Par projektu

Drīzumā

Pārstāvniecība Iegūsti nepieciešamo informāciju labākam darbam pārstāvniecībā

Pārstāvniecība

Iegūsti nepieciešamo informāciju labākam darbam pārstāvniecībā

Senatoru minimums

Domnieku minimums

Pārrunu čekliste

Demokrātijas principi SP darbībai

Semināri Izmanto materiālus citu studējošo pārstāvju darba uzlabošanai

Semināri

Izmanto materiālus citu studējošo pārstāvju darba uzlabošanai

Semināru plānošanas rīks

Feedback metodes

Semināru rīkošanas informācija

Simulācijas paraugs

Sponsoru piesaiste

Projekta atskats Ielūkojies projekta attēlos un atskata video

Atskata bildes no semināra

Ielūkojies projekta attēlos un atskata video

Senatoru minimums

atvērt failu

lejuplādēt failu

Domnieku minimums

atvērt failu

lejuplādēt failu

Pārrunu čekliste

materiāls aizņemts no Pētera Jurčenko

Sarunu plānošana:

Kādi ir mani mērķi?
Ko otra puse vēlas panākt?
Kāda informācija ietekmē sarunu gala rezultātu?
Kādas piekāpšanas es varu veikt?
Kā es sasniegšu savus mērķus?
Kā otra puse spēlēs sarunās?

Mērķi:

Ko es pats vēlos sasniegt šajās sarunās?
Kuri no mērķiem man ir jāsasniedz obligāti?
Kurus vajadzētu sasniegt?
Kurus vēlētos sasniegt?
Kuras opcijas vai alternatīvas man būtu pieņemamas?
Kādi ir otras puses mērķi?
Kā otra puse redz šīs pārrunas?

Informācija:

Kāda informācija ir arī otrai pusei?
Kāda informācija ir pieejama tikai man?
Kāda informācija man ir jāiegūst pirms pārrunām?
Kāda informācija ir jāiegūst otrai pusei?

Piekāpšanās:

Cena (zaudējums)?
Ieguvuma (vērtība)?

Sarunu laikā ir iespējams piekāpties jautājumos, kas Tev maksā maz, bet otrai pusei ir izdevīgi. Šāda tipa piekāpšanās ir labākais, kas var būt. Centies izvairīties no piekāpšanām, kas ļoti daudz izmaksā Tev, neskatoties uz to cik tas izmaksā otrai pusei.

Demokrātijas principi SP darbībai

Drīzumā

Semināru plānošanas rīks

Failā atrodams: gannt diagrama, programmas plāns, tāme. lejuplādēt failu

Lai atvieglotu semināra rīkošanu, iesakām šo failu augšupielādēt kādā mākonī, piemēram, Google Drive vai OneDrive, lai fails vienmēr ir pieejams labošanai visiem komandas biedriem.

Feedback metodes

1. Izvērtējuma dalībniekiem tiek paskaidrots, ka telpa uz izvērtējuma laiku pārvēršas par skalu, kur telpas vienā galā vērtējums ir "1" un otrā "10". Dalībnieku uzdevums ir dzirdot konkrēto semināra aspektu, nostāties tādā vietā skalā, kas atbilst viņu vērtējumam. Iespējamie kritēriji atkarīgi no organizatoru vēlmēm noskaidrot dalībnieku vērtējumu, piemēram, "ēdināšana", "kafijas pauzes", "gulēšana", "transports", "lekciju izdales materiāli", "nakts trase", "dušas", utt. Pēc katra no kritērijiem var dot iespēju izteikties kādam no dalībniekiem, kas sniedzis labu un/vai sliktu vērtējumu, organizatoriem fiksējot sev svarīgo un, iespējams, labojamo semināra laikā.

