Latvijas studentu apvienība

Šogad varēs dzēst 406 studiju un 200 studējošo kredītus

Šodien, 18. augustā, Ministru kabinets (MK) apstiprināja rīkojumus par studiju un studējošo kredītu dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem. Tie nosaka valsts un pašvaldību institūcijās nodarbināto speciālistu sarakstu un skaitu, kuriem šogad uzsāks dzēst valsts galvoto studiju un studējošo kredītu.

Apstiprinātie rīkojumi paredz, ka šogad kopumā varēs dzēst 406 studiju un 200 studējošo kredītus un tam paredzētais valsts budžeta finansējums ir 1 921 660 eiro.

Speciālistu sarakstu un skaitu, kam šogad plānota valsts galvotu kredītu dzēšanas uzsākšana, var aplūkot valdībā apstiprinātajos MK rīkojuma projektos:

Katru gadu Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sagatavo MK rīkojuma projektus par studiju un studējošo kredītu dzēšanu. Šogad Latvijas Studentu apvienība (LSA) aktīvi iesaistījās šo rīkojuma projektu izstrādāšanā un iesniedza vairākus priekšlikumus, kas visi tika ņemti vērā.

“LSA uzskata, ka situācijā, kad jādomā par augstākās izglītības pieejamību ikvienam Latvijas iedzīvotājam, viens no svarīgiem faktoriem, kas veicina augstāko izglītību pieejamu, ir studiju un studējošā kredīti. Pozitīvi novērtējams tas, ka šādi kredīti pastāv un tiek nodrošināta iespēja šos kredītus dzēst, bet šajā kreditēšanas sistēmā kopumā ir saskatāmas vairākas nepilnības, tāpēc uzskatām, ka būtu nepieciešams pārskatīt un veikt uzlabojumus kreditēšanas sistēmā, kas uzlabotu studējošā sociālos apstākļus un augstāko izglītību kopumā, tāpēc plānots, ka rudens sākumā iesniegsim IZM priekšlikumus kreditēšanas sistēmas uzlabošanai,” nostāju pauž LSA Sociālā virziena vadītāja Maira Belova.

Profesiju saraksts un speciālistu skaits, kuriem var dzēst valsts galvoto studiju un studējošo kredītu, ik gadu var mainīties, tāpēc LSA aktīvi seko līdz šī jautājuma izskatīšanai un pieņemšanai. Šobrīd uz kredītu dzēšanu var pretendēt tikai tie, kuru profesijas ir pārstāvētas apstiprinātajā MK rīkojuma sarakstā, kā rezultātā var rasties gadījumi, kad kredīta ņēmējs saņem atteikumu. Šādos gadījumos LSA aicina atkārtoti pieteikties uz kredīta dzēšanas nepieciešamību citu gadu.

Papildus informācija par dokumentu iesniegšanu un kandidātu izvērtēšanu atrodama IZM Studiju un Zinātnes administrācijas mājas lapā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content