Latvijas studentu apvienība

Studentu dalība Eiropas Augstākās izglītības telpas ministru konferencē

No 14. līdz 15. maijam Erevānā, Armēnijā norisinājās lielākais Augstākās izglītības notikums Eiropā pēdējo trīs gadu laikā – Eiropas Augstākās izglītības telpas (EHEA – European Higher Education Area) ministru konference, kurā piedalījās arī Latvijas delegācija un Latvijas Studentu apvienības (LSA) pārstāvji. Konferencē ministri apstiprināja “Yerevan communiqué”, nosakot nākamo trīs gadu aktuālos jautājumus.

Jauns communique – jaunas apņemšanās

Ministru konferences rezultāts ir pieņemtais communiqué, kas nosaka nākamo trīs gadu Boloņas procesa virzību. Tā fokusā ir tādi jautājumi kā mācīšanās un mācīšana, iepriekšējās izglītības atzīšana, izglītības pieejamība un iekļaujoša izglītība, kā arī nodarbinātība.
LSA uzskata, ka pieņemtais communiqué veido spēcīgu pamatu valstij aktīvi strādāt ar studentcentrētas izglītības ieviešanu, veicinot mācību metožu dažādošanu, lai studējošie varētu sasniegt vislabākos mācīšanās rezultātus. Iekļaujoša un pieejama izglītība ir Latvijai aktuāls jautājums brīdī, kad par mācībām maksā aptuveni 60% studējošo. Uz Latvijas nepieciešamību veidot pieejamu augstākās izglītības modeli norādījusi arī Eiropas Komisija un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD). EHEA ministri apņēmušies ieviest EHEA sociālās dimensijas stratēģiju, kas paredz katrā no dalībvalstīm veidot iekļaujošu politiku, kas vērsta tieši uz izglītības pieejamību. LSA uzskata par nozīmīgu šādu jautājuma virzību un aicinās IZM izstrādāt atbilstošas reformas.

Nevienlīdzīgs progress reformu ieviešanā

Boloņas procesa ieviešanas pārskats (Implementation Report 2012-2015) parāda, ka dalībvalstu progress reformu ieviešanā ir nevienlīdzīgs. Kamēr atsevišķas dalībvalstis vēlas atteikties no jau iesāktajām reformām, citas ir paspējušas tās ieviest un vēlas jaunus kopīgus mērķus, tas pastāvīgi rada grūtības vienoties par nākamajiem soļiem.
Latvijā lielākā daļa “pamata” reformu ir ieviestas pilnībā – ir izveidota trīs ciklu augstākā izglītība (bakalaurs, maģistrantūra, doktorantūra), ir izveidota nacionāla kvalifikāciju ietvarstruktūra, lai Latvijā iegūtu izglītību varētu atbilstoši atzīt citās EHEA valstīs, studentiem absolvējot ir iespēja saņemt diploma pielikumu. Viens no lielākajiem izaicinājumiem pēdējo gadu laikā ir bijis izglītības kvalitātes vērtēšanas process, jo līdz šim vērtēšanu organizēja Izglītības un zinātnes ministrija, tomēr no šī gada funkcijas tiks nodotas Akadēmiskās informācijas centram (AIC), kas pārstrādās vērtēšanas sistēmu, lai tā atbilstu Eiropas Standartiem un vadlīnijām (ESG).

Ar Boloņas procesa vēsturi, dalībvalstīm un reformām var iepazīties: www.ehea.info
Eiropas Studentu apvienības (ESU) publikācija par Boloņas Procesa ieviešanu no studentu skatījuma: www.bwse2015.esu-online.org

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content