2. Pie sienas tiek novilkts "veļas striķis", pie kura ir piestiprināti knaģi. Dalībniekiem mapītēs un/vai pie striķa tiek novietotas papīra lapas uz kurām ir uzdrukātas krekliņi un zeķes. Dalībniekiem tiek dota instrukcija uz lapiņām uzrakstīt lietas, kas viņiem īpaši patikušas vai nav patikušas, lai organizatoriem semināra laikā uzreiz ir iespēja vai nu priecāties par paveikto, vai arī izlabot kādu lietu, par kuru dalībnieki ir pasūdzējušies, piemēram, tualetē beidzies tualetes papīrs, vai brokastīs uz galda bijis par maz piena. Pēc semināra ieteicams krekliņus un zeķītes saglabāt un apkopot, jo tas ir tiešs un rakstisks dalībnieku feedback, emocijas un vērtējums par notikušo un vienlaikus lietām, kas, iespējams, jāuzlabo, vai kurām nepieciešams vairāk piedomāt. Semināra laikā ieteicams dalībniekiem vairākas reizes par veļas striķi atgādināt, kā arī pirmo "parauga krekliņu" piekarināt pašiem organizatoriem.

3. Pie sienas tiek piestiprināta liela apaļa lapa "šautriņu dēlis". Tas ir sadalīts 8 daļās (vai tik, cik organizatori uzskata par nepieciešamu). Katrai iedaļai ir savs nosaukums, piemēram, Dalībnieki; Ēdienreizes; Telpas un atmosfēra; Saturs, metodes un izmantotās tehnikas; Programma kopumā; Paša ieguldījums programmā; Organizatoru, apmacību vadītāju darbs; Līdzsvars starp darba un brīvo laiku seminārā. Dalībniekiem ar flomāsteriem katrā sadaļā jāievelk krustiņš. Jo atbilde tuvāk centram, jo labāks vērtējums.

1. Uz kādas lielas lapas ir tik atzīmētu stabiņu ar atbilstošiem nosaukumiem, cik lekcijas / aktivitātes ir notikušas dienas vai visa semināra laikā. Dalībniekiem tiek izdalītas 3 marķētas uzlīmes, kam katrai ir savs vērtējums: ļoti labi, vidēji, slikti. Hronoloģiskā secībā īsi atskatoties uz semināra notikumiem, lekcijām un aktivitātēm, aicināt katram no dalībniekiem ar vienu no pēc viņu vērtējuma atbilstošu uzlīmi dotajā stabiņā novērtēt aktivitāti.

2. Katram dalībniekam pirms izvērtēšanas aktivitātes tiek iedotas 3 dzeltenas smaidiņu sejiņas ( :) :| :( ) Dalībniekiem ir jāsastājas vienā rindā un pēc nosauktās lekcijas/nodarbības jāsniedz savs vērtējums ar smaidiņa palīdzību un jātur augšā tik ilgi, kamēr tiek nosaukts nākamais. Laikā, kamēr vērtējums ir pacelts, organizatori nofotografē vai citādi fiksē vērtējumu.

3. Katram no dalībniekiem tiek iedotas post-it lapiņas - tik, cik semināra laikā bijušas lekcijas / nodarbības. Pie sienas piestiprinātas tikpat flipchart lapas. Dalībniekiem par katru no lekcijām uz lapiņas jāuzraksta organizatoru uzdotais jautājums (atziņas, ieguvumi, u.c.) un, kad tas izdarīts, jāpielīmē pie lielās lapas.

1. Atgriezeniskā saite un paskaidrojumi Šī metode parasti tiek izmantota grupā, kurā visi tās biedri ir savstarpēji pazīstami. Lielā grupa jāsadala mazākās grupiņās (4-5 cilvēki grupā). Katrs cilvēks uz lapiņas katram no grupas biedriem, ieskaitot sevi, pieraksta klāt 3-4 pozitīvās (un var šo pašu izmēģināt ar negatīvajām īpašībām). Kad tas izdarīts, rindas kārtībā notiek izteikšanās par katru grupas dalībnieku. Dalībniekus vēlams iedrošināt lūkoties acīs, to sakot, izmantot vārdu, lai padarītu šo procesu pēc iespējas personiskāku. Cilvēks, par kuru notika izteikšanās drīkst pēc visu īpašīb nosaukšanas nosaukt to, ko viņš pats sev ir pierakstījis uz lapas par sevi un īsi izteikties par to, kādēļ no apkārtējiem nāk tieši šāds novērtējums.

