Latvijas studentu apvienība

Turpinās pieteikšanās KRS? galvenā organizatora amatam

Joprojām esam semināra “Kam rūp students?’20” galvenā organizatora meklējumos! Pieteikties projekta vadītāja amatam var līdz 22. maija plkst. 12.00.

Projekta vadītāja/galvenā organizatora pienākumi:

  • Foruma īstenošanas plāna izveide un realizācija atbilstoši termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām;
  • Finanšu plānošana, atbalstītāju piesaiste un līdzekļu atbildīga pielietošana;
  • Organizatorisko un cilvēkresursu vadības jautājumu risināšana;
  • Cieša sadarbība ar LSA valdi un informācijas par projekta progresu sniegšana visā organizēšanas gaitā.

Ja uzskati sevi par pietiekami atbildīgu un spējīgu cilvēku, kurš mācēs vadīt organizatoru komandu – piesakies vadīt projektu! Dalība iepriekšējo gadu seminārā un pieredze tā, vai citu projektu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību, izskatot pieteikumus.

Kandidātiem elektroniski uz lsa@lsa.lv jāiesūta pieteikums – CV un motivācijas vēstule ar projekta vīziju brīvā formā, kas ietver projektā izvirzītos mērķus un sasniedzamos rezultātus.

KRS? ir trīs dienu rudens seminārs studējošo pašpārvalžu jaunajiem aktīvistiem, kurā jau vairāk kā 20 gadus dalībnieki gūst izpratni par studējošo pašpārvaldes darbību un studējošo pārstāvniecību kopumā. Seminārā lektori un sabiedrībā pazīstamas personas ne vien dalās pieredzē un zināšanās, bet arī iedvesmo, aicina domāt, saprast un izvirzīt vērtības, izjust, pēc nepieciešamības izrādīt iniciatīvu lekcijās, simulācijās un neformālajās aktivitātēs. Dalībnieki mācās risināt problēmas, mēģina izprast sevi, kā arī smelties motivāciju un spēku turpmākam darbam. Tādā veidā dalībnieki iemācās celt savu kompetenci turpmākai darbībai studentijā, aktīvai iesaistei savas augstskolas studentu pašpārvaldē, LSA un citās studentu organizācijās augstskolas, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content