Latvijas studentu apvienība

Turpinām meklēt projektu vadītājus!

Aicinām jaunos piedzīvojumos divus projekta vadītājus – Studentu līderu forumam 2020 un semināram “Kam rūp students? 2020”!

Studentu līderu forums jeb SLF ir četru dienu pasākums, kurā satiekas studējošo pārstāvniecības līderi, lai stiprinātu demokrātijas principus studējošo pašpārvaldēs, pilnveidotu dalībnieku līderības prasmes kā arī veicinātu atbildību pret sevi un saviem biedriem, kā arī uzlabotu studējošo pārstāvju zināšanas par augstāko izglītību politiskajā kontekstā. Foruma uzdevums ir nostiprināt jauniešu vēlmi darboties studējošo pārstāvniecībā un rast jaunus, inovatīvus risinājumus un idejas tam, kā sasniegt mūsu organizāciju izvirzītos mērķus.

KRS? jeb “Kam rūp students?” ir trīs dienu rudens seminārs studējošo pašpārvalžu jaunajiem aktīvistiem, kurā jau vairāk kā 20 gadus dalībnieki gūst izpratni par studējošo pašpārvaldes darbību un studējošo pārstāvniecību kopumā. Seminārā lektori un sabiedrībā pazīstamas personas ne vien dalās pieredzē un zināšanās, bet arī iedvesmo, aicina domāt, saprast un izvirzīt vērtības, izjust, pēc nepieciešamības izrādīt iniciatīvu lekcijās, simulācijās un neformālajās aktivitātēs. Dalībnieki mācās risināt problēmas, mēģina izprast sevi, kā arī smelties motivāciju un spēku turpmākam darbam, tā ceļot kompetenci turpmākai darbībai studentijā – aktīvai iesaistei savas augstskolas studentu pašpārvaldē, LSA un citās studentu organizācijās.

Studentu līderu foruma projekta vadītāja/galvenā organizatora pienākumi:

▪️ Foruma īstenošanas plāna izveide un realizācija atbilstoši termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām;

▪️  Finanšu plānošana, atbalstītāju piesaiste un līdzekļu atbildīga pielietošana;

▪️  Organizatorisko un cilvēkresursu vadības jautājumu risināšana;

▪️  Cieša sadarbība ar LSA valdi un informācijas par projekta progresu sniegšana visā organizēšanas gaitā.

Ja uzskati sevi par pietiekami atbildīgu un spējīgu cilvēku, kurš mācēs vadīt organizatoru komandu – piesakies vadīt projektu! Dalība iepriekšējo gadu seminārā un pieredze tā, vai citu projektu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību, izskatot pieteikumus.

Pieteikties kādam no projekta vadītāja amatiem var līdz 8. martam.

Kandidātiem elektroniski uz lsa@lsa.lv jāiesūta pieteikums – CV un motivācijas vēstule ar projekta vīziju brīvā formā, kas sevī ietver projektā izvirzītos mērķus un sasniedzamos rezultātus.

Pēc pieteikumu saņemšanas ar amata kandidātiem norisināsies intervijas.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content