2. Visvienkāršākā metode savstarpējā darba izvērtēšanai ir sadalīšanās pa pāriem un atbilžu sniegšana un šiem 3 jautājumiem par sastrādāšanās procesu: Ko man vajadzētu pārstāt darīt? Ko man vajadzētu turpināt darīt? Ko man vajadzētu uzsākt darīt, kas līdz šim vēl nav izmēģināts?

1. Dalībnieki tiek sadalīti grupās pa 4, katrai grupai tiek iedota liela lapa. Uz lapas dalībnieki uzzīmē koku ar zariem, stumbru un saknēm, diskutējot un pie attiecīgajām vietām pierakstot atslēgas vārdus. Saknes = vajadzības nākot uz semināru Stumbrs = ko ieguva seminārā Zari = kā pielietos iegūtās zināšanas Pēc koku zīmēšanas dalībnieki prezentē pārējiem rezultātus. Uzdevumu var veikt arī individuāli, ja grupa ir neliela (līdz 20 cilvēkiem).

2. Organizatori telpā izvieto vairākas lapas ar nepabeigtiem teikumiem. Dalībniekiem jāpārvietojas pa telpu un jāpabeidz teikumi ar savu viedokli. Teikumu iesākumi var būt, piemēram, šādi: Darbs mūsu grupā... Līdz nākamai sanāksmei... Iemācījos... Gribu jums pateikt, ka... Nevajadzēja... Gribētos vairāk uzzināt par... Ja es būtu zinājis, ka... Pasniedzējs būtu varējis... Kad tikšu mājās... Metode nodrošina ieskatu grupas emocionālajā līmenī, kā arī dod grupai iespēju izteikt pozitīvu un negatīvu kritiku.

3. Semināra vai kādas lekcijas beigās dalībnieki uzraksta telegrammu kādam pazīstamam cilvēkam, piemēram, draugam, vecākiem. Telegramma nedrīkst pārsniegt 11 vārdus. Katrs dalībnieks nolasa savas telegrammas tekstu. Ierobežotais vārdu skaits liek koncentrēties uz pašiem nozīmīgākajiem notikumiem / izjūtām.

4. Solis 1: Prāta vētra Fasilitaors prezentā PZA (SKA) (prasmes, zināšanas un atziņas / skills, knowledge, attitudes) modeli un kopā ar dalībniekiem nolemj, kā šīs trīs kategorijas atšķiras un ir nodalāmas.
Solis 2: Explanation of the task Dalībniekiem tiek lūgts 5 minūšu laikā apdomāties un reflektēt par to, kas noticis semināra laikā. Tam var izmantot modeli: galva, sirds un plauksta. Galva simbolizē zināšanas, sirds - atziņas un plauksta - prasmes. Uzdevums ir uz līmlapiņām pierakstīt atslēgas vārdus un pēc tam lapiņas piestiprināt pie cilvēkas formas lapas, kas piestiprināts pie sienas. Šis uzdevums palīdz katram apdomāt savu sniegumu, atziņas un ieraudzīt kopbildi.
Solis 3: Individuālā refleksija Lai uzdevumu padarītu strukturētāku, uzdevumu var sadalīt 3 daļās, katru ķermaņa daļu liekot apskatīt atsevišķi. Vispirms dalībnieki domā par galvu un zināšanām, ko ieguvuši. Lai iegūtu padziļinātāku atskatu, fasilitators var uzrakstīt konkrētus jautājumus::
Zināšanas:
- Ko es esmu iemācījies par (tēmas nosaukums)?
- Kurā jomā es tagad jūtos zinošāks un "speciālists"?
- Par kuru tematu es varētu pastāstīt un ko iemācīyt arī citiem?
Prasmes:
- Kādas prasmes es esmu attīstījis?
- Kas ir galvenā prasme, ko esmu attīstījis, lai turpmāk varētu īstenot savus projektus?
- Kurā jomā man tagad ir vairāk kompetences?
Atziņas un sajūtas:
- Kā ir mainījusies mana attieksme pret cilvēkiem un sabiedrību, kurā es dzīvoju?
- Kas ir galvenās pārmaiņas, ko es novēroju sevī?
- Kas bija pozitīvākās un kas negatīvākās sajūtas, ko piedzīvoju?

