Latvijas studentu apvienība

Studentu Līderu Forums

Studentu līderu forums (SLF) ir īstā vieta Tev, zinošajam un pieredzējušajam studentu interešu pārstāvim, – iespēja gūt prasmes turpmākai veiksmīgai darbībai, nodot savas prasmes un zināšanas, lai palīdzētu augt gan citiem, gan studentu pārstāvniecībai, kā arī no jauna iemīlēt studentiju.  
SLF ir tradicionāls Latvijas Studentu apvienības rīkots seminārs, kas pirmo reizi tika īstenots 2002. gadā. Kopš pirmsākumiem forums ir bijis LSA kā organizācijas stūrakmens. Tā mērķis ir vienot Latvijas studējošos, pilnveidot studentu līderību, stiprināt demokrātijas principus studējošo pašpārvaldēs, radīt dalībniekos atbildību un uzlabot to zināšanas par augstāko izglītību politiskajā kontekstā.

Studentu Līderu forums ir jauni draugi izaugsme zināšanu papildināšana sevis izaicināšana lietderīgi pavadīts laiks sevis izzināšana līderības piekopšana attīstība jaudīgs |

Studentu Līderu Forums 2022
Studentu līderu forums 2020 II
Skip to content