Latvijas studentu apvienība

Tiks veidots LSA atbalsta fonds studējošajiem – topošajiem zinātniekiem

2017. gadā tiks īstenota ideju par atbalsta fonda izveidi studējošajiem – topošajiem zinātniekiem. Mērķstipendiju veidā finansiāli tiks sekmēta studentu iesaiste pētniecībā.

Latvijas Studentu apvienības (LSA) ieskatā, šobrīd no valsts puses ir nepietiekams atbalsts, lai veicinātu studējošo sekmes, zinātnisko pētniecību, kā arī augstākās izglītības pieejamību, nodrošinot, ka studējošie savu uzmanību un laiku var pilnvērtīgi veltīt kvalitatīvam studiju procesam. Valsts budžeta stipendiju fonds un pats stipendiju apmērs studējošajiem ir nepietiekams un Mecenātu stipendijas, savukārt pieejamas tikai nelielam studējošo lokam. Lai sniegtu atbalstu studējošajiem, kuri vēlas vairāk iesaistīties pētniecībā, LSA nolēmusi izveidot īpašas stipendijas šim mērķim.

Studentiem būs iespēja konkursa kārtībā pretendēt uz LSA studenta atbalsta fonda finansējuma saņemšanu, lai tie spētu piedalīties starptautiskajās konferencēs un semināros, kas veicinātu jaunas sadarbības iespējas un mūsu studējošo pētījumu atpazīstamību, kā arī iegādāties pētniecībai nepieciešamo un publicēt savus pētījumus zinātniskajos žurnālos. Fondam no valsts budžeta līdzekļiem 2017. gadam piešķirti 12 000 eiro. Lai studējošajiem pieejamo finansējumu palielinātu, LSA meklē sadarbības partnerus, kas vēlas atbalstīt studējošo iesaisti zinātnē.

“Latvija nav dabas resursiem bagāta valsts un nevar atļauties neieguldīt cilvēkkapitāla attīstībā, tāpēc par vienu no galvenajām Latvijas vērtībām jāuzskata cilvēku zināšanas, ko sniedz kvalitatīva izglītība. Tikai ieguldot resursus studējošajos un studijās, rodas jaunas idejas, pētījumi, atklājumi, nozīmīgas publikācijas, patenti, kā arī jauni sadarbības projekti, kas nodrošina ideju praktisku realizāciju un pārtapšanu produkcijā un pakalpojumos ar augstu pievienoto vērtību, nodrošinot tautsaimniecības attīstību un sniedzot jaunas iespējas izaugsmei. LSA atbalsta fonds studentiem – topošajiem zinātniekiem – būs neliels, bet ļoti nozīmīgs atbalsts. Ceru, ka atbalsta fonda ideja aizraus arī citus un tuvākajos gados kopīgiem spēkiem fonda finansējums pieaugs,” pauž LSA prezidente Maira Belova.

Konkursa pieteikuma iesniegšanas, vērtēšanas, finansēšanas un atskaišu iesniegšanas kārtība tiks izstrādāta tuvākajos mēnešos.

LSA aicina privātpersonas, uzņēmumus pievienoties jau iesāktajai iniciatīvai un finansiāli atbalstīt studējošo iesaisti zinātnē, nodrošinot tiem mērķstipendijas! Esam gatavi uzsākt pārrunas ar interesentiem, lai vienotos par sadarbības formām.

LSA ir iekļauta Sabiedriskā labuma organizāciju reģistrā, kas nozīmē, ka veidot ziedojumu, var saņemt nodokļu atmaksu.

Rekvizīti ziedojumu pārskaitīšanai:
LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA BIEDRĪBA
Konts: LV37HABA000140J035437
Reģ. nr. 40008010647
Pie maksājuma uzdevuma, lūdzu, norādiet “Ziedojums studējošo atbalsta fondam”

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content