5. Grupa sastājas aplī un vienam no dalībniekiem rokās tiek ielikts kāds priekšmets. Tiek uzdoti jautājumi. Dalībnieks, kam rokās ir priekšmets, atbild uz jautājumu, dodot priekšmetu un līdz ar to iespēju izteikties nākamajam dalībniekam aplī. Iespējamie jautājumi: Ko Tu varēji iemācīties no klātesošajiem? Ko Tu noteikti paņemsi līdzi mājup, no šī semināra? Ko Tu plāno ar jauniegūtajām prasmēm izdarīt nākotnē?

Semināru rīkošanas informācija

Lekcijas un lektori: iespējamo lekciju saraksts un gudri cilvēki, kas par šīm tēmām spēs pastāstīt. Ja Tev ir nepieciešama kontaktinformācija kādam no šiem cilvēkiem, sazinies ar Alisi Krauju vai Undiju Ancēnu .
Lekciju tēmas Joma Lektori
Argumentācijas prasmesPatsFilips Lastovskis, Līva Vikmane, Mārtiņš Kreilis , Edmunds Cepurītis , Daniels Pavļuts
Atbildības uzņemšanāsPatsIgors Grigorjevs, Filips Lastovskis
Bailes uzdrīkstēties, bailes no apkārtējo viedokļiemPatsZuarguss, Dainis Jakovels, Dāvids
De Bono radošās domāšanas cepuresPatsUldis Pāvuls, Jānis Ošlejs, Inguna Zariņa, Rihards Blese
DISC, personību tipiPatsAldis Zauls, Pēteris Jurčenko, Alise Krauja, Andrejs Sergejevs
Efektīva komunikācijaPatsValdis Melderis, Elīna Dobulāne
IedvesmotājiPatsInts Teterovskis, Vjačeslavs Kaščejevs, Jānis Dāboliņš, Vita Brakovska
Informācijas filtrēšana / apkopošana;PatsKārlis Streips, Edgars Lapiņš
Intelektuālais altruismsPatsArstarulsmirus
Konkurence un kopdarbība (win-win)PatsKaspars Salenieks, Pēteris Jurčenko, Aiva Eiduka , Mārtiņš Martinsons, Laima Zēmele
Konstruktīva kritikaPatsAnita Līce, Kārlis Streips, Ilze Jaunalksne
Laika plānošanaPatsAnsis Cucurs, Igors Grigorjevs, Mārtiņš Līdaks , Artis Ozoliņš , Undija Ancēna, Alise Krauja, Andrejs Sergejevs
Lietišķā etiķetePatsVladimirs Kincāns, Krista Griķe
Mērķu uzstādīšanaPatsAlise Krauja, Pēteris Jurčenko, Mikus Dubickis , Mārtiņš Martinsons, Māris Resnis, Mārtiņš Vecvanags
Motivācija (personīgā)PatsMartins un Tomass Dukuri, Jānis Dāboliņš , Rihards Blese , Artūrs Irbe, Kārlis Apkalns , Mārtiņš Zvīdriņš, Raimonds Elbakjans
Noturība, atbildība, kļūdasPatsJānis Rozītis, Mārtiņš Vecvanags
Paškritika; (sevis analīze un pašvērtējums)PatsMāris Olte, Lauma Ziemeļniece
Prezentēšanas mākslaPatsRihards Blese, Oskars Priede, Andris Morkāns , Krišjānis Berķis, Pāvels Jurs, Kārlis Apkalns
Radošās domāšanas metodesPatsGundega Skudriņa, Māris Resnis, Valdis Melderis
Spontanitāte un radoša domāšanaPatsJānis Skutelis, Māris Resnis
Stresa vadībaPatsKristīne Šneidere , Evita Štāla, Anda Gaitniece-Putāne
Elevator pitch (ideju pārdošana)PatsAndris Morkāns, Kaspars Eglītis , Krists Avots , Vita Brakovska
