Latvijas studentu apvienība

Uz LSA Prezidenta amatu atkārtoti kandidēs M. Belova

25. martā Rīgas Stradiņa universitātē notiks Latvijas Studentu apvienības Kongress, kurā tiks ievēlēts nākošais apvienības Prezidents. Noteiktajā termiņa pieteikumu iesniedzis viens kandidāts – līdzšinējā LSA Prezidente Maira Belova, kuru uz šo amatu izvirza Latvijas Universitātes Studentu padome.

Galvenās darbības prioritātes, tāpat kā iepriekšējā gādā, M. Belovai būs studentu interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana augstākās izglītības politikā un studentu vienotība un kustība stiprināšana. Līdzšinējās prezidentes plānā ir turpināt mērķtiecīgi nostabilizēt LSA ietekmi ne tikai Izglītības un zinātnes ministrijā, bet ar pārējās ministrijās, kuru pārraudzībā ir kāda augstākās izglītības iestādes vai arī kura strādā pie jautājumiem, kas skar studējošos. Nākamajā termiņā tiek plānots aizsākt plašākas diskusijas par problēmjautājumiem un izaicinājumiem augstākajā izglītībā.

Kā vienu no galvenajām prioritātēm viņa min LSA iekšējās vides stiprināšanu un Studējošo pašpārvalžu kapacitātes celšanu, tādējādi veicinot savstarpējo sadarbību un uzticēšanos, vienlīdzību un demokrātiju studējošo pārstāvniecībā visos tās līmeņos.

Pirms LSA Prezidenta amata ieņemšanas, M. Belova bija LSA Sociālā virziena vadītāja un LSA pārstāve Augstākās izglītības padomē.

LSA Prezidents pārstāv Latvijas studējošos intereses nacionālā līmenī, iesaistās augstākās izglītības politikas veidošanas procesos, aizstāv studējošo viedokli, ikdienā vadot LSA.

Kongress ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no LSA biedru, studējošo pašpārvalžu, deleģētiem pārstāvjiem. Tajā piedalīsies vairāk nekā 200 studējošo pašpārvalžu pārstāvji no visām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kas ir LSA biedri.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content