Latvijas studentu apvienība

Saņemts pieteikums iekšējā virziena vadītāja amatam

Šo sestdien, 29. augustā, Latvijas Studentu apvienības (LSA) domes sēdē uz iekšējā virziena vadītāja amatu kandidēs Rīgas Stradiņa universitātes studente Amanda Barkāne. Sēde norisināsies tiešsaistē, un tai pievienoties aicināts ikviens interesents.

Iesūtītajā pieteikumā kandidāte nosaukusi trīs galvenos darbības virzienus – turpināt iesaistīt LSA darbībā arī koledžu studējošo pašpārvaldes, spēcināt jau pastāvošo komunikāciju starp LSA un tās biedriem – studējošo pašpārvaldēm –, tostarp stiprinot SP apziņu, ka tās ir tiesīgas vērsties LSA pēc atbalsta, kā arī sniegt atbalstu pašpārvaldēm gan Augstskolu likumā noteikto pienākumu izpildē, gan tiesību iegūšanā.

Aicinām iepazīties ar Amandas Barkānes iesūtītajiem dokumentiem!

Tāpat domes sēdē notiks diskusija par nozarē pretrunīgi vērtēto likumprojektu – grozījumiem Augstskolu likumā, kas skar augstākās izglītības iestāžu pārvaldību un tipoloģiju –, tiks apstiprināta nostāja par COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi uz augstākās izglītības telpu, kā arī tiks aplūkoti LSA plānošanas dokumenti – pieņemts zināšanai LSA Rīcības plāns 2020./2021. gadam (analogs dokuments gada plānam), kā arī plānota LSA vadlīniju izstrāde nākamajam vairāku gadu periodam.

Sēdes sākums plānots plkst. 12.00, reģistrācija – no 11.30.

Darba kārtība

 • 12.00 Domes sēdes atklāšana
 • 12.03 Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
 • 12.05 Valdes vēlēšanas
 • 12.40 Pauze un balsošana par valdes amatu kandidātiem
 • 12.50 Valdes vēlēšanu rezultātu apstiprināšana
 • 13.05 LSA vadlīniju izstrāde nākamajam periodam
  Ziņo starptautiskā virziena vadītāja K. Sproģe
 • 13.15 LSA viedoklis par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”
  Ziņo prezidente J. Širina
 • 13.45 Nostājas par Covid-19 izraisītās krīzes ietekmi uz augstākās izglītības telpu apstiprināšana
  Ziņo akadēmiskā virziena vadītāja A. Pokšāne un sociālā virziena vadītāja E. Dāldere
 • 13.55 LSA ārkārtas kongresa norise
  Ziņo iekšējā virziena vadītājs I. Uhaņs
 • 14.00 Pauze
 • 14.15 LSA Rīcības plāns 2020./2021. gadam
  Ziņo prezidente J. Širina
 • 14.30 Aktuālās izmaiņas normatīvajos aktos
  Ziņo LSA valdes locekļi
 • 14.40 LSA finansēšanas modeļa pilnveides darba grupa
  Ziņo darba grupas vadītājs Roberts Rostoks
 • 14.45 Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās domes sēdes
  Ziņo LSA prezidente J.Širina
 • 14.50 LSA darbības pārskats kopš iepriekšējās domes sēdes
  Ziņo prezidente J. Širina
 • 15.00 Studējošo pašpārvalžu aktualitātes

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content