Melnā retorika; (metodes)PatsPēteris Jurčenko, Juris Baltačs , Mikus Dubickis, Mārtiņš Brencis
LīderībaPatsZane Veinberga , Daniels Pavļuts, Mārtiņš Martninsons, Mārtiņš Vecvanags, Mihails Džondžua
Pārrunu vadīšanaPats, SPPēteris Jurčenko, Sandra Zīle Gereiša
Forši impro cilvēki (aktivitātēm un rīta iekustināšanai)ProjektiMārtiņš Daugulis, Valdis Sils, Mārtiņš Bitāns
Sponsoru piesaiste (naudas un lietu)ProjektiKristīne Strode, Mikus Dubickis, Sindija Podaviļņika, Rihards Strenga , Krists Avots, Oļesja Aļeksova, Rihards Strenga
Superīgi nakts trašu taisītājiProjektiLNAA SP, Lūzumpunkts, Piedzīvojumu gars, Baltais Kalns, Uģis Čakars, Fizmati, Aivars Šāblis & Mārtiņš Šmits
LobijsSPAgnese Alksne, Juris Iljins , Anita Līce, Mārtiņš Brencis
Publiskā komunikācija (piem, SP tēls)SPAija Upleja, Līga Lasmane , Dagnija Lejiņa , Anete Enikova, Toms Sadovskis
Atgriezieniskā saite starp SP un studentuSPJānis Vētra, Kaspars Salenieks
Augstskolas struktūraSPJānis Stonis , Rihards Blese , Artis Ozoliņš
Kultūras pasākumu rīkošana / vadīšanaSPSindija Podaviļņika , Artis Ozoliņš
Latvijas Studentu apvienībaSPUndija Ancēna, Anna Cīrule, Artis Ozoliņš , Agnese Alksne, Mārtiņš Brencis , Ēriks Blumbergs
PārstāvniecībaSPRihards Blese, Mārtiņš Pakulis, Dita Dzērviniece, Inguna Zariņa, Līva Vikmane
PēctecībaSPPēteris Jurčenko, Alise Krauja
Sadrbības partneri ārpus SP un iespējasSPorganizāciju pārstāvji
Simulāciju (par SP, senātu,u.c.) guruSPMārtiņš Līdaks, Anete Enikova, Asnate Kažoka, Dita Dzērviniece
SP darba plāna uzraudzībaSPArtis Ozoliņš, Alise Krauja
Studentu iesaiste studiju satura veidošanāSPInguna Zariņa, Rihards Blese, Jānis Vētra
Organizāciju ilgtspējaSPAgnese Alksne, Alise Krauja
PašpārvaldeSPPēteris Jurčenko
Pozīciju gatavošanaSPJānis Vētra jaunākais
Feedback metodesSP, ProjektiAlise Krauja, Oskars Līkops
Grupas vērtībasSP, ProjektiAnnija Spēka, Alise Krauja
Ideju ieviešana praksēSP, ProjektiVita Brakovska
Komandas vadīšana, noturēšana un motivēšanaSP, ProjektiArtūrs Zeps, Leons Mednis, Aivars Šāblis, Rihards Blese, Māris Resnis
Komunikācija un sadarbībaSP, ProjektiAldis Zauls, Jolanta Priede, Georgs Kerlins
Kontroles sistēmas un sasniegtā mērīšanaSP, ProjektiAivars Šāblis
Krīzes menedžmentsSP, ProjektiElita Sproģe,
Motivācija pārmaiņu laikāSP, ProjektiJānis Rozītis, Jānis Skutelis
Projektu vadībaSP, ProjektiUna Vorma , Rita Greitāne , Gundars Strazdiņš, Alise Krauja, Elita Sproģe
Sapulču vadīšanaSP, ProjektiInguna Zariņa, Aivars Šāblis, Mārīte Seile, Zane Oliņa
Sociālo mediju lietošana SP komunikācijā ar studentuSP, ProjektiLīga Lasmane, Madara Ermansone, Undija Ancēna
