Latvijas studentu apvienība

Studentu pašpārvalde – sākums izcilai karjerai

Raksta autors ir Lauris Krolis, LSA domnieks. Raksts pārpublicēts no vietnes interesanti.eu.

Jauniešiem ir sarežģīti atrast labi atalgotu un interesantu darbu, jo tiek pieprasīta iepriekšēja pieredze. Par laimi, šai problēmai ir efektīvs risinājums. Latvijas darba devēji aizvien vairāk novērtē pieredzi, kas tiek gūta studentu pašpārvaldēs. Šajā rakstā tu uzzināsi prestižu uzņēmumu un iestāžu pārstāvju viedokļus par studentu pašpārvalžu aktīvistu priekšrocībām. Tāpat arī varēsi iepazīties ar desmit jaunajiem profesionāļiem, kuriem studentu pašpārvalde ļāvusi iegūt aizraujošu darbu ministrijās vai veiksmīgos uzņēmumos.

Priekšrocības darba intervijās

Dažādu nozaru uzņēmumos un valsts iestādēs atšķiras ideālais priekšstats par jaunu darbinieku. Vienuviet vairāk nepieciešama analītiskā domāšana, citviet – emocionāla iejūtība, vēl citur – spēja ātri pieņemt lēmumus. Lieliska kombinācija ir studentu pašpārvaldes pieredze apvienojumā ar nozares izglītību. Laura Gintere, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas Elektroniskās pārvaldes departamenta direktora vietniece, atzīst: “Darbošanās studentu pašpārvaldē sniedz iespējas iegūt jaunas prasmes. Tā ir iespēja kļūt vairāk patstāvīgam, iemācīties pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību. Pašpārvaldēs iesaistījušies jaunieši ir aktīvi un spējīgi izrādīt iniciatīvu, ko var redzēt arī darba intervijās. Šādiem jauniešiem parasti piemīt labas prasmes organizēt savus darbus.” Pati Laura atceras, kā kopā ar domubiedriem savā skolā dibinājusi pašpārvaldi un organizējusi dažādas aktivitātes.

Līdzīgās domās ir arī Sarma Gintere, Ārlietu ministrijas Humanitāro jautājumu nodaļas vecākā referente. Mācoties Rīgas Juridiskajā augstskolā, viņa pieteikusies uz Fulbraita stipendiju, kas ļautu studēt Ņujorkas Universitātē (ASV). Komisija augstu vērtējusi Sarmas iesaisti savas augstskolas studentu pašpārvaldē un piešķīrusi jaunietei stipendiju. Arī Ņujorkas Universitātē Sarma iesaistījusies studentu asociācijā. ASV gūtā izglītība un pieredze palīdzējusi uzsākt veiksmīgu karjeru Ārlietu ministrijā.

Pašpārvaldē apgūstamas vērtīgas karjeras prasmes

Tomēr karjeras uzsākšanā darbojas princips “Dzelzs jākaļ, kamēr tā karsta.” To uzsver Linda Pavļuta, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja. Ieraksts CV par darbību pašpārvaldē var nospēlēt izšķirošu lomu laika posmā uzreiz pēc universitātes beigšanas. Savukārt, ja kopš studiju beigšanas ir pagājis ievērojams laiks, darba devējs lielāku uzmanību pievērsīs aktivitātēm, kas tiešā veidā saistītas ar attiecīgo profesiju. Pati Linda studiju laikā vadījusi akadēmiskās un sociālās aktivitātes, apgūstot lielu pasākumu organizēšanu un projektu vadīšanu. Tāpat viņa guvusi svarīgu mācību, ka jebkurai problēmai ir atrodams risinājums.

Kādas tad ir tās prasmes un iemaņas, kas studentu pašpārvalžu biedriem dod ievērojamās priekšrocības? Aigars Kārkliņš, LOC Olimpiskā centra vadītājs, par galvenajām uzskata iekšējo pārliecību, izkoptās komunikācijas spējas, atbildības uzņemšanos un iemaņas uzdevumu deleģēšanā. Tāpat viņš ir ievērojis, ka šādos aktīvos jauniešos mājo entuziasms, pozitīvas ambīcijas un mērķtiecība, kas palīdz sekmīgi virzīties par karjeras kāpnēm. Par sevi Aigars saka, ka šī pieredze viņam kalpo kā pārnēsājamā aptieciņa, dodot spējas dažādās situācijās apsaitēt sāpīgās vietas jeb atbilstoši konstatēt, reaģēt un rīkoties.

