Latvijas studentu apvienība

Uz LSA prezidenta amatu kandidēs Anete Ašmane

24. martā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā norisināsies Latvijas Studentu apvienības (LSA) Kongress, kurā notiks nākamā apvienības prezidenta vēlēšanas. Pieteikumu uz šo amatu iesniedzis viens kandidāts – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studente Anete Ašmane. Lai dotu iespēju interesentiem labāk izprast kandidātes mērķus un darbības vīziju, 20. martā plkst. 18.30 Rīgas Stradiņa universitātē notiks debates “viens pret vienu” formātā, kurās interesentiem būs arī iespēja uzdot jautājumus.

Kā virsmērķi organizācijas darbībai iesniegtajā pieteikumā A. Ašmane noteikusi studentcentrētas izglītības, kas sniedz akadēmisko kvalitāti, sociālo atbalstu, ir pieejama un iekļaujoša, veidošanu. Galvenās darbības prioritātes, līdzīgi kā šībrīža prezidentei Mairai Belovai, būs sadarbība ar augstākās izglītības politikas veidotājiem, LSA atpazīstamības veidošana studējošo vidū un plašākā sabiedrībā, kā arī visu augstskolu studējošo pārstāvju plašāka iekļaušana LSA darbībā.

Iesniegtajā pieteikumā kandidāte uzsver, ka svarīgi būs sadarboties ar visām ministrijām, kuru pārraudzībā ir augstākās izglītības iestādes, ne tikai Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī citām augstākās izglītības politikā iesaistītajām pusēm. Būtisks faktors LSA darbības stiprināšanai būs arī sadarbība ar visu augstskolu studējošo pašpārvaldēm, lai spēcīgi biedri spēj veidot spēcīgu organizāciju. A. Ašmane min, ka jārūpējas par labvēlīgu organizācijas iekšējo klimatu, biedru vienotību un vienlīdzību, dodot iespēju iesaistīties jebkuras augstskolas studējošajiem, neatkarīgi no tās lieluma un atrašanās vietas. Vēl viena prioritāte būs veidot LSA tēlu tā, lai tas ir atpazīstams visu studējošo vidū un veidot piederības sajūtu orgaizācijai kā studentu interešu pārstāvjiem, lai panāktu plašāku studentu iesaisti LSA darbībā.

LSA Prezidents pārstāv Latvijas studējošos intereses nacionālā līmenī, iesaistās augstākās izglītības politikas veidošanas procesos, aizstāv studējošo viedokli, ikdienā vadot LSA.

Kongress ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no LSA biedru, studējošo pašpārvalžu, deleģētiem pārstāvjiem. Tajā piedalīsies vairāk nekā 100 studējošo pašpārvalžu pārstāvji no visām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kas ir LSA biedri.

 

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content