Uz rezultātu orientēta darbībaSP, ProjektiGunārs Caune, Mārtiņš Martinsons
Studentu balss globālā līmenīSPLīva Vikmane
AI internacionalizācijaSPLīva Vikmane
Cilvēktiesības un sociālā dimensija studentijāSPLīva Vikmane
Semināru aktivitātes: iepazīšanās spēles, enerdžaizeri un iesildīšanās aktivitātes Tavam semināram
Nosaukums Apraksts Iepazīšanās spēle Ledlauzis Enerdžaizeris Grupas izmērs (L-liels, M-vidējs, S-neliels)
Acu skatiens Dalībnieki stāv aplī. Katrs cilvēks veido acu kontaktu ar kādu aplī stāvošajiem. Ja tas ir izdevies, abi mainās vietām, noturot acu kontaktu. Vietām var mainīties jebkurš pāris, kuri savā strapā saskatījušies. Spēles iesākumā tas var notikt klusumā, pēc kāda laika pāris var vidūt tiekoties, sasveicināties, nosaucot vārdus. x x x L
Vārdi un īpašības Dalībnieki sēž aplī. Tiem jāiedomājas kāds īpašības vārds, kas tos raksturo, un šim vārdam jāsākas uz cilvēka vārda pirmā burta, piemēram: "Es esmu Anna, un es esmu aizrautīga." Dalībnieki šai vārdu nosaukšanai var pievienot kustības vai mīmikas. x x S
Tukšums pa labi Visi dalībnieki sasēžas aplī un spēles vadītājs parūpējas par to, lai viena sēdvieta paliktu tukša. Cilvēkam, kas sēž pa labi no šīs sēdvietas ir uzdevums uzaicināt kādu apsēsties tukšajā vietā, piemēram: "Es vēlos, lai Kārlis nāk apsēsties man blakus." Kāris pārvietojas un tagad ir cita tukša vieta, blakus citam dalībnieka. Šis dalībnieks aicina kādu citu no grupas apsēsties sev blakus. Spēle turpinās līdz visi aplī sēdošie ir vienu reizi mainījuši savu sēdvietu. x x M
Raibie salāti Visi dalībnieki sasēžas aplī un spēles vadītājs nosauc īpašību, kas varētu piemist vairākiem cilvēkiem grupā: "Kuram garšo saldējums?" Visi aplī sēdošie, kam garšo saldējums maina savu sēdvietu, ievērojot to, ka nedrīkst ieņemt sēdvietu, kas ir blakus savai iepriekšējai sēdvietai. Spēle turpinās, cik ilgi nepieciešams. x x L
Kurš ir noteicējs? Dalībnieki sēž aplī. Viens dalībnieks dodas ārā no telpas. Kad viņš izgājis, pārējie nolemj, kurš no aplī sēdošajiem būs noteicējs. Noteicējam ir jāveic dažādas darbības, piemēram, plaudēšana, kājas piesišana pie zemes, roku vicināšana utt., un grupai šī kustība jāatkārto. Dalībnieks, kurš bijis ārā no telpas, ienāk atpakaļ, nostājas vidū un cenšas uzminēt, kurš ir noteicējs. Grupa cenšas nenodot noteicēju, maksimāli neskatoties uz viņu. Noteicējs maina savas darbības gana bieži, lai netiktu pieķerts. Kad ienākušais uzmin, kurš bijis noteicējs, noteicējs pamet telpu, bet aplī stāvošie nosaka jaunu noteicēju. x L