Izturības robežu pārbaudīšana

Mārtiņš Brencis, Finanšu ministrijas ES fondu lietu departamenta direktors, kā vēl vienu svarīgu prasmi nosauc spēju strādāt komandā ar dažādu viedokļu cilvēkiem. Nozīmīgas ir arī tādas iemaņas kā komandas biedru motivēšana, oponentu pārliecināšana un kompromisu atrašana. Tas ļauj praktiski īstenot nozīmīgus demokrātijas pamatprincipus.

Divus negaidītus ieguvumus nosauc Dainis Jakovels, Vides risinājumu institūta vadošais pētnieks. Viņš ir eksaktās sfēras speciālists – ikdienā izmanto datus, kas uzņemti no lidmašīnām un satelītiem. Eksakto nozaru studijas parasti orientējas uz profesionālo iemaņu attīstīšanu, atstājot novārtā sociālo pusi. Savukārt darbība studentu pašpārvaldē ļāvusi Dainim attīstīt prasmes komunicēt, prezentēt un risināt vadības problēmas. Otrs svarīgs aspekts ir norūdīšanās. Paši aktīvākie studentu pašpārvalžu dalībnieki, apvienojot studijas ar sabiedriskajām aktivitātēm, uzņemas dubultu slodzi. Viņi pārbauda savas izturības robežas un gūst rūdījumu, kas noder turpmākajā dzīvē.

Tiešā veidā var ietekmēt tūkstošiem cilvēku

Diemžēl ekonomiskā situācija spiež daudzus jauniešus uzņemties dubultu slodzi, paralēli studijām uzsākot darbu. To labi izprot Varis Putniņš, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās ekonomikas nodaļas vecākais referents. Viņš uzskata, ka vairums jauniešu studiju laikā strādā mazkvalificētu darbu. Tajā gūtā pieredze var izrādīties nevajadzīga tādam darba devējam, kurš meklē augsta līmeņa speciālistu. Savukārt modernie un atvērtie darba devēji novērtē studentu pašpārvaldē gūto neformālo pieredzi.

Daudzi darba meklētāji zemu vērtē savas izredzes atrast lielisku nodarbošanos kontaktu trūkuma dēļ. Savs viedoklis par to ir Kasparam Saleniekam, savstarpējās autonomas “Autolevi” procesu analītiķim. Lielu daļu no savu projektu sadarbības partneriem viņš iepazinis augstskolas studentu pašpārvaldē un Latvijas Studentu apvienībā. Sadarbība ar profesionāļiem ļāvusi Kasparam gūt lielākus panākumus. Tomēr ir arī kāda lieta, kas aktīvajiem jauniešiem var nest vilšanos. Darbojoties studentu pašpārvaldē, viņi var tiešā veidā ietekmēt procesus augstskolā. Un caur to – atstāt ietekmi uz simtiem vai pat tūkstošiem cilvēku. Tālākajā karjerā šādu rezultātu atkārtot ir grūti, un tas var radīt iekšēju konfliktu.

Savas darbības mērogu palielināšana

Pašpārvalžu biedriem ir iespēja labāk iepazīt dažādus procesus Latvijā un pasaulē. Juris Iljins, RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors, savukārt bijis Latvijas Studentu apvienības pārstāvis Augstākās izglītības padomē. Tolaik iegūtās zināšanas par izglītības sistēmu ļauj labi veikt šī brīža atbildīgos darba pienākumus.

Visbeidzot, dalība studentu pašpārvaldē ir veids, kā palielināt savas darbības mērogus. Gunita Vanaga, Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas vadītāja, ir iesaistījusies brīvprātīgajā darbā kopš 14 gadu vecuma. Pamatskolā viņa organizējusi kultūras pasākumus. Tagad, pateicoties pašpārvaldē gūtajai pieredzi, viņa to dara pilsētas mērogā.

