Latvijas studentu apvienība

Studentijas līderi pulcējas “Vizionāru simpozijā II”

18.–20. augustā Sabiles novada “Sendzirnavās” norisinājās “Vizionāru simpozijs II”, kurš tapa ar dažādu augstskolu studējošo pašpārvalžu pārstāvju, vecbiedru un LSA palīdzību. Pasākumā piedalījās vairāki LSA Valdes locekļi, studenti no LU, RTU, RSU, LKA un EKA, kā arī kādreizējie studentijas aktīvisti, kuri dalījās ar zināšanām, apmainījās ar pieredzi, diskutēja un iedvesmojās, pavadot laiku gan lietderīgi, gan, protams, aizraujoši.

Šāds pasākums tika rīkots jau otro reizi, pirmais norisinājās pirms gada: 26.-28. augustā, LU Bioloģijas fakultātes prakses bāzē Kolkā, pulcinot pirmos 17 drosmīgos simpozija apmeklētājus. Pasākuma ietvaros tiekas akadēmiskā lauciņa spējīgākie līderi un vecbiedri, lai kopīgi gan gūtu, gan dotu. No citiem semināriem Vizionāru simpozijs atšķiras ar spēcīgu akadēmisko tēmu ievirzi un to, ka visi semināra dalībnieki ir arī organizatori un lektori, paši kopīgi veidojot pasākuma programmu, izvēloties aktuālas tēmas un vadot par tām nodarbības.

Šī gada simpoziju piektdienas vakarā atklāja LSA Valdes veidotais workshops par budžeta vietu pārdali pēc kvalitātes kritērijiem. Tā ietvaros dalībnieki izskatīja iespējamos rīcības variantus, kādā veidā varētu pilnveidot budžeta vietu piešķiršanas sistēmu. Tika izskatīti tādi varianti kā budžeta vietu piešķiršanas konkursa atvēršana visām augstskolām visās studiju jomās un konkursa atvēršana tikai Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošām augstskolām vienā tematiskajā jomā. Bet vakaru noslēdza dalībnieku neformālā iepazīšanās “Akadēmiskajās virtuves sarunās”.

Sestdienas rītu dalībnieki iesāka, piedaloties pēc klasisko parlamentāro debašu principiem veidotajās debatēs, kuru ietvaros četru debatētāju komandas iejutās “valdības” un “opozīcijas” lomās. Debatēs tika izspēlētas trīs situācijas – valdības atteikšanās no valsts finansētām budžeta vietām, pārejot uz studiju kreditēšanas sistēmu; AII pārvaldības modeļa maiņa, kā augstāko koleģiālo lēmējinstitūciju (pēc satversmes sapulces) nosakot padomi 7 locekļu sastāvā; valsts AII konsolidācija, apvienojot lielākās augstskolas vienā un tādējādi izveidojot starptautiski konkurētspējīgu valsts universitāti. Paldies debašu organizatoriem Egitai Gailei un Rihardam Blesem! Nākamā aktivitāte, ko vadīja Agija Lāce, bija cieši saistīta ar LSA š.g. februārī rīkoto “Nākotnes studiju forumu”. Tās ietvaros dalībnieki tika sadalīti trīs grupās un katra no tām strādāja ar vienu no forumā apskatītajām tēmām un konkrēto paneļdiskusiju rezultātiem, meklējot risinājumus problēmām un veidojot plānus turpmākai darbībai. Viena no grupām, kuru vadīja Arkādijs Zvaigzne, strādāja ar iekšējās un ārējās kvalitātes nodrošināšanu saistītiem jautājumiem, Aivars Šāblis koordinēja darbus par kompetencēs balstītu augstāko izglītību, bet Andas Barkānes vadībā tika risinātas problēmas ar zinātnes lomu augstākajā izglītībā. Aktivitātes rezultātā grupas radīja konkrētus darbības soļus risinājumu īstenošana un sadalīja atbildības – šie materiāli turpmāk izmantojami LSA Akadēmiskā virziena darbā. Pēcpusdienā LU pārstāvji Justīne Širina un Jurģis Kalniņš vadīja aktivitāti par kursu novērtējumu anketām un klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar esošo situāciju šajā jautājumā dažādās Latvijas un ārzemju AII. Pēc tam tika meklēti un atrasti optimālie praktiskie risinājumi dažādiem ar šo tēmu saistītiem problēmjautājumiem. Sestdienas programmu noslēdza neformāla diskusija par zinātni un doktorantūru, kā arī studējošo iespējām iesaistīties ar šīm jomām saistīto jautājumu risināšanā.

Svētdienas rīta pirmā aktivitāte, ko vadīja Inguna Zariņa, bija simulācijas spēle par digitalizāciju un tās pieaugošo lomu ne tikai mūsu ikdienā un nākotnē, bet arī augstākajā izglītībā un tās veidošanas procesos. Dalībnieki diskutēja par dažādiem scenārijiem, kā digitalizācijas ietekmē varētu mainīties mūsu ikdiena un arī studiju process. Oficiālo simpozija programmu noslēdza RTU SP iniciētā aktivitāte par valsts un privāto augstskolu atšķirībām no likumdošanas viedokļa, kuru vadīja Evija Kaminska un Anda Barkāne. Šīs aktivitātes ietvaros tika aplūkoti tādi jautājumi kā augstskolu specializācija, vienlīdzība un pārvaldības modeļu atšķirības. Aktivitātes mērķis bija izprast, cik vienlīdzīgas ir dažādu dibinātāju augstskolas savā starpā un vai starp tām pastāv godīga konkurence. Noslēdzot pasākumu, dalībnieki dalījās pārdomās par simpozija norisi, tostarp vienbalsīgi paužot, ka šāda formāta pasākumi arī turpmāk ir atbalstāmi. Pasākums ir vērtīgs un nes kvalitatīvu ieguldījumu studentu pārstāvniecības kustības stiprināšanai.

Paldies RTU SP, LU SP un RSU SP par materiāltehnisko atbalstu pasākuma laikā, LSA Vecbiedrei Ingunai Zariņai par norises vietu, kā arī visiem dalībniekiem par iesaisti pasākumā! Plānots, ka arī turpmāk šāds pasākums varētu norisināties ikgadēji.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content