Kas es esmu? Palūdz kādam no dalībniekiem pamest telpu. Kamēr viņš ir ārā, pārējie dalībnieki izvēlas šim brīvprātīgajam "profesiju", piemēram, šoferis, makšķernieks, ārsts, utt. Kad brīvprātīgais atgriežas, viņam jāuzmin, kas viņš ir tikai pētot kustības, kuras rāda pērējie dalībnieki. x M
Kāds dzīvnieks? Dalībnieki sadalās pa pāriem un sēžot krēslos, izveido apli, bet viens pāris paliek kājās stāvot. Pārējie pie sevis, klusībā, izlemj, kādi dzīvnieki viņi būs. Pāris bez krēsliem ir ziloņi. Viņi iet pulksteņa rādītāja virzienā un min dzīvniekus. Kad viņi uzmin pareizi (t.i. kāds no aplī esošajiem ir šis dzīvnieks), uzminētais pāris ceļas kājās un iet aiz ziloņiem ar kustībām un mīmiku attēlojot savu dzīvnieku. Tas turpinaš tik ilgi, kamēr ziloņi vairs nevar atminēt nevienu dzīvnieku. Tad viņi izsaucas: "Lauvas!" un visi pāri mēģina ieņemt vietas. Tas pāris, kuram pietrūskt sēdvietu, kļūst par ziloņiem. x L
Mirkšķinātājs Pirms spēle sākas, viens no dalībniekiem (tiek izvēlēts vai ar lozes palīdzību kļūst par slepkavu. Slepkavas uzdevums ir pārvietojoties pa telpu, piemeigt aci citiem dalībniekiem, tā viņus noslepkavojot. Kad dalībnieks ir noslepkavots, viņš izliekas, ka ir miris. Uzdevums, atminēt, kurš ir slepkava. x x L
Rakstītājs Grupas dalībniekiem jālūdz rakstīt savs vārds ar kādu ķermeņa daļu (elkonis, kāja, vēders, galva, utt.). Pārējie dalībnieki mēģina noteikt, kā sauc šo dalībnieku. x x S
Atrodi, kādu... Visi dalībnieki atbrīvoti pastaigājas pa telpu. Pēc neilga brīža spēles vadītājs saka: "Atrodi kādu, kuram..." un nosauc kādu apģērba raksturojumu. Visiem dalībniekiem jāsteidzas nostāties blakus cilvēkam, kas ir noraksturots. Šo var atkārtot vairākas reizes, nosaucot dažādas apģērbu kombinācijas. x x L Kad teikšu "lūdzu" Vadītājs grupai stāsta, ka tai jāseko viņa instrukcijām, ja tas pasaka vārdu LŪDZU, piemēram, lūdzu, sasitiet plaukstas, lūdzu, palecieties, utt. Ja vadītājs nesaka vārdu LŪDZU, instrukcijām nav jāseko. Dalībnieki, kuri kļūdās un izdara darbības, kurām nav pievienots vārdiņš LŪDZU, izstājas no apļa. x L
Roboti Visi dalībnieki tie sadalīti 3 grupās. Divas no tām ir roboti, viena - uzraugi. Roboti spēj pārvietoties tikai taisnā līnijā, un, kad tie ietriecas kaut kur, tie sāk "pīkstēt". Uzraugi var mainīt robotu kustēšanās virzienu, uzsitot tiem pa labo vai kreiso plecu. Spēles laikā uzraugiem pāris minūtes jāuzrauga roboti tā, lai tie nekur neietriektos vai neaizklīstu. x S/M/L
Čūskas aste Visi dalībnieki sadalās divās grupās un izveido divas čūskas, turoties cits citam pie vidukļa. Spēles uzdevums ir noķert otrās čūskas asti, procesā pašam nepazaudējot savējo. x M/L
