Latvijas studentu apvienība

Studentu tiesības un pienākumi

Pirmais solis studentu dzīvē sperts – esi iestājies augstskolā. Tā ir pilna iespēju, ar kurām tu visdrīzāk vēl neesi iepazinies. Šis raksts tev palīdzēs uzzināt par savām tiesībām un pienākumiem – tos zinot, spēsi veiksmīgāk izmantot augstskolā sniegtās iespējas un studiju procesā iegūt pēc iespējas vairāk.

Tiesības

Jau pirms iestāšanās augstskolā katram piemīt tiesības izvēlēties gan augstskolu, gan studiju programmu, kurā studēt. Tomēr tas nenozīmē, ka iestājoties noteiktā studiju programmā, tur ir arī “jāiesprūst” līdz absolvēšanai – ja saproti, ka izvēlētās studijas tev nav piemērotas, tev ir tiesības uzsākt studijas citā programmā un augstskolā.

Studiju uzsākšana, to pārtraukšana vai akadēmiskais pārtraukums jebkurā brīdī ir studējošā brīva izvēle. Augstskolām ir noteikumi, kas regulē šos procesus, tomēr tev nedrīkst tikt liegta iespēja pārtraukt studijas vai izvēlēties tā saucamo “akadēmisko gadu”.

Studiju programmā ir iekļauti brīvās izvēles kursi, kurus studējošam ir tiesības sastādīt un izvēlēties pašam ne tikai savā fakultātē un augstskolā, bet arī citās. Izpēti savas augstskolas sadarbības augstskolas un brīvo kursu izvēli, kurus vari studēt citā augstskolā, tā, piemēram, studējot Latvijas Kultūras akadēmijā, vari doties uz lekcijām Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā.

Tev ir arī tiesības nodarboties ar zinātnisko pētniecību un māksliniecisko jaunradi. Lai uzzinātu par iespējām iesaistīties zinātnē, izpēti savas augstskolas mājaslapu vai vērsies sev interesējošajā zinātniskajā institūcijā.

Atceries, ka augstskola, kurā studē, nedrīkst nepamatoti ierobežot studiju nepieciešamībai izmantojamās telpas (piemēram, bibliotēku), iekārtas vai programmatūru.

Studiju procesā studējošais nedrīkstētu palikt neziņā par to, kas notiek viņa studiju programmā un iespējamā karjerā – tev ir tiesības saņemt saistošu informāciju no augstskolas.

Studējošais ir tiesīgs brīvi paust un aizstāvēt savu viedokli, domas un uzskatus. Tomēr neaizmirsti, ka ir jāciena arī apkārtējie un viņu viedoklis, uzskati un domas.

Visbeidzot, jebkuram studējošajam piemīt tiesības gan vēlēt, gan kļūt par ievēlētu studējošo pārstāvi savas augstskolas studējošo pašpārvaldē.

Pienākumi

Ir būtiski apzināties savas tiesības un rūpēties par to, lai tās netiktu pārkāptas. Tomēr atceries arī par pienākumiem, kas jāpilda katram studentam, – tas nodrošinās, ka citu iesaistīto pušu tiesības netiek pārkāptas un tavs studiju process norit veiksmīgi.

Vai esi izlasījis studiju līgumu, ko noslēdzi ar augstskolu? Tajā aprakstīti abu pušu – gan studenta, gan augstskolas – pienākumi vienam pret otru. Tāpat ir būtiski iepazīties ar citiem noteikumiem, piemēram, bibliotēkas vai augstskolas iekšējās kārtības, darba drošības. Tas ļaus izvairīties no nepatīkamām situācijām.

Būtiski neaizmirst, ka visi studiju procesā iesaistītie ir cilvēki, tāpēc svarīgi ir cienīt docētājus, vispārējo personālu un pārējos studējošos.

Docētāju un lektoru cienīšana arī nozīmē studiju procesā noteikto prasību laicīgu izpildīšanu. Ja studiju procesā iekavē darbus vai neapmeklē nodarbības, komunicē ar docētājiem – visdrīzāk, sarunas ceļā būs iespējams vienoties par risinājumu. Tomēr neizmanto šo iespēju ļaunprātīgi – pārkāpumu gadījumā tev var liegt kārtot gala pārbaudījumus, un studiju kurss būs jākārto vēlreiz.

Īpaši būtiska gan tev pašam, gan citiem ir akadēmiskā godīguma ievērošana. Izvairies no špikošanas un plaģiātisma un neļauj to darīt citiem – jebkurš absolvents reprezentē augstskolu, un tu nevēlies, lai tevi nepieņem darbā, jo iepriekš tur strādājis tavs kursabiedrs, kurš špikoja un nav gatavs darba tirgum.

Cieni pats sevi un sev apkārtesošos – neierodies augstskolā alkohola vai narkotisko vielu reibumā.

Apzinies, ka augstskolas telpas, iekārtas un aparatūra ir jāizmanto tikai to paredzētajiem mērķiem, nevis torrentu kačāšanai vai ģimenes kopbildes izprintēšanai pie bezmaksas printera. Pārkāpumu gadījumā var tikt piemērots sods.

Studiju maksu vai citas finansiālās saistības pret augstskolu, ja tev tādas ir, piemēram, maksu par gultasvietas īri dienesta viesnīcā vai bibliotēkas soda naudu, nenovelc līdz pēdējam brīdim, bet apmaksā laikus. Ja tas nenotiek, augstskolai ir tiesības lauzt tavu studiju vai īres līgumu.

Savu tiesību pārzināšana un pienākumu ievērošana padarīs tavu dzīvi augstskolā vienkāršāku, tomēr atceries – ja studiju procesā rodas sarežģījumi vai konflikti, vispirms tie jārisina, komunicējot ar iesaistītajām pusēm. Tomēr gadījumā, ja tev rodas aizdomas, ka tavas tiesības tiek pārkāptas, izmanto iespēju vērsties savas fakultātes vai augstskolas studējošo pašpārvaldē vai Latvijas Studentu apvienībā. Lai uzzinātu par studentu interešu pārstāvju iespējām aizstāvēt tavas tiesības un iespēju iesaistīties šajās organizācijās pašam, seko līdzi kampaņai “Zināt, mācēt, darīt!” Latvijas Studentu apvienības Facebook lapā un mājaslapā!

Raksts veidots kampaņas “Zināt, mācēt, darīt” ietvaros. Kampaņu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content