Latvijas studentu apvienība

Uz LSA Valdes amatiem pieteikušies seši kandidāti. Vēlēšanas 22. aprīlī

Sestdien, 22. aprīlī, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas ielā 1, Rīgā), norisināsies Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde, kurā tiks ievēlēti apvienības Valdes locekļi. Pieteikumus noteiktajā termiņā iesniedza seši kandidāti. Ar visu kandidātu iesniegtajiem dokumentiem var iepazīties ŠEIT.

Pamatojoties uz jaunās LSA prezidentes valdes modeli, šogad apvienības valdi veidos četri locekļi:
Viceprezidents;
Akadēmiskā virziena vadītājs;
Sociālā virziena vadītājs;
Iekšējā virziena vadītājs.

Uz LSA Viceprezidenta amatu pieteikumu iesniedzis Sandis Kārkliņš (Latvijas Universitāte), kurš kā galvenās prioritātes savam darbam izvirza sadarbību ar studējošo pašpārvaldēm un darbu pie atgriezeniskās saites veidošanas ar LSA pārstāvjiem, kuri deleģēti starptautiskajiem braucieniem. Tāpat starp galvenajiem uzdevumiem ir iekļauta ārējā darbība, kas ietver darbu ar ārvalstu studentiem un saziņu ar Eiropas Studentu apvienību, kā arī sadarbība ar pārējiem LSA Valdes locekļiem par jautājumiem, kas skar starptautisko dimensiju

Uz Akadēmiskā virziena vadītāju amatu atkārtoti kandidē Arkādijs Zvaigzne (RTU Rīgas Biznesa skola), kurš ir arī LSA pārstāvis Augstākās izglītības padomē (AIP). A. Zvaigzne savā darbības vīzija min, ka šī sasaukuma Akadēmiskā virziena galvenie uzdevumi būs saistīti ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu, studentu pārstāvniecības efektīvas darbības veicināšanu un augstākās izglītības finansēšanu. Tāpat viens no tuvākajiem paredzētajiem darbiem būs Pasaules bankas pētījums par augstākās izglītības pārvaldību. Tāpat paredzēts turpināt darbu pie valsts vienotā juristu kvalifikācijas eksāmena ieviešanas ar mērķi nodrošināt maksimāli kvalitatīvu eksāmenu, kura izmaksas netiek segtas no studējošo līdzekļiem.

Pieteikumus uz LSA Sociālā virziena vadītāja amatu ir iesnieguši divi kandidāti – Dārta Ošeniece (Ventspils Augstskola) un Matijs Babris (Rīgas Tehniskā universitāte). D. Ošeniece sociālā virziena vadītājas amatā plāno darboties trīs līmeņos – institucionālajā, nacionālajā un starptautiskajā, tādējādi nodrošinot informācijas plūsmu starp visām iesaistītajām pusēm, ceļot LSA un studējošo pašpārvalžu kompetenci, pārstāvēot studējošo intereses.
Savukārt M. Babris sociālā virziena vadītāja amatā plāno turpināt strādāt jau pie iesāktajiem darbiem, prioritizējot darbu pie kreditēšanas sistēmas uzlabošanas un studējošo kredītiem ar valsts galvojumu un studējošā kredītu nodrošināšanu pilnā apjomā visām sociālajām grupām, kā arī strādāt pie sabiedriskā transporta maksas atvieglojuma un vides pieejamības jautājumiem personām ar invaliditāti.

Arī uz LSA Iekšējā virziena vadītāja vietu ir pieteikušies divi kandidāti – līdzšinējais iekšējā virziena vadītājs Dāvis Vēveris (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) un Zane Sandra Tērpa (Biznesa augstskola Turība). D. Vēveris savā darbībā vēlas likt uzsvaru uz indivīdu iesaisti LSA darbā, viņu motivēšanu un studējošo pašpārvalžu kapacitātes celšanu ar informatīvām un praktiskām darbībām.
Z. S. Tērpas prioritātes saistītas ar LSA iekšējās komunikācijas stratēģijas pārveidi un pilnveidošanu, viesošanos pie akreditēto augstāko izglītības iestāžu studējošo pašpārvaldēm, noskaidrojot to problēmjautājumus un mēģināt tos risināt, kā arī veicināt LSA iekšējo valdes un piederīgo saliedētību, organizējot dažādas tam paredzētas aktivitātes, saliedējot gan LSA Valdi, gan domniekus un aktīvistus.

LSA Domes sēdes sākums plkst. 11.00 (reģistrācija no plkst. 10.30). Uz LSA Domes sēdi ir aicināts ikviens interesents. Būs iespēja iepazīties ar kandidātiem, izteikt viedokli, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus. Sēdes video tiešraide tiks nodrošināta arī internetā, kuras saite tiks publicēta LSA sociālo tīklu kontos sēdes dienā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content