Kā redzams, iesaistīšanās studentu pašpārvaldē paver ievērojami plašākas karjeras izaugsmes iespējas. Tagad aplūkosim, ko saka uzņēmumi, kas ir pieņēmuši darbā studentu pašpārvalžu aktīvistus.

Latvijas Studentu apvienības Stratēģiskais seminārs 2017

 

Darba devēju atsauksmes

“Mēs labprāt uzņemam pašpārvalžu aktīvistus, jo tie ir cilvēki, kuriem ir reāla darba pieredze. Pieredze vadīt projektus, risināt problēmas, viņi ir apveltīti ar iniciatīvu un gluži vienkārši ir aktīvi.”
/Jānis Palkavnieks, Draugiem Group runasvīrs/

“Mēs labprāt darbā pieņemam studentu pašpārvalžu aktīvistus, jo redzam lielu pievienoto vērtību, ko sniedz darbošanās studentu sociālajās aktivitātēs. Studenti – praktikanti vai studenti – darbinieki, kuri agrāk vai pašlaik darbojas pašpārvaldē, visbiežāk ir idejām bagāti, rīkojas un izdara (bieži vien darot vairāk, nekā tiek sagaidīts), kā arī nebaidās paust savu viedokli, nebaidās kļūdīties.”
/Zane Blumbaha, AS DNB banka Personāla konsultante/

“[Studentu pašpārvalžu vai nevalstisko organizāciju] darbinieki parasti ir aktīvi, pozitīvi, droši un uz sadarbību vērsti, tāpēc vienmēr priecājamies, kad uzņēmuma darbinieku pulku papildina šādi cilvēki.”
/Zane Udrase, SIA„Maxima Latvija” komunikācijas speciāliste/

“Pieredze rāda, ka studenti, kas ir aktīvi un iesaistās dažādās sociālās organizācijās studiju laikā, tajā skaitā studentu pašpārvaldēs, līdzīgi rīkojas arī darba vietā – skatās uz procesiem un pienākumiem plaši, piedāvā savu redzējumu un rīkojas, lai sasniegtu mērķi.”
/Inga Geka, Cabot Latvia personāla vadītāja/

“Koledžas laikā biju studentu pašpārvaldes prezidente un tāpēc zinu, ka aktivitāšu realizēšana attīsta tādas prasmes kā laika plānošana, atbildības uzņemšanās, sadarbības komandas ietvaros u.c.[..] Tās ir ļoti vērtīgas prasmes, kuras potenciālie darba devēji meklē darbiniekos.”
/Liena Dumarane, BDO personāla un administrācijas vadītāja/

“Labprāt savā komandā uzņemam aktīvus jauniešus, kas paralēli studijām atrod laiku un enerģiju iesaistīties studentu pašpārvaldes organizācijās. Tā ir diezgan droša zīme, ka jaunietis ir ne tikai sabiedrisks un komunikabls, bet arī guvis pieredzi, darbojoties komandā, organizējot pasākumus un vadot projektus.”
/Ināra Mukāne, AS ELKO Grupa Personāla un administrācijas direktore/

“Kandidātus mēs vērtējam ne tikai pēc akadēmiskajām zināšanām, bet arī sociālajām prasmēm, dažāda veida pieredzes. [..] Darbošanās studentu pašpārvaldē nozīmē, ka students ir pieņēmis sava veida izaicinājumus un atbildību, izkāpis no komforta zonas un dara kaut ko papildus, ieguvis organizatorisku pieredzi. Studentu pašpārvaldes aktīvisti ir  mērķtiecīgāki, atbildīgāki, pieredzes bagātāki, komunikablāki.”
/Raitis Svārpstons, Aston Baltic izpilddirektors/

Vairumā augstskolu drīzumā gaidāmas studentu pašpārvalžu vēlēšanas. Lai uzzinātu vairāk par iespējām kandidēt vai iesaistīties kā brīvprātīgajam, var apmeklēt pašpārvaldi klātienē vai arī sazināties ar to elektroniski.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content