Latvijas studentu apvienība

Studējošie neziņā par valsts budžeta stipendijas apmēru 2021./2022.m.g. rudens semestrim

Līdz šim finansiālais atbalsts valsts budžeta stipendiju apmēra saglabāšanai 200 EUR apmērā izcilākajiem studējošajiem tika izvirzīts kā Izglītības un zinātnes ministrijas prioritāte 2022. gada budžetam, tomēr skaidrība par stipendijas apmēru 2021. gada rudens semestrim vēl joprojām nav.

Studējošie valsts finansētajās budžeta vietās 2020./2021. mācību gadā saņēma divreiz lielāku stipendiju nekā iepriekš. Līdz šim tā jau septiņpadsmit gadus bijusi 99,60 EUR /mēnesī, bet šajā mācību gadā tā tika dubultota, sasniedzot 200 EUR/ mēnesī. Palielināts tika arī kopējais stipendiju saņēmēju skaits – tās papildus piešķīra vēl 743 studentiem. Reģistrācija studijām drīz beigsies un jaunais mācību gads straujiem soļiem tuvojas, taču studējošajiem skaidrības par stipendijas apmēru nav. Vai tā tiks atkal samazināta, vai tomēr būs lēmums to saglabāt dubultotajā apmērā? Lai arī ārkārtējā situācija valstī ir atcelta, ekonomiskā pandēmijas krīze studējošo un viņu ģimeņu budžetos nav beigusies. 

Šobrīd akadēmiskās stipendijas saņem tikai 5% studējošie, kas studē pilna laika klātienes valsts finansētās studiju vietās. Turpretim Ziemeļvalstīs šīs stipendijas saņem vairāk nekā puse studējošo, arī to apmērs ir lielāks – virs 3000 EUR/gadā. Līdz ar to 81% studējošo paralēli studijām strādā. Arī darbā pavadītais stundu skaits uz vienu studējošo Latvijai ir visaugstākais Eiropā – vidēji 31 stundu/nedēļā studējošais pavada strādājot, visbiežāk ne tajā nozarē, kurā viņš studē.

Viens no aspektiem, kas visvairāk pievērsa uzmanību uz finansiāla atbalsta nepieciešamību studējošajiem, bija Latvijas Studentu apvienības pērnā gada aprīlī veiktā aptauja par Covid-19 krīzes ietekmi uz studējošo ienākumiem un tam sekojošā akcija #GribuStudēt. Aptaujas rezultāti radīja bažas par situāciju augstākajā izglītībā – 12% respondentu norādīja, ka plāno pārtraukt studijas, jo vairs nevarēs segt studiju maksu vai ikdienas izdevumus, kā arī tikpat daudz studējošie plānoja doties akadēmiskajā atvaļinājumā, studijas pārtraucot uz laiku. Iepriekšējā gada laikā ir ievērojami krities arī to studējošo skaits, kas var paļauties uz vecāku un ģimenes finansiālo atbalstu. Ja iepriekšējā gadā uz atbalstu no ģimenes un/vai partnera varēja paļauties 57% studējošo, tad šobrīd tikai 43% var paļauties uz vecāku atbalstu.

Latvijā kopš 2004. gada ir notikusi gan nacionālās valūtas maiņa, gan inflācija, kas ir samazinājusi stipendijas vērtību vairāk nekā 4 reizes. Ņemot vērā notikušās patēriņa cenu izmaiņas, valsts budžeta stipendijas apmēra izmaiņu neesamība proporcionāli samazina valsts budžeta stipendijas apmēra 99,6 EUR/mēnesī lomu būt par motivējošu faktoru studējošajiem, lai pilnvērtīgi veltītu savu laiku un resursus konkurētspējīgu akadēmisko sniegumu nodrošināšanai.  

  Ir nepieciešams palielināt valsts budžeta stipendiju apmēru ilgtermiņā. Vairs tikai mēnesis atlicis līdz jaunajam mācību gadam, tādēļ, lai nodrošinātu valsts budžeta stipendiju apmēra saglabāšanu 200 EUR apmērā izcilākajiem studējošajiem, ir nepieciešams gan lēmums, gan papildus finansējums.

Did you like this article? Share it with your friends!

