Latvijas studentu apvienība

Tiek izsludināta pieteikšanās uz LSA pārstāvja vietu Augstākās izglītības padomē

Latvijas Studentu apvienība (LSA) izsludina pieteikšanos uz pārstāvja vietu Augstākās izglītības padomē (AIP). Vēlēšanas notiks nākamajā LSA Domes sēdē, kas norisināsies šī gada 22. oktobrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

AIP ir Latvijas Republikas patstāvīga institūcija, kas izstrādā augstākās izglītības valsts stratēģiju, īsteno augstskolu, valsts institūciju un sabiedrības sadarbību augstākās izglītības attīstīšanā, pārrauga augstākās izglītības kvalitāti, nodrošina kvalitatīvu lēmumu par augstāko izglītību pieņemšanu. AIP sastāvu apstiprina Saeima. AIP locekļu pilnvaru laiks ir 4 gadi, bet LSA pārstāvja pilnvaru laiks ir 2 gadi.

Lai kandidētu par LSA pārstāvi AIP, pretendentiem līdz 14. oktobra plkst. 16.00 jāiesūta savs pieteikums uz e-pasta adresi lsa@lsa.lv. Pieteikumam jāsastāv no:
1. Amata kandidāta Curriculum Vitae (CV);
2. Amata kandidāta motivācijas vēstules;
3. Citiem dokumentiem pēc amata kandidāta ieskata.

“LSA pārstāvja Augstākās izglītības padomē galvenie pienākumi ir pārstāvēt un aizstāvēt studējošo intereses, ņemot vērā LSA pieņemtās vadlīnijas un nostājas. Galvenie darbi ir dažādu ar augstākās izglītības un zinātnes politiku saistītu dokumentu izskatīšana, sniedzot par tiem gan atzinumus, gan lēmumus, ilgtermiņa plānu un priekšlikumu sagatavošana izglītības un zinātnes attīstībai, kā arī ikgadējais darbs pie valsts budžeta finansēto studiju vietu sadalījumu sagatavošanas,” pauž pašreizējā LSA pārstāve AIP Maira Belova, kurai pilnvaru termiņš beidzas šī gada 21. decembrī.

Pie pēdējo četru gadu nozīmīgākajiem AIP darbiem ir minama Latvijas Augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālā koncepcijas 2013.-2020.gadam izstrāde, īstenotais ESF projekts „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”, kā arī ir organizētas vairākas konferences par augstākās izglītības sabiedrībai nozīmīgām tēmām.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content