Latvijas studentu apvienība

Studējošie kritizē IZM sagatavoto ziņojumu par augstskolu pārvaldības maiņu

11. janvārī norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) domes sēde, kurā ilgās diskusijās studējošie vienojās, ka neatbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto konceptuālā ziņojuma “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu” projekta redakciju, kurā izteikti priekšlikumi ne vien augstskolu pārvaldības modeļa izmaiņām, bet arī augstskolu tipoloģijas izmaiņām. Studenti uzsvēra, ka nav pret pārmaiņām, tomēr ziņojuma projektā saskata pārāk daudz nepilnību.

Domes sēdes sākumā ar prezentāciju par ziņojuma saturu uzstājās IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors D. Stepanovs un direktora vietniece augstākās izglītības jomā D. Jansone, un tam sekoja abu ministrijas pārstāvju diskusija ar studentiem, kurā dome kritizēja ministrijas sagatavotā ziņojuma kvalitāti – tajā ietvertie piedāvājumi nav pietiekami analizēti un pamatoti, un nav skaidra iespējamā pārmaiņu ietekme.

Tāpat IZM pārstāvjiem tika veltīti arī komentāri par pašu ziņojuma izveides procesu, kurā nav ņemts vērā visu iesaistīto pušu, piemēram, reģionālo augstskolu vai mākslas augstskolu, viedoklis un specifika. Domnieki arī uzstāja, ka nedrīkst pieļaut situāciju, kurā tiek zaudētas Latvijas studējošo Eiropas mērogā gandrīz unikālās tiesības visās augstskolu lēmējinstitūcijās tikt pārstāvētiem vismaz 20% sastāvā no lemttiesīgajiem un izmantot atliekošo veto jautājumos, kuri skar studējošo intereses.

Jāuzsver, ka LSA un studenti neiestājas pret pārmaiņām augstskolu pārvaldībā kā tādām – domes sēdē klātesošie uzsvēra arī pozitīvos aspektus, kas varētu sekot šādām izmaiņām, tomēr neskaidrības un neatbildētie jautājumi rada bažas par ziņojuma projektā minēto reformu iespējamo ietekmi uz studējošajiem un augstākās izglītības sistēmu kopumā.

Aicinām iepazīties ar IZM sagatavoto konceptuālā ziņojuma “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu” projektu, kā arī LSA atzinumu par to.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content