Latvijas studentu apvienība

Rīt domes sēdē notiks valdes vēlēšanas

Rīt, 23. maijā, tiešsaistes domes sēdē norisināsies Latvijas Studentu apvienības (LSA) valdes vēlēšanas. Pieteikumus iesnieguši četri kandidāti – uz katru no amatiem pa vienam.

Šogad valdes modelis netiek mainīts – to veidos četri valdes locekļi tādos pašos amatos kā līdz šim: starptautiskā virziena vadītājs, akadēmiskā virziena vadītājs, sociālā virziena vadītājs un iekšējā virziena vadītājs.

Sociālā virziena vadītāja amatam pieteikumu iesniegusi Elīza Dāldere (Latvijas Universitāte). Viņa kā galvenās darbības jomas izvirza augstākās izglītības pieejamību – spēju kļūt par studējošo un nezaudēt šo statusu sociālekonomisku apstākļu dēļ. Tāpat kandidāte par būtisku darbības jomu uzskata dažādām studējošo grupām pieejamas un iekļaujošas augstskolu vides veidošanu – piemērotu jaunajiem vecākiem, studējošajiem ar invaliditāti, dienesta viesnīcās dzīvojošajiem. Pieteikumā uzsvērta arī rūpju par studentu mentālo veselību nozīme. Visbeidzot, Dāldere kā vienu no plānotajiem darbības virzieniem min arī studiju sasaisti ar darba tirgu.

Pieteikumu uz akadēmiskā virziena vadītāja vietu iesniegusi Alise Pokšāne (Latvijas Universitāte). Viņa kā svarīgākos darbības virzienus nosauc studentu ekspertu tīkla uzturēšanu, iesaisti jaunā doktorantūras modeļa izveidē un ieviešanā, studiju sasaistes gan ar zinātni, gan darba tirgu veicināšana. Tāpat Visbeidzot, kā būtiska amata pienākumu daļa minēta pastāvīgas komunikācijas uzturēšana ar augstskolu pašpārvalžu akadēmiskā virziena vadītājiem un interesentiem.

Diviem amatiem pieteikušies šībrīža valdes locekļi – uz iekšējā virziena vadītāja amatu atkārtoti kandidēs Igors Uhaņs (Ventspils Augstskola), bet uz starptautiskā virziena vadītāja amatu – Katrīna Sproģe (Rīgas Tehniskā universitāte). Sproģe kā būtiskus min daudzus jau iepriekš prioritārus darbības virzienus – ārvalstu studējošo integrāciju, Latvijas studentu interešu pārstāvēšanu starptautiski, īpaša uzmanība arī jāpievērš Boloņas procesam, jo šogad gaidāma Eiropas Augstākās izglītības telpas izglītības ministru konference. Uhaņs pieteikumā uzsver nepieciešamību turpināt komunikāciju ar LSA biedriem un rūpes par tiem, kā arī attīstīt iekšējo vidi

Pievienoties domes sēdei ir aicināts ikviens interesents. Būs iespēja iepazīties ar kandidātiem, izteikt viedokli, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content