Latvijas studentu apvienība

Studiju programmas juriskonsultu sagatavošanai būs jāpārveido vai jāpārtrauc to īstenošana

Ziņa pārpublicēta no Izglītības un zinātnes ministrijas vietnes.

Lai paaugstinātu un vienādotu prasības jurista kvalifikācijas iegūšanai un ieviestu valstī vienotu juristu kvalifikācijas eksāmenu, 2015. gadā tika uzsākta tiesību zinātņu jomas izglītības reforma. Tā paredz arī pārtraukt īstenot studiju programmas juriskonsultu sagatavošanai un vairs nepiedāvāt juriskonsulta profesionālās kvalifikācijas ieguvi. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Tieslietu ministrija (TM) vērš studējošo un reflektantu uzmanību, ka reforma 2019. gada vasarā jau tuvojas noslēgumam.  Augstākās izglītības iestāžu pienākums ir savlaicīgi informēt studējošos par gaidāmām izmaiņām.

Augstskolām ir jānodrošina, ka pēdējie diplomi par juriskonsulta profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu tiek izsniegti līdz atbilstošā studiju virziena akreditācijas termiņa beigām, tas ir, vēlākais līdz 2020.gada 31. decembrim. Reforma neattiecas uz pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu (juristu palīgi).

Ja augstskolas turpina secīgu tiesību zinātņu studiju programmu īstenošanu, lai nodrošinātu iespēju studējošajiem profesionālajās maģistra studiju programmās iegūt jurista kvalifikāciju, tad tās studiju programmas, pēc kuru apguves piešķir profesionālo kvalifikāciju “juriskonsults”, ir jāpārveido par akadēmiskā bakalaura studiju programmām. Vēršam uzmanību, ka personai ar akadēmisko bakalaura grādu tiesību zinātnē ir tādas pašas tiesības kā personai ar profesionālo bakalaura grādu tiesību zinātnē un juriskonsulta profesionālo kvalifikāciju.

Ņemot vērā, ka kopš 2015. gada augstākās izglītības iestādēm ir bijis pietiekami daudz laika sagatavoties izmaiņām, augstskolu izvēle turpināt uzņemšanu studiju programmās juriskonsultu sagatavošanai arī 2019./2020. akadēmiskajam gadam ir uzskatāma par reflektantu maldināšanu. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā esošo informāciju jauno studentu uzņemšanu juriskonsulta profesionālās kvalifikācijas ieguvei turpina četras Latvijas augstskolas. Vēlreiz jāuzsver, ka augstskolu pienākums ir savlaicīgi informēt studējošos par gaidāmajām izmaiņām, kā arī izskaidrot turpmākās izglītības iespējas studējošajiem, kas patlaban studē programmās juriskonsulta kvalifikācijas iegūšanai.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content