Latvijas studentu apvienība

Ukrainas iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties atbalsta programmai

English below / на русском смотреть ниже

Patvēruma meklētājiem no Ukrainas ir iespēja pieteikties atbalsta programmai, iegūstot sev atbalsta personu (no angļu valodas – buddy), kas sniegs atbildes uz aktuāliem jautājumiem, tādējādi veicinot pilvērtīgāku dzīvi Latvijā.

Latvijas Studentu apvienība kopā ar sadarbības partneriem ir izstrādājusi platformu patvēruma meklētājiem no Ukrainas, kas ir ieradušies vai vēl tikai ieradīsies Latvijā. Projekta galvenais mērķis ir sniegt nepieciešamo informāciju par aktuālajiem jautājumiem, ar kuriem šiem cilvēkiem nāksies saskarties ikdienas gaitās. 

Programmas darbība

Katram Ukrainas iedzīvotājam Latvijā tiks nodrošināta iespēja iegūt sev atbalsta personu no Latvijas iedzīvotāju vidus, kas palīdzēs ikdienas situācijās, atbildēs uz jautājumiem, sniegs informāciju par valstī pieejamajām palīdzības iespējām, kā arī palīdzēs apgūt pamatfrāzes latviešu valodā, lai, uzturoties Latvijā, nodrošinātu pēc iespējas veiksmīgāku integrāciju Latvijas sabiedrībā.

Atbalsta meklētājiem būs iespēja izvēlēties atbalsta personu atkarībā no pārvaldītājām valodām (latviešu, angļu, krievu, ukraiņu u.c.). 

Pieteikšanās programmai

Ikviens Ukrainas iedzīvotājs var pieteikties atbalsta programmai sākot no 7. aprīļa, aizpildot pieteikuma anketu atbalsta platformā, tādējādi iegūstot tik svarīgo atbalstu. 

Pats svarīgākais ir nodrošināt cilvēcīgu komunikāciju un rast iespēju ne tikai palīdzēt patvēruma meklētajiem ar dzīves vietu vai nodrošināt darbu, bet arī radīt uzticības sajūtu un parādīt, ka Latvijā šie cilvēki ir gaidīti.


Projekta pirmajā kārtā par atbalsta personu pieteikties bija iespējams tikai Latvijas studējošajiem, tomēr aprīlī tiks īstenota projekta otrā kārta, kur par atbalsta personu varēs kļūt jebkurš interesents, kas izturēs atlases procesu. Aicinām sekot līdzi informācijai LSA sociālo tīklu platformās.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar projekta koordinētāju Andi Poļaku (andis.polaks@lsa.lv).


Жителем Украины предоставляется возможность подать заявку на программу поддержки

Ищущие убежища лица с Украины имеют возможность подать заявку на программу поддержки, получив себе заинтересованного в помощи человека (от английского – buddy), который будет готов ответить на актуальные вопросы, таким образом, способствуя более полноценной жизни в Латвии.

Латвийское объединение студентов (LSA) вместе с партнерами по сотрудничеству разработало платформу для нуждающихся в убежище жителям с Украины, которые уже находятся или еще только прибудут в Латвию. Главной целью проекта является предоставление необходимой информации об актуальных вопросах, с которыми этим людям придется столкнуться в повседневной жизни.

Цель программы

В рамках программы каждому жителю Украины в Латвии будет обеспечена возможность получить себе в поддержку жителя Латвии, который поможет в повседневных ситуациях, ответит на вопросы, даст информацию о доступных в стране возможностях помощи, а также поможет освоить основные фразы на латышском языке, чтобы, пребывая в Латвии, обеспечить более успешную интеграцию в латвийское общество.

У нуждающихся в поддержке людей также будет возможность выбрать заинтересованное в поддержки лицо, в зависимости от знания языка (латышский, английский, русский, украинский и др.).

Подача заявки для участия в программе

Каждый житель Украины может подать заявку на участие в программе поддержки начиная с 7 апреля, заполнив анкету заявки на платформе поддержки, таким образом получив необходимую помощь.

