Latvijas studentu apvienība

Studiju un studējošā kredīti ar valsts galvojumu kļūst pieejamāki cilvēkiem ar invaliditāti

Ministru kabinets 15. decembrī apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2001. gada noteikumiem Nr. 220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”, kas paredz, ka personām ar I vai II invaliditātes grupu vairs nebūs nepieciešams kredīta nodrošinājums fiziskas personas vai pašvaldības galvojums — lai saņemtu studiju un/vai studējošā kredītu ar valsts galvojumu. Šo jauno grozījumu izstrādes gaitā tika iesaistīta arī Latvijas Studentu apvienība (LSA). Apstiprinātais noteikumu projekts un tā anotācija ir aplūkojama pie Ministru kabineta tiesību aktu projektiem.

LSA oktobrī savus priekšlikumus par studentu kredītu ar valsts galvojumu sistēmas uzlabošanu iesniedza izskatīšanai un tālākai virzībai Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai, Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), Finanšu ministrijai (FM) un Labklājības ministrijai (LM).

Viens no priekšlikumiem bija, ka valstij ir jābūt kā vienīgajam galvotājam ne tikai bāreņiem un bez abu vecāku aizgādības palikušajiem bērniem, kā tas ir šobrīd, bet arī I un II grupas invalīdiem un personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, tādējādi veicinot augstākās izglītības pieejamību Latvijā. Priekšlikums par I un II grupas invalīdiem ir stājies spēkā.

Lai uzlabotu studiju un studējošo kreditēšanas procesu, bez jau iepriekš minētajam ieteikumam, tika iesniegti priekšlikumi arī par:

  • Laika perioda saīsināšanu no kredīta pieteikuma līdz kredīta saņemšanai un pieteikšanās procesa efektivizēšanu. Ieteikuma mērķis — samazināt to gadījumu skaitu, kad studentam jāmeklē citi finansēšanas avoti, lai samaksātu semestra studiju maksu, kamēr vairākus mēnešus notiek kredītu noformēšana.

  • Studējošā kredīta ar valsts galvojumu apmēra palielināšanu līdz valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba samaksai.

  • Studiju un studējošā kredīta dzēšanas apjoma, ja studējošajam piedzimst bērns, palielināšanu līdz 50% no visas atlikušās summas.

  • Iespēju studējošajiem, kuri vēlas studēt citā studiju programmā, nepabeidzot iesākto, ļaut kredītu atmaksāt pēc jaunizvēlētās studiju programmas absolvēšanas, jo nereti ir gadījumi, kad studējošie vēlas mainīt studiju programmu, jo ir sapratuši, kas dzīvē ir personīgi saistošs un kurā nozarē būs pieejamas brīvas darba vietas vai arī kur tās būs nepieciešams izveidot. LSA uzskata, ka katra cilvēka pavadītais laiks studiju procesā ir ne tikai indivīda ieguvums, bet arī sabiedrības koplabums

LSA plānos ir turpināt darbu un sarunas ar iesaistītajām pusēm par studiju un studējošā kredītu ar valsts galvojumu sistēmā nepieciešamajām reformām, lai studējošajiem nebūtu jāsakaras ar problēmām un tiktu veicināta augstākās izglītības pieejamība ikvienam.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content