Latvijas studentu apvienība

Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisija atbalsta LSA priekšlikumus demogrāfijas veicināšanā

22. janvārī Latvijas Studentu apvienības (LSA) prezidents Edvards Ratnieks, Akadēmiskā virziena vadītājs Mikus Dubickis un Sociālo projektu virziena vadītāja Sanita Balode Demogrāfijas lietu apakškomisiju iepazīstināja ar organizācijā izstrādātajiem priekšlikumiem studējošo vecāku atbalstam un demogrāfijas veicināšanai. Priekšlikumi tapa, izpētot situāciju Latvijas augstskolās, kā arī saņemot ieteikumus un novērojumus no studējošo pašpārvaldēm.

LSA pārstāvji uzsvēra nepieciešamību ieviest gan studējošā, gan studiju kredīta atmaksu 30% apmērā abiem vecākiem, ja tie studē. Šobrīd valsts apmaksā 30% no studējošā kredīta, kas paredzēts iztikai, tikai vienam no vecākiem, taču LSA uzskata, ka abi vecāki ir jāuztver vienlīdzīgi un jāatbalsta, jo studējošiem vecākiem jaundzimušo uzturēt ir daudz grūtāk, nekā strādājošiem.

Būtiski topošo un esošo studējošo vecāku situāciju var uzlabot, palielinot par izglītību un veselību attaisnojošo izmaksu summu, kas šobrīd ir līdz Ls 150 gadā. LSA pauž nepieciešamību šobrīd palielināt attaisnojošo izdevumu apmērus līdz Ls 500 gadā un turpmāk to arvien palielināt, lai sasniegtu vidējo studiju maksas apmēru par vienu studiju gadu Latvijas augstskolās – Ls 1200.

Līdztekus valsts atbalsta pieaugumam, ir nepieciešams pienācīgi informēt studentes – grūtnieces par iespējām saņemt pabalstu Ls 280 apmērā. Šobrīd nav pieejama statistika par augstskolās studējošajiem jaunajiem vecākiem, taču valsts 2013. gada budžetā ir paredzēti 117 000 Ls, ko izmaksāt iepriekšminētajos pabalstos.

Kā viens no priekšlikumiem, ko LSA sniedza Demogrāfijas lietu apakškomisijai, ir nodrošināt studējošajiem vecākiem vietu, kur atstāt savas atvases, kamēr paši vecāki studē. Šobrīd bērnistabas ir ierīkotas ar studējošo pašpārvalžu atbalstu Rīgas Tehniskajā universitātē, Biznesa augstskolā Turība un Latvijas Universitātē kur savus mazuļus gādīgās rokās var atstāt arī Latvijas Mākslas akadēmijas studenti. Pēc LSA uzskatiem šāda iespēja ir jānodrošina, lai mazinātu riskus, kas varētu liegt jaunajiem vecākiem turpināt studijas.

LSA Akadēmiskā virziena vadītājs Mikus Dubickis: „Lai gan ar deputātiem apspriedām demogrāfijas veicināšanas instrumentus no studējošo viedokļa, ņemot vērā summas, ko jau šobrīd valsts atmaksā studentiem par izglītības izdevumiem un tērē par procesa administrēšanu, kā arī sarežģījumus, ko rada situāciju ar kredītiem, sēdes laikā ar deputātiem vienisprātis nonācām pie secinājuma, ka šis ir īstais laiks, kad mainīt augstākās izglītības finansēšanas modeli un ieviest bezmaksas izglītību. Ceram, ka deputāti arī aktīvi rīkosies šī procesa virzīšanā un nodrošinās vienlīdzīgu stāvokli – valsts apmaksātu augstāko izglītību visiem studējošajiem.”

„Kad Demogrāfijas lietu apakškomisijas sēdē nosaucām mūsu aprēķināto summu bezmaksas augstākās izglītības ieviešanai, klātesošie deputāti bija ārkārtīgi pārsteigti, ja ne pat šokēti, uzzinot, cik salīdzinoši niecīgas ir šāda izglītības finansēšanas modeļa ieviešanas izmaksas, jo ļoti biežs iemesls jauniešu aizbraukšanai ir bezmaksas studijas, kas tiek piedāvātas ārvalstīs. Kā zināms, jauniešiem aizbraucot no valsts, tiek pazaudēts arī nākotnes valsts iedzīvotājs un nodokļu maksātājs, tādējādi veicinot tautas izzušanu. Tādēļ LSA plāno izvērst aktīvu darbību, tiekoties un skaidrojot visām Saeimas frakcijām bezmaksas augstākās izglītības nodrošināšanas iespējas” teic LSA prezidents Edvards Ratnieks.

Tāpat jāinformē studējošie – topošie vecāki par iespējām grūtniecības atvaļinājuma laikā saņemt stipendiju. Ministru Kabineta noteikumi Nr. 740 Noteikumi par stipendijām nosaka, ka stipendiju konkursa kārtībā AI programmās studējošai personai, kura uzņemta konkursa kārtībā un studē valsts finansētajā studiju vietā un kura sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu, grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir minimālo stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šo stipendiju izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

Vairāk par LSA ierosinājumiem un Demogrāfijas lietu apakškomisijas sēdē notikušo iespējams uzzināt Latvijas Televīzijas veidotajā sižetā: http://www.ltv.lv/zinas/latvija/sabiedriiba/atbalsts-vecakiem-kuri-stude.a18515/

LSA apvieno visu Latvijas akreditēto augstskolu studējošo pašpārvaldes ar mērķi pārstāvēt studentu intereses kā nacionālā, tā starptautiskā mērogā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content