One Comment

  • Skolnieciņš no svētkalniņa

    Pirmā ‘’Baltijas Praida 2021’’ (angļu valodā: Baltic Pride 2021) diena ir aizvadīta. Vakardiena bija ļoti lietaina. Pēc ilga sausuma beidzot uzlija auglīgs lietus. Mūsu sabiedrības attieksme pret ‘’Baltijas Praidu’’ dažkārt mēdz būt ļoti agresīva un nosodoša. Diemžēl mūsu sabiedrībā vel aizvien dominē veci un sen jau novecojuši aizspriedumi pret LGBT+ kopienu. Šo irracionālo un klišejisko aizspriedumu pamatā ir kristietība un komunistiskā ideoloģija. Kristietība mūsu zemē varmācīgi ielauzās 12. gadsimtā, tā atnesa naidu un neiecietību pret citādāk domājošajiem, kuru viedoklis, dzīves uztvere un uzvedība bija pretrunā ar katoļu baznīcas (Rietumu kristīgas baznīcas) dogmām. Kopš tā laika mūsu sabiedrībā iesakņojās neviltots naids un riebums gan pret homoseksuālu, gan pret biseksuālu mīlestību, jo par mīlestības etalonu atzina monogāmas, heteroseksuālas attiecības. Kaut gan dzīvē bija savādāk, aristokrātija, kura izveidojās kristietības ietekmē, bija visai izvirtīga un liekulīga, jo pati neievēroja pašu ieviestās dogmas. Laika gaitā kristīgās baznīcas ietekme mazinājās, līdz 1940. gada 17. jūnijā mūsu valsti okupēja Padomju Sociālistisko Republiku Savienība (Padomju Krievija). Komunistiskajai partijai bija īpašs naids pret homoseksuālām vai biseksuālām attiecībām. Atšķirībā no katoļu baznīcas, kas ar inkvizīcijas palīdzību vienkārši slepkavoja LGBT+ kopienas pārstāvjus un pārstāves, ateistiski noskaņotā komunistiskā partija LGBT+ kopienas cilvēkus pasludināja par psihiski slimiem un sabiedrībai bīstamiem indivīdiem. PSRS totalitārais režīms bija izveidots uz dažādu sociālo grupu diskriminācijas rēķina. Šis režīms turējās, tikai pateicoties dažādu kopienu bailēm un naidam. Abi šie režīmi – teokrātiskais kristiešu režīms un ateistiskais komunistu režīms – sludināja naidu pret LGBT+ kopienu. Laiki ir mainījušies, tagad mēs dzīvojam demokrātijas un brīvības laikmetā. Aicinu mūs būt iecietīgiem un saprotošiem pret LGBT+ kopienas cilvēkiem! Aicinu ikvienu no mums noskatīties TV seriāla ‘’Amerikāņu Dievi’’ 3. sezonas 8. sēriju ‘’Degsmes uguns’’. Šo seriālu var noskatīties angļu valodā TV kanāla STARZ mājaslapā: starz.com/us/en/series/american-gods/season-3/episode-8/61896 [Watch American Gods: Ep 308 – The Rapture of Burning on STARZ – Free Trial]. Fantāzijas žanra TV seriāla ‘’Amerikāņu Dievi’’ 3. sezonu var noskatīties TV kanāla STARZ mājaslapā: starz.com/us/en/series/american-gods/season-3/61887 [Watch American Gods Season 3: Stream Full Episodes on STARZ – Free Trial].
    Novēlu mums šajā laikā kļūt kaut nedaudz iejūtīgākiem, pretimnākošākiem un saprotošākiem! Lai visvarenās likteņa Dievietes Nornas – Urda, Verdandi un Skulda – dāvā mums iecietību un sapratni! Lai mīlestības, kaisles un auglības Dieviete Freja (saukta arī par Dievieti Vanadisu) dāvā mūsu sirdīm un prātiem mīlestību! Lai senie un varenie Dievi mūs svētī!
    Ar Dievietes Frejas svētību, Skolnieciņš no svētkalniņa
    #mīlestība #kaisle #DievieteFreja #DievieteVanadisa #MīlestībasDieviete #saticība #draudzība #iecietība #sapratne #LGBT #LGBTI # LGBT+ #BalticPride #BaltijasPraids #AmericanGods #AmerikāņuDievi #STARZ #MīlestībasFestivāls #praids #pagāni #SkandināvuDievi #Skolnieciņš #svētkalniņš

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content