Latvijas studentu apvienība

LSA pozīcijas un nostājas

Spēkā esošās LSA pozīcijas

12. Par doktorantūras līmeņa studijām un promocijas sistēmu Latvijā (18.05.2019.)

11. Par nepieciešamajām izmaiņām kārtībā, kādā tiek piešķirts, dzēsts un atmaksāts studiju un studējošo kredīts (10.11.2018.)

10. Par Latvijas augstākās izglītības internacionalizāciju (19.05.2018.)

9. Par turpmāku augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu Latvijā (04.03.2017.)

8. Par augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti (30.01.2016.)

7. Par stipendijām studējošajiem (06.03.2021.) 

6. Par augstākās izglītības finansēšanu Latvijā (24.01.2015.)

5. Par privāto augstskolu budžetu apstiprināšanu Senātā (20.09.2014.)

4. Par studējošo studiju rezultātu publicēšanu (14.04.2012.)

3. Par studiju praksi brīvās izvēles daļā (05.11.2011.)

2. Par studiju prakses iespēju augstskolā (12.09.2011.)

1. Par augstākās izglītības iestādes finansējumu studējošo pašpārvaldei (12.12.2009.)

LSA nostājas

13. Par Valsts aizsardzības dienestu (06.08.2022.)

12. Par medicīnas izglītību Latvijā (18.09.2021.)

11. Par COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi uz augstākās izglītības telpu (29.08.2020.)

10. Par koledžu lomu Latvijas augstākās izglītības sistēmā (18.04.2020.)

9. Par medicīnas studentu lomu ārstniecības iestādēs un praktisko zināšanu pilnveidošanu (23.11.2019.)

8. Par augstākās izglītības iestāžu pārvaldību (22.09.2019.)

7. Par augstākās izglītības iestāžu pārstāvības lēmējinstitūcijām un studējošo pārstāvniecību tajās (07.07.2018.)

6. Par Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumiem grozījumiem Augstskolu likumā par augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanu (25.11.2017.)

5. Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu Latvijā (25.11.2017.)

4. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli – attaisnotajiem izdevumiem par izglītību (04.03.2017.)

3. Par studiju pārtraukuma kārtību augstākās izglītības iestādēs (22.10.2016.)

2. Par Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli “Par principiem valsts budžeta finansēto studiju vietu piešķiršanai 2017. gadam” (22.10.2016.)

1. Par pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmu ieviešanu Latvijā (27.06.2016.)

Citi LSA pieņemtie dokumenti

Baltic Organizational Meeting rezolūcija par seksuālo uzmākšanos un emocionālo vardarbību augstākās izglītības vidē (22.09.2019.)

Baltic Organizational Meeting rezolūcija par augstākās izglītības iestāžu konsolidāciju (28.04.2018.)

Rezolūcija par akadēmisko godīgumu (27.06.2012.)

Rezolūcija par izglītības līmeņa celšanu reģionā (27.06.2012.)

Studentu tiesību harta (21.03.2009.)

Spēkā neesošās LSA pozīcijas un nostājas

Skip to content