Latvijas studentu apvienība

Reģistrējies dalībai Nākotnes Studiju forumā!

8. martā norisināsies jau trešais Latvijas Studentu apvienības organizētais Nākotnes Studiju forums. Foruma mērķis ir kopā ar augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem un politikas veidotājiem diskutēt par rītdienas akadēmisko sabiedrību un tās izaicinājumiem. Dalībai forumā var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu: ej.uz/NSF_2019.

Foruma lietotājiem jāreģistrējas iepriekš, jo vietu skaits ir ierobežots. Reģistrācija norisinās līdz 28. februārim vai līdz visas vietas ir aizpildītas. Papildu informāciju par forumu var iegūt, rakstot uz nakotnes.studijas@lsa.lv, kā arī Latvijas Studentu apvienības mājaslapā un sociālajos tīklos.

Foruma galvenais notikums būs četras debates par nākotnes akadēmisko sabiedrību. To laikā visiem dalībniekiem būs iespēja iesaistīties interaktīvās diskusijās par debatēs izvirzītajām tēzēm, kā arī izvērtēt tajās rosinātos viedokļus. Divas debates  Tāpat forumā būs iespēja noklausīties ārvalstu eksperta vieslekciju, apmainīties viedokļiem un satikt dažādu augstskolu un ar augstāko izglītību saistītu organizāciju pārstāvjus.

Debatēs “Mācīšana un mācīšanās” tiks diskutēts par apgalvojumu “Lai sasniegtu panākumus, studējošā personīgā iniciatīva ir svarīgāka par pasniegšanas kvalitāti”.
Augstākās izglītības iestādēs par augstu mācību rezultātu sasniegšanu atbildīgi ir gan studējošie, gan mācībspēki. Studenta atdeve un mērķtiecība būtiski ietekmē spēju sasniegt augstus studiju rezultātus, tomēr, ja docētājam nav pedagoģisko kompetenču, studiju process netiks īstenots efektīvi. No otras puses, visizcilākais pedagogs nespēs likt neieinteresētam studentam sasniegt augstus rezultātus. Diskusijas dalībnieki mēģinās atbildēt uz diviem jautājumiem – kurai pusei jāuzņemas lielāka atbildība par studiju procesā noteikto rezultātu sasniegšanu un kā rīkoties gadījumos, kad studējošais vai docētājs nav spējīgs un ieinteresēts kvalitatīvi mācīt vai mācīties.

Debatēs “Zināšanu jaunrade” tiks diskutēts par apgalvojumu “Valsts zinātnes finansējums jāsadala, balstoties uz līdzšinējiem rezultātiem”.
Pētījumu veikšanai ir nepieciešams finansējums, kura sasaiste ar rezultātiem motivē sasniegt arvien labākus rezultātus, tomēr, sasaistot finansējumu ar rezultātiem, zūd stabilitāte, kas ir svarīga riskantu un augstvērtīgu pētījumu veikšanai. Debatēs plānots noskaidrot, vai finansējuma modelis, kas balstās tikai uz līdzšinējiem rezultātiem, ir vienlīdz efektīvs visās studiju nozarēs.

Debatēs “Zināšanu integrācija” tiks diskutēts par apgalvojumu “Starpdisciplinaritāte un multidisciplinaritāte ir uzspiestas tendences”.
Publiskajā telpā bieži izskan, ka Latvijas zinātniekiem vairāk jārealizē starpdisciplināri pētījumi. Debatēs plānots noskaidrot, vai starpdisciplināri pētījumi tiešām ļauj kvalitatīvāk un efektīvāk pētīt sarežģītas problēmas, vai tomēr starpdisciplinaritāte vienkārši kļuvusi par pašmērķi, kuras rezultātā cieš fundamentāli pētījumi vienas nozares ietvaros.

Debatēs “Zināšanu pārnese” tiks diskutēts par apgalvojumu “Augstskolas akadēmiskajam personālam jāuzņemas iniciatīva un galvenā loma zināšanu pārneses vadīšanā”.
Veiksmīgai sabiedrības attīstībai ir nepieciešama zināšanu apmaiņa starp starp augstskolām un industriju. Ideālā gadījumā sadarbība jāveicina abām pusēm, tomēr ir skaidrs, ka tas ne vienmēr notiek un kādam ir jāuzņemas iniciatīva. Debatēs plānots noskaidrot, vai galvenā loma jāuzņemas augstskolas akadēmiskajam personālam, jo tieši viņi veic pētniecības procesu, atsevišķai augstskolas struktūrvienībai, vai tomēr industrijai, norādot, ko tā vēlas sagaidīt no zinātnes?

Plašāka informācija par pasākumu un tajā notiekošajām debatēm atrodama LSA mājaslapas projektu sadaļā.

 

 

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content