Latvijas studentu apvienība

Studenti–bezdarbnieki nodarbinātības programmā varēs saņemt 200 eiro stipendiju mēnesī

Lai sniegtu finansiālu atbalstu studējošajiem, kuri Covid-19 krīzes ietekmē zaudējuši darbu un nekvalificējas šobrīd pieejamajiem atbalsta mehānismiem, izstrādāta prasmju un iemaņu attīstības programma studentiem–bezdarbniekiem, kuras dalībnieki saņems stipendiju 200 eiro mēnesī.

17. jūnijā norisinājās Izglītības zinātņu ministrijas (IZM) un Labklājības ministrijas (LM) seminārs “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”, kurā tika atbildēts uz augstākās izglītības iestāžu (AII) pārstāvju jautājumiem par prasmju un iemaņu attīstības/uzturēšanas programmu studentiem–bezdarbniekiem, kas ļaus sagatavoties pārejai uz darba tirgu. Programma paredz iespēju studējošajiem vecumā līdz 29 gadiem, kuri studē klātienē un reģistrējušies kā bezdarbnieki, strādāt savā augstskolā vai koledžā 4 līdz 8 stundas dienā, kopumā nepārsniedzot 20 stundas nedēļā, par darbu saņemot stipendiju līdz 200 eiro mēnesī. Programmas dalībnieki noslēgs līgumu ar AII uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

Latvijas Studentu apvienība (LSA) jau vairākus mēnešus vērš uzmanību uz studējošo kritisko finansiālo situāciju, tāpēc uzskata, ka ir būtiski uzsākt programmas darbību jau jūlijā. Lai to varētu izdarīt, nepieciešama skaidra informācija no LM par to, kā programma tiks administrēta, un atbildes uz augstskolām neskaidrajiem jautājumiem.

Tikpat būtiska loma šajā procesā ir augstākās izglītības iestādēm – tām nepieciešams izstrādāt iekšējo pieteikšanās kārtību, veicamo darbu sarakstu un pieteikties finansējuma saņemšanai, lai programma varētu uzsākt darbību. LSA mudina augstskolas un koledžas atcerēties, ka studējošajiem finansiāla palīdzība nepieciešama jau šobrīd, un AII spēja bez liekas kavēšanās iesaistīt studējošos programmā var palīdzēt mazināt atbirumu nākamajā semestrī vai studentu lēmumu par labu akadēmiskajam atvaļinājumam.

Pozitīvi vērtējams, ka programmas ietvaros tiek domāts ne vien par īstermiņa risinājumiem kā studējošo atbiruma mazināšana, bet arī par vairāk ilgtspējīgiem mehānismiem – sasaisti starp studentu izvēlētajām studiju programmām un darba tirgu. LSA uzskata, ka studentiem uzdotajam darbam primāri būtu jāveido un jāstiprina prasmes, kuras studējošais gūst savas studiju programmas ietvaros, sekundāri – jāattīsta caurviju prasmes, kas būs nepieciešamas iesaistei darba tirgū. Piemēram, studējošajam šīs programmas ietvaros nebūtu jāveic telpu vai apkaimes uzkopšanas darbi (pļaut mauriņu, pārkrāsot sētu), vai darbi, kas nav saistīti ar studiju programmā apgūstamajām prasmēm, piemēram, fizikas programmas studējošo nodarbināt kā intervētāju socioloģiskajam pētījumam. Tāpat LSA aicina izvērtēt iespēju ļaut šo pieredzi un programmas ietvaros veiktos uzdevumus ieskaitīt studējošajiem kā studiju praksi, pielīdzinot tam attiecīgos kredītpunktus.

Jau iepriekš ziņots, ka vēl viens IZM piedāvātais atbalsta mehānisms jau 5. jūnijā galīgajā lasījumā atbalstīts Saeimā. Tas paredz jauna pabalsta ieviešanu Covid-19 krīzes skartajiem jaunajiem speciālistiem, paredzot to 500 eiro apmērā pirmos divus mēnešus un 375 eiro apmērā vēl divus turpmākos mēnešus. Tomēr jāņem vērā, ka uz šādu pabalstu nevarēs pretendēt studējošie, kas  saņems diplomus par AII absolvēšanu šovasar – atbalsts pieejams tiem jaunajiem speciālistiem, kuri izglītību paguvuši iegūt pirms ārkārtas situācijas sākuma. Šovasar absolvējušie jaunie speciālisti ienāks darba tirgū jo īpaši riskantā mirklī, tomēr viņiem līdzīgi atbalsta mehānismi pieejami nebūs.

Tomēr par vēl vienu atbalsta mehānismu – stipendiju fonda palielināšanu, kas visefektīvāk varētu uzlabot studiju pieejamību ilgtermiņā,– lēmumi vēl nav pieņemti. IZM ir izstrādājusi priekšlikumu, kas paredz palielināt esošo stipendiju fonda apmēru un skaitu koledžu, bakalaura un maģistra studijām no 99,60 EUR līdz 200 EUR apmēram 2020./2021. akadēmiskajā gadā, esošo stipendiju saņēmēju skaitu palielinot par 722. Jāatzīmē, ka stipendiju piešķiršanas kritērijus plānot nav mainīts – tās varētu saņem tikai budžeta vietās studējošie, kuri ir uzrādījuši augstākos akadēmiskos rādītājus.

No 2020. gada augusta spēkā stāsies jaunā kreditēšanas sistēma, kuras lielākās priekšrocības ir pilnīgs valsts galvojums, iespēja segt studiju maksu pilnā apmērā un pieteikšanās process daudz ātrāks un vienkāršāks. Jāatzīmē, ka iepriekš prezentētais piedāvājums palielināt izsniedzamo valsts galvoto studiju un studējošā kredītu līdz 2500 tomēr nav plānots. Tā vietā kopējais izsniegto kredītu skaits tik un tā būs lielāks nekā pērn. No 1200 izsniedzamajiem kredītiem tas palielināsies līdz 2000. Liela pieprasījuma gadījumā izsniedzamo valsts galvoto studiju un studējošo kredītu skaits var tikt palielināts. 

Did you like this article? Share it with your friends!

One Comment

  • izmisis uz izstāšanās robežas

    Par padarītu darbu saņemta nauda nav stipendija, bet alga. Respektīvi, citādi nekur nestrādājošam studentam (kas kvalificējas par bezdarbnieku), būs iespēja uz pusslodzi pastrādāt skolā par maksimums 200€/mēnesī. Jautājums, vai no tā vēl atvilks nodokļus? Ja jā, vai tas nesanāk zem minimālās algas?

    Turklāt, ja gadījumā cilvēks saprot, ka ar 200€/mēnesī knapi pietiek rēķinu apmaksai, kur nu vēl pārtikai, un atrod vēl kādu pusslodzes darbu, tad viņam šī universitātes haltūra jāpamet, jo vairs neskaitās bezdarbnieks?

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content