Самое главное – обеспечить гуманное общение и предоставить возможность не только помощь в поиске места жилья или работы, но и создать чувство доверия и показать, что этим людям рады в  Латвии.


В первом этапе проекта подать заявку на поддержку лиц было возможно только латвийским студентам, однако в апреле будет реализован второй этап проекта, в котором в качестве заинтересованного в поддержке лица, сможет стать любой желающий, пройдя процесс отбора. Призываем вас следить за актуальной информацией на платформах социальных сетей ЛОС (LSA).

В случае вопросов просим вас связаться с координатором проекта Андисом Поляком (andis.polaks@lsa.lv).


The people of Ukraine have the opportunity to apply for a support program

Asylum seekers from Ukraine can apply for a support program to obtain a support person (a buddy) who will answer to current questions, thus helping to achieve better living conditions in Latvia.

The Student Union of Latvia, with its partners, has developed a platform for asylum seekers from Ukraine who have arrived or are about to come to Latvia. The project’s primary goal is to provide the necessary information about the current issues that these people will have to face in their daily lives.

Operation of the program

Every inhabitant of Ukraine who already is in Latvia will be provided with an opportunity to obtain a support person from the Latvian population. Support persons will help in everyday situations, answer questions, and provide information about the available assistance in order to assist Ukrainian integration into Latvian society.

Support seekers will be able to choose a support person depending on the languages ​​they are proficient in (Latvian, English, Russian, Ukrainian, etc.).

Apply for the program

Every citizen of Ukraine can apply for the support program starting April 7th by filling in the application form on the support platform.

The most important thing is to ensure communication and find an opportunity to help asylum seekers with a place to live or provide a job and create a sense of trust and show that these people are welcome in Latvia.


Only students of Latvia could apply to be support persons in the first round of the project. However, in April, the second round of the project will be implemented, where anyone interested who will pass the selection process will be able to become a support person. Please follow further information on LSA social media platforms.

In case of questions, don’t hesitate to contact the project coordinator Andis Poļaks (andis.polaks@lsa.lv).

Did you like this article? Share it with your friends!

3 komentāru

 • Eliyana

  Sveiki, esmu finansists, kas piedāvā palīdzību naudas aizņemšanās starp privātpersonām īstermiņā un ilgtermiņā, sākot no 5000 līdz 5000000 eiro uz 48 stundām ar procentu likmi 2% gadā. Piedāvājums ir spēkā un pieņemts tikai Luksemburgā.

  Sazināties: eliyanaenmaha@gmail.com

 • pagāns Skolnieciņš

  Šogad Lieldienas ir iekritušas 17. un 18 aprīlī. Lieldienas ir svētīgs laiks, kad pavasara un rītausmas Dieviete Ostara sniedz mums savu svētību, tomēr šogad Lieldienu prieku ir aptumšojis karš Ukrainā. Karš Ukrainā rit teju vai divus mēnešus, kopš Krievijas Federācija 24. februāra rītā iebruka Ukrainas Republikas teritorijā. Tas ir traģiski. Lūgsim Dievieti Ostaru par mieru Ukrainā! Lūgsim Dievieti Ostaru par mieru pasaulē! Lieldienas ir Dievietes Ostaras laiks. Šajā laikā Dievietes Ostaras spēks ir sasniedzis savu pilnību. Un Dievietes Ostaras svētība ir nākusi par pasauli.
  Ar Dievietes Ostaras svētību, pagāns Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 😉
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #GoddessOstara #GoddessofSpring #GoddessofDawn #Eostre #Oestre #EasterHare #EasterBunny #EasterEggs #Easter #Ostern #Easter #DievieteOstara #pavasaraDieviete #rītausmasDieviete #LieldienuZaķis #LieldienuTrusis #LieldienasOlas #Lieldienas #17.04.2022. #18.04.2022. #StandWithUkraine #KaršUkrainā #24.02.2022.

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content