Latvijas studentu apvienība

Tiek meklēts galvenais projekta organizators semināram “Kam Rūp Students? 2016”

Latvijas Studentu apvienība (LSA) izsludina pieteikšanos uz semināra “Kam Rūp Students? 2016” brīvprātīgā projekta vadītāja vietu. Kandidātam līdz 29. marta plkst. 23.59 elektroniski uz lsa@lsa.lv jāiesūta pieteikums ar pievienotu CV, motivācijas vēstuli un projekta vīziju brīvā formā, kas sevī ietver projekta izvirzītos mērķus un sasniedzamos rezultātus.

“Kam rūp students?” ir trīs dienu motivācijas un iedvesmas seminārs, kas ik gadu vienkopus pulcē jaunos un atraktīvos pašpārvalžu aktīvistus, lai pilnveidotu viņu zināšanas par studējošo pašpārvaldēm un LSA kā institūcijām, kas pārstāv studentus, izspēlējot dažādas simulācijas un piedāvājot izglītojošas lekcijas.

Semināra “Kam Rūp Students? 2016” galvenā organizatora pienākumi:
• Semināra īstenošanas plāna izveide un realizācija atbilstoši termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām;
• Finanšu plānošana, atbalstītāju piesaiste un to atbildīga pielietošana;
• Organizatorisko un cilvēkresursu vadības jautājumu risināšana;
• Cieša sadarbība un informācijas par projekta progresu sniegšana LSA Valdei;

Paralēli izglītojošajām lekcijām un simulācijām, katram no semināra KRS? dalībniekiem tiek veikta motivācijas un iedvesmas pote, pateicoties interesantu un spilgtu personību stāstiem un padomiem. Šo trīs dienu laikā jaunieši iemācās sastrādāties ar tikko iepazītiem cilvēkiem, kuri ar laiku kļūs par viņu kolēģiem. Nav noslēpums, ka KRS? laikā ir izveidojušās neskaitāmas draudzības un arī lieli sadarbības projekti.

Ja uzskati sevi par pietiekami atbildīgu un spēcīgu organizatoru, kurš aiz sevis ir spējīgs vest komandu – piesakies vadīt projektu! Dalība iepriekšējo gadu “Kam Rūp Students?” un pieredze tā, vai citu projektu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību, izskatot pieteikumus.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content