Latvijas studentu apvienība

Resursi

Šajā sadaļā atradīsi Latvijas Studentu apvienības aktuālākos dokumentus, tai skaitā pozīcijas un nostājas.

Statūti ir augstākais organizācijas dokuments, ko apstiprina Kongress. LSA Kārtības rullis regulē organizācijas ikdienas procesus, kā arī Dome ir tiesīga izdot citas kārtības un normatīvus organizācijas darbības regulēšanai. Pozīcijas un nostājas ir dokumenti, uz kuru pamata LSA balsta savu viedokli. Nostājas ierasti tiek izstrādātas par konkrētu problēmjautājumu, savukārt pozīcijas par plašāku situāciju. Tā kā viens no LSA pamatakmeņiem ir tieši organizācijas caurskatāmība, piedāvājam arī iepazīties ar mūsu lēmējinstitūciju protokoliem. Šīs sadaļas beigās atradīsi arī citus normatīvus, piemēram, augstskolu likumu un Ministru kabineta noteikumus, kas ir saistoši LSA un studējošajiem. 

LSA reglamentējošie dokumenti

LSA kārtības un nolikumi

LSA apstiprinātās pozīcijas

LSA apstiprinātās nostājas

Citi apstiprinātie dokumenti

LSA finanšu dokumenti

LSA revīzijas komisijas ziņojumi

Svarīgi normatīvi

Skip to content