Latvijas studentu apvienība

Rīgā notikusi Ziemeļvalstu studentu apvienību tikšanās

No 9. līdz 11. novembrim Rīgā norisinājās Ziemeļvalstu studentu apvienību tikšanās (Nordic organizational meeting – NOM), pulcējot pārstāvjus no 8 valstu nacionālajām studentu apvienībām. NOM tēma bija studentu iekļaušana pilsoniskā sabiedrībā.

Seminārs sākās ar pārstāvēto apvienību prezentācijām par to ikdienas darbu, īpaši jauno aktīvistu piesaistīšanu un kapacitātes celšanu.

Pēc tam Eiropas Parlamenta informācija biroja pārstāves iepazīstināja ar jauniešu aktivitāti Eiropas līmenī, iemesliem, kāpēc jaunieši izvēlas neiesaistīties politikā, kā arī ar Eiropas parlamenta (EP) kampaņu “Šoreiz es balsošu!”, kas aicina piedalīties 2019. gadā gaidāmajās EP vēlēšanās.

Semināra otrajā dienā norisinājās darba grupas, kuru laikā tika meklēti iemesli studentu zemajai iesaistei gan pašpārvaldēs, gan nacionālajās studentu apvienībās, kā arī tika novērtēti dažādu iesaistīto pušu – studentu, studējošo pārstāvju, ārējo partneru un sabiedrības – uzskati par to, kas studējošo pašpārvaldēm būtu jāsasniedz.

Mart Aro (Nordic EdTech Forum “N8” pārstāvis) iepazīstināja dalībniekus ar dažādām izglītības tehnoloģijām un to pozitīvo ietekmi un sasniedzamajiem rezultātiem. Lielākoties izglītības sistēma pievēršas studentiem ar vidēju zināšanu līmeni, atstājot novārtā gan spējīgākos, gan arī tos, kuriem ir grūtības apgūt vielu tikpat ātri, cik pārējiem. Tika izcelta arī ideja, ka iedvesma rada motivāciju – parādot dažādus veidus, kā radoši apgūt studiju kursus, izmantojot netradicionālas metodes kā video spēles, virtuālo realitāti, studējošie tiek motivēti mācīties labāk un meklēt inovatīvas metodes zināšanu apgūšanai.

Oficiālajā NOM konferencē tika apstiprināts jauns NOM Ētikas kodekss, pārrunātas Ziemeļvalstu ministru konferences aktualitātes, kā arī notika gatavošanās Eiropas Studentu apvienības (ESU) biedru sapulcei, kurā tiks pārskatīta ESU vēlēšanu sistēma, pieņemtas nostājas Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada maijā, pozīcija pret diskrimināciju, kā arī par godīgām praksēm studējošajiem.

Nākamais NOM notiks 2019. gada aprīlī Kopenhāgenā, Dānijā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content