Latvijas studentu apvienība

Studējošo atbalstam būs pieejamas inovāciju grantu programmas

Šonedēļ valdība apstiprināja Ministru kabineta noteikumu projektu, kas paredz nodrošināt atbalstu, lai veicinātu inovācijas un studējošo uzņēmējspēju un līderības attīstību. Izstrādātā studentu grantu sistēmas modeļa galvenais mērķis ir finansiāli atbalstīt studējošo inovāciju projektus un pētījumus, stiprinot sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem.

Mērķu sasniegšanai turpmāko sešu gadu laikā plānots investēt 38,5 miljonu eiro, summā ietverot arī privāto līdzfinansējumu. Uz līdzekļiem pretendēt varēs gan valsts, gan privātās augstākās izglītības iestādes, kuras izveidojušas Studentu inovāciju programmas. Tās varēs ietvert tādus pasākumus kā inovāciju konkursi un sacensības, inovāciju darbnīcas, vasaras skolas, specializētas mācības un mācību konferences, tīklošanās pasākumi daudzdisciplināru komandu izveidei un studējošo sociālā kapitāla attīstībai u.c. pasākumus, kas veicinās studējošo inovāciju spēju attīstību.

Studentu inovāciju programmu tiešā mērķa grupa būs bakalaura, profesionālo studiju, maģistra, doktora vai rezidentūras studiju programmās studējošie. Paredzēts, ka šo programmu ietvaros varēs studējošajiem piešķirt arī stipendijas par inovācijas projektiem:

  • līdz 228.00 eiro mēnesī doktorantiem,
  • līdz 200.00 eiro mēnesī pārējo studiju līmeņu studējošajiem.

Iecerēts, ka inovācijas grantu studentiem ieviešana palīdzēs panākt arī uzvedības maiņu augstākās izglītības iestādēs, veicinot sekmīgāku studējošo inovācijas kompetenču attīstību, inovatīvo programmu integrēšanu formālajā studiju procesā, kredītpunktu piešķiršanu par inovāciju projektiem, kā arī mūsdienīgu metožu izmantošanu studiju procesā.

Paredzēts, ka studentu inovāciju programmu īstenošana sāksies 2018./2019. akadēmiskajā gadā. Aicinām studējošos sekot līdzi aktuālākajai informācijai un izmantot iespējas!

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content