Latvijas studentu apvienība

Uz LSA prezidenta amatu kandidēs Justīne Širina

Prezidenta amatam noteiktajā termiņā iesniegts viens pieteikums – no Justīnes Širinas, šībrīža Latvijas Studentu apvienības (LSA) Akadēmiskā virziena vadītājas. LSA prezidenta vēlēšanas notiks Ārkārtas kongresā 15. decembrī plkst. 12.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, Anniņmuižas bulvārī 26a, Rīgā.

Širinas iesūtītajā darbības programmā izcelta gan nepieciešamība veidot iekšējo vidi un LSA vienotības, gan attīstīt politisko darbību, pievēršot īpašu uzmanību arī starptautiskajai dimensijai. Kandidāte par būtiskiem uzskata arī uzdevumus, kuriem LSA līdz šim pievērsusies tikai nelielā mērā vai pat nemaz. Augstākās izglītības politikas veidošanas virzienā Širina piedāvā līdzšinējos uzdevumus papildināt ar LSA analītiskās kapacitātes attīstīšanu, kā piemēru nosaucot šogad izstrādāto ziņojumu par augstākās izglītības finansēšanas sistēmas pilnveidi, LSA stratēģiskās komunikācijas pilnveidošanu, starptautiskās sadarbības veicināšanu, piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu, kā arī sadarbību ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un sekošanu līdzi Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Organizācijas iekšienē ieviešamie jauninājumi būtu LSA pašnovērtējuma ziņojuma izstrāde, pievēršanās LSA Stratēģijas padomes izveidei un vienotas izpratnes par LSA mērķiem un vērtībām veidošana, tā attīstot piederības sajūtu organizācijai.

Programmā kā prioritāri virzieni iekļauti arī tie, kuros LSA darbojas ikdienā – problēmjautājumu risināšana, uzlabojot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību, sadarbība ar partneriem – politiķiem, ministrijām un citām augstākās izglītības nozari pārstāvošajām organizācijām –, iesaiste starptautiskajās valstu nacionālo studentu apvienību organizācijās, atvērtas un iesaistošas iekšējās vides veidošana, LSA īstenoto projektu pilnveide un organizācijas finanšu stabilitātes nodrošināšana.

Valdes modeli kandidātes ievēlēšanas gadījumā pagaidām nav paredzēts mainīt – valde turpinās strādāt šībrīža sastāvā līdz tās termiņa beigām. Pieteikumā minēts, ka jauns valdes modelis varētu tikt prezentēts marta beigās plānotajā Kongresā.

Justīne Širina studējošo pārstāvniecībā iesaistās trešo gadu, un, pirms kļuvusi par LSA Akadēmiskā virziena vadītāju, bijusi Akadēmiskā virziena vadītāja palīdze zinātnes jautājumos, Nākotnes Studiju foruma 2018 projekta vadītāja, vadījusi arī fakultātes studentu pašpārvaldi.

Aicinām iepazīties ar Širinas iesūtītajiem dokumentiem: iesniegumu par kandidēšanu, CV, motivācijas vēstuli un darbības programmu. Izvirzījumu Širinas kandidēšanai sniegusi Latvijas Universitātes Studentu padome un Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments.

Reģistrācijas sākums plkst. 11.00.

Kongresa darba kārtība:

  • 12:00 Kongresa atklāšana
  • 12:05 Mandātu komisijas ziņojums
  • 12:10 Darba kārtības apstiprināšana
  • 12:15 Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
  • 12:25 Prezidenta amata kandidātu uzrunas un Kongresa delegātu jautājumi
  • 13:05 Debates par prezidenta amata kandidātiem
  • 13:25 Balsojums par prezidenta amata kandidātiem (Ar balsošanas procedūru iepazīstina Balsu skaitīšanas komisija)
  • 13:30 Pauze (Turpinās balsošana)
  • 14:00 Prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošana un apstiprināšana

Kongresā tiks uzņemtas fotogrāfijas un videomateriāls, kas tiks lietots publicitātes nolūkos.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content