īstenošanā. Kampaņas ietvaros aplūkotās tēmas:

  • studentu iespējas un tiesības pārstāvēt savas intereses;
  • studējošo pašpārvaldes tiesības un iespējas ietekmēt procesus augstākās izglītības iestādē;
  • demokrātiska studējošo pašpārvalde;
  • studentu interešu pārstāvis – LSA.

Kampaņas “Zināt, mācēt, darīt” norisi finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Skip to content