Mani sauc... Dalībnieki sastājas aplī. Pirmais dalībnieks nosauc savu vārdu, kādu raksturojošu īpašību, kas sākas uz sava vārda pirmā burta, to raksturojot ar kādu kustību. "Es esmu Undija, uzmundrinoša, (pamāj)". Otrais dalībnieks atkārto visus iepriekš nosauktos vārdus un īpašības, un kustības, tam pievienojot galā savu vārdu, īpašību, kustību. Pirmais dalībnieks, vēlams, atkārto visu aplī stāvošos vārdus. Spēle efektīva, ja to spēlē līdz 20 cilvēkiem. x M
Nakts trase
# Uzdevums Instrukcija Nepieciešamais inventārs
1 bumbiņu lasīšana komanda sastājas kolonnā, visiem, izņemot pēdējo cilvēku kolonnas galā, aizsien acis. cilvēkam, kura acis ir vaļā, iedod rokās spainīti, ar norādījumu, ka dotajā laikā jāsalasa pēc iespējas vairāk bumbiņu, kuras atrodas uz zemes. komandai ir jāvienojas par komunikācijas veidu, lai tie, aizsietām acīm kolonnā pārvietojoties pa lauku, salasītu pēc iespējas vairāk bumbiņu. spainītis, acu apsēji, bumbiņas, hronometrs
2 mezgli Komandai iedod virvi, visi vienādos atstatumos gar to izratojas un pieķeras tai. Uzdevums ir uzsiet mezglu starp katriem 2 dalībniekiem. 10 minūšu laikā komandai ir jāizdomā taktika + jāuzstāda labākais laiks. 5-8 m gara virve
3 ūdens/uguns Ar 4 dažādiem priekšmetiem jāpārnes ūdens cauri distancei, piepildot kādu trauku / ar dažādiem materiāliem jāpārnes liesma cauri visam posmam vai nu dažādu izmēru trauki, vai lietas, kas deg
4 tilts No makaroniem un marshmallowiem jāuzbūvē tilts, kurš 10 sek notur vadītāja mobilo telefonu spagetti un marshamallows
5 ? starp diviem kokiem tiek novilkta virve, kurai pāri jādabū visi komandas dalībnieki bez pieskaršanās virve
6 ola Komandas dalībniekiem tiek iedota viena ola. Viņiem no iepriekš atzīmēta punkta vienā noteiktā virzienā ola caur dzīvo cilvēku ķēdi ir jānogādā pēc iespējas tālāk tā, lai ola nesaplīstu. olas
7 figūras Komandai ierodoties kontrolpunktā tiek dotas vairākas komandas, kuras jāizpilda. piemēram, pielieciet pie zemes 8 kājas. pielieciet pie zemes 6 kājas un 2 rokas. pielieciet pie zemes 4 kājas un rokas. pielieciet pie zemes 8 rokas.

Simulācijas paraugs

Drīzumā

Sponsoru piesaiste

Ir vērts rīkojot semināru vai projektu apsvērt sponsoru jeb sadarbības partneru piesaisti. Tā ir iespēja gan piesaistīt semināram vajadzīgas lietas, gan našķus un dāvanas lektoriem, ietaupot finansējumu. Tādēļ esam sagatavojuši vairākus failus, kas Tev sniegs padomus, kā strādāt ar sadarbības partneriem.

1. Atbalstītāju piesaistes koncepcija

atvērt failu

lejuplādēt failu

2. Sadarbības piedāvājuma paraugi

Senatoru seminārs piemērs Studentu Līderu Forums 2014 piemērs Kam rūp students? piemērs

3. Atbalstītāja publicitātes plāns